Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2021 - TẬP 25 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH INTERLEUKIN-2 TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
INTERLEUKIN-2 IMMUNOTHERAPY IN THE TREATMENT OF CANCER.
Huỳnh Nhật Lễ1, Lê Thanh Duy1, Mai Thành Tấn1, Trần Thành Đạo1, Lê Minh Trí1, Thái Khắc Minh1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:12
SO SÁNH HÀM LƯỢNG SAPONIN, HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ CỦA LOÀI BẢY LÁ MỘT HOA (PARIS POLYPHYLLA VAR. YUNANENSIS) Ở KON TUM VÀ BẢY LÁ MỘT HOA (PARIS POLYPHYLLA VAR. CHINENSIS) Ở PHÍA BẮC, VIỆT NAM
COMPARISON OF SAPONIN CONTENT, ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND CYTOTOXICITY ON CANCER CELLS OF PARIS POLYPHYLLA VAR. YUNANENSIS IN KON TUM AND PARIS POLYPHYLLA VAR. CHINENSIS IN THE NORTH, VIETNAM
Lâm Bích Thảo1, Nguyễn Nhật Minh1, Nguyễn Văn Trí1, Lê Văn Minh1, Lý Hải Triều1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:113
TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA MỘT SỐ DẪN CHẤT BENZIMIDAZOL
SYNTHESIS AND EVALUATION THE CYTOTOXIC EFFECTS OF BENZIMIDAZOLES DERIVATIVES
Trương Phương1, Nguyễn Ngọc Đan Thùy1, Đặng Hoàng Minh1, Lê Hoàng Phượng Linh1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:204
TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM CỦA CÁC DẪN CHẤT N-(MORPHOLINO(PHENYL)METYL)NICOTINAMID
SYNTHESIS AND EVALUATION THE ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITIVES OF N-(MORPHOLINO(PHENYL)METHYL)NICOTINAMIDE DERIVATIVES
Huỳnh Nguyễn Hoài Phương1, Đinh Thị Thu Thảo1, Nguyễn Thanh Trúc1, Trương Phương1, Võ Thị Cẩm Vân1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:275
KHÁM PHÁ HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ỨC CHẾ NS5 METHYLTRANSFERASE CỦA VIRUS DENGUE DỰA TRÊN TIẾP CẬN IN SILICO
DISCOVERY OF NATURAL COMPOUNDS AS NS5 METHYLTRANSFERASE INHIBITORS OF DENGUE VIRUS THROUGH IN SILICO APPROACH
Nguyễn Lê Trà Giang1, Cù Thái Phương Nga1, Phạm Thị Mỹ Duyên1, Trương Bách Thịnh1, Nguyễn Thụy Việt Phương1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:326
TẠO DÒNG BACILLUS SUBTILIS TÍCH HỢP INTERFERON ALPHA 2A TRONG TIÊM MAO
CLONING OF MOSAIC HUMAN INTERFERON ALPHA 2A IN BACILLUS SUBTILIS FLAGELLA
Dương Nguyễn Ánh Ngọc1, Nguyễn Thị Linh Giang1, Vũ Thanh Thảo1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:407
TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG TỤ CẦU VÀNG CỦA CÁC DẪN CHẤT 2-PYRAZOLIN VÀ 2-ISOXAZOLIN
SYNTHESIS AND ANTI-STAPHYLOCOCCUS AUREUS ACTIVITY OF 2-PYRAZOLINE AND 2-ISOXAZOLINE DERIVATIVES
Trần Ngọc Châu1, Phùng Bích Tuyền1, Phan Cảnh Trình1, Phạm Ngọc Thạch1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:488
TẠO DÒNG ESCHERICHIA COLI BIỂU HIỆN RIBONUCLEASE H TÁI TỔ HỢP TỪ THERMUS THERMOPHILUS
CLONING AND EXPRESSION OF THERMUS THERMOPHILUS RIBONUCLEASE H IN ESCHERICHIA COLI
Nguyễn Thị Linh Giang1, Phạm Nguyên Hoàng1, Hà Vi1, Vũ Thanh Thảo1, Trần Cát Đông1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:569
TỔNG HỢP VÀ THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM CỦA CÁC DẪN CHẤT THẾ Ở VỊ TRÍ 4 CỦA 3-METHYL-1-(3-NITROPHENYL)-1H-PYRAZOL-5(4H)-ON
SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL, ANTIFUNGAL ACTIVITIES EVALUATION OF DERIVATIVES ON POSITION 4 OF 3-METHYL-1-(3-NITROPHENYL)-1H-PYRAZOL-5(4H)-ON
Phan Tiểu Long1, Phan Tuyết Minh1, Dương Bằng Vũ1, Đào Tiến Phát1, Trương Ngọc Tuyền1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:6410
TỔNG HỢP CÁC CHẤT TƯƠNG ĐỒNG CURCUMIN KIỂU MONOCARBONYL CÓ CHỨA DỊ VÒNG 1H-PYRAZOL TỪ PHENYLHYDRAZIN VÀ CÁC DẪN CHẤT
SYNTHESIS OF MONOCARBONYL ANALOGUES OF CURCUMIN CONTAINING 1H-PYRAZOLE HETEROCYCLIC FROM PHENYL HYDRAZINE AND ITS DERIVATIVES
Trần Thiên Thi1, Ngô Hoàng Việt1, Nguyễn Bảo Ngọc1, Nguyễn Tiến Dũng1, Nguyễn Thị Thùy Dung1, Huỳnh Văn Được1, Đoàn Quốc Hoài Nam2, Trương Ngọc Tuyền1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:7211
TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA MỘT SỐ DẪN CHẤT N-IMIN CỦA 4(3H)-QUINAZOLON
SYNTHESIS AND CYTOTOXIC EVALUATION OF SOME N-IMINE OF 4(3H)-QUINAZOLONE DERIVATIVES
Dương Trung Kiên1, Nguyễn Bùi Quốc Anh1, Trần Thị Ngọc Hải1, Phan Tiểu Long1, Trương Ngọc Tuyền1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:8012
TỔNG HỢP VÀ THIẾT LẬP CHẤT ĐỐI CHIẾU OMEPRAZOL SULFON
SYNTHESIS AND ESTABLISHMENT OF OMEPRAZOLE SULFONE REFERENCE SUBSTANCE
Phạm Thị Hoàng Phương1, Lê Lại Hoàng Sơn2, Trần Đặng Việt Tín2, Trương Ngọc Tuyền2, Nguyễn Đức Tuấn2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:8813
TỔNG HỢP TẠP F VÀ 2-METHYL-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLIN-4,6-DIOL CỦA PHENYLEPHRIN
SYNTHESIS IMPURITY F AND 2-METHYL-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE-4,6-DIOL OF PHENYLEPHRINE
Hà Quốc Huấn1, Tạ Công Minh Huy1, Nguyễn Anh Vũ1, Ngô Thị Thanh Diệp1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:10014
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG PARACETAMOL, THIOCOLCHICOSID VÀ TẠP 4-AMINOPHENOL TRONG CHẾ PHẨM ĐA THÀNH PHẦN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN ANALYTICAL METHOD FOR DETERMINATION OF PARACETAMOL, THIOCOLCHICOSIDE AND 4-AMINOPHENOL IMPURITY IN MULTI-COMPONENTS PHARMACEUTICALS BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY
Nguyễn Bá Thuận1, Phan Thanh Dũng1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:10715
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG DỰ PHÒNG THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC CENTRAL PARK
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CLINICAL PHARMACISTS INTERVENTION IN THE PREVENTION OF VENOUS THROMBOEMBOLISM IN SURGICAL PATIENTS AT VINMEC CENTRAL PARK HOSPITAL
Trịnh Thị Thanh Nhã1, Phan Quỳnh Lan1, Nguyễn Tuấn Dũng2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:11916
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG VIỆC THEO DÕI NỒNG ĐỘ VANCOMYCIN TRONG TRỊ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
IMPACT OF CLINICAL PHARMACY INTERVENTION ON THERAPEUTIC DRUG MONITORING OF VANCOMYCIN AT UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF HO CHI MINH CITY
Trần Thị Mai1, Trần Ngọc Phương Minh2, Hà Nguyễn Y Khuê2, Đặng Nguyễn Đoan Trang1,2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:12717
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG KHÁNG SINH NỘI TRÚ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG TẠI MỘT BỆNH VIỆN HẠNG I THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
INVESTIGATION ON THE CHARACTERISTICS OF ANTIBIOTIC USE AMONG COMMUNITY-ACQUIRED INPATIENTS AT A GRADE 1 HOSPITAL, HO CHI MINH CITY
Nguyễn Thiên Dung1, Nguyễn Như Hồ1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:13518
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KÊ ĐƠN CHO BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2020
SURVEY THE PRESCRIPTION OF ANTIDIABETIC DRUGS FOR TYPE 2 DIABETIC OUTPATIENTS AT THONG NHAT HOSPITAL
Nguyễn Thị Minh Thuận1, Võ Thị Tuyết Trâm1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:14319
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG VÀ VIỆC SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY DO ENTEROBACTERIACEAE TẠI CÁC KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
SURVEY OF ANTIMICROBIAL RESISTANT AND ANTIMICROBIAL THERAPY IN PATIENTS WITH VENTILATOR - ASSOCIATED PNEUMONIA CAUSED BY ENTEROBACTERIACEAE AT ICUs OF CHO RAY HOSPITAL: A CROSS-SECTIONAL STUDY
Lê Thị Hồng Châu1, Phùng Mạnh Thắng2, Nguyễn Như Hồ1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:15020
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU SAU MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
INVESTIGATION ON CLINICAL USE OF POST-CESAREAN ANALGESICS AT TU DU HOSPITAL
Trần Huyền Trân1, Thân Thị Mỹ Linh2, Huỳnh Thị Hồng Gấm2, Nguyễn Hải Anh Vũ2, Huỳnh Ngọc Trinh1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:B - Khoa học Dược  Trang:158Tổng cộng 20 bài
Trang: 1