Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2021 - TẬP 25 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU TRỊ TẠM THỜI TẬT HOÁN VỊ ĐẠI ĐỘNG MẠCH TRONG GIAI ĐOẠN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
PALLIATIVE TREATMENT OF TRANSPOSITION OF GREAT ARTERIES IN NEONATES AT CHILDRENS HOSPITAL 2
Hoàng Quốc Trung1, Phạm Diệp Thùy Dương2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TẬT TIM BẨM SINH PHỤ THUỘC ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
ANATOMICAL, CLINICAL, LABORATORY, AND THERAPEUTICAL CHARACTERISTICS OF DUCTAL-DEPENDENT CONGENITAL HEART DISEASES IN NEWBORNS AT CHILDRENS HOSPITAL 2
Võ Phan Thảo Trang1, Phạm Diệp Thùy Dương2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:73
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP SINH THIẾT THẬN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CHARACTERISTICS ANALYSIS OF RENAL BIOPSIES AT CHILDRENS HOSPITAL 2
Trần Thị Kim Anh1, Trần Nguyễn Như Uyên2, Vũ Huy Trụ2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:144
LỌC MÁU LIÊN TỤC Ở TRẺ SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY IN CHILDREN WITH SEPSIS SHOCK AT PEDIATRIC INTENSIVE CARE AND TOXICOLOGY DEPARTMENT AT THE CHILDRENS HOSPITAL 2
Nguyễn Huy Luân1, Võ Thị Hồng Tiến1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:215
TỶ LỆ HOÀN THÀNH GÓI HỒI SỨC TRONG GIỜ ĐẦU VÀ CÁC KẾT CỤC LIÊN QUAN Ở TRẺ SỐC NHIỄM KHUẨN
THE RATE OF COMPLETING THE FIRST HOUR RESUSCITATION BUNDLE AND OUTCOMES IN PEDIATRIC SEPTIC SHOCK
Trần Thị Kim Uyên1, Nguyễn Huy Luân1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:296
ĐẶC ĐIỂM XUẤT HUYẾT PHỔI Ở TRẺ NON THÁNG DƯỚI 32 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
PULMONARY HEMORRHAGE IN VERY PRETERM NEONATES AT CHILDRENS HOSPITAL 1
Nguyễn Thu Tịnh1, Trần Thị Mỹ Giêng2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:357
TỶ LỆ XUẤT HUYẾT PHỔI Ở TRẺ NON THÁNG DƯỚI 32 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
PREVALENCE OF PULMONARY HEMORRHAGE IN VERY PRETERM NEONATES AT CHILDRENS HOSPITAL 1
Trần Thị Mỹ Giêng1, Nguyễn Thu Tịnh2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:408
MỐI LIÊN QUAN GIỮA DINH DƯỠNG VỚI CHẬM TĂNG CÂN CỦA TRẺ CÓ CÂN NẶNG LÚC SINH DƯỚI 1250 GRAM TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH
THE ASSOCIATION BETWEEN NUTRITION INTAKE AND SLOW WEIGHT GAIN OF PRETERM INFANTS WITH BIRTH WEIGHT <1250 GRAMS HOSPITALIZED IN A NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT
Phạm Lê Mỹ Hạnh1, Nguyễn Thu Tịnh2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:469
TỶ LỆ TOAN CHUYỂN HOÁ TRONG TUẦN ĐẦU SAU SINH Ở TRẺ NON THÁNG CÓ CÂN NẶNG LÚC SINH DƯỚI 1500GR
THE INCIDENCE OF METABOLIC ACIDOSIS DURING THE FIRST WEEK OF LIFE IN PRETERM INFANTS WITH BIRTH WEIGHT LESS THAN 1500 GRAMS
Trương Mỹ Hạnh Trâm1, Cam Ngọc Phượng2, Nguyễn Thu Tịnh3
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:5310
TĂNG HUYẾT ÁP DO HUYẾT KHỐI ĐỘNG MẠCH THẬN ĐƯỢC PHÁT HIỆN TÌNH CỜ Ở TRẺ SƠ SINH BỆNH NẶNG TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP
HYPERTENSION CAUSED BY RENAL ARTERY THROMBOSIS DETECTED UNINTENTIONALLY IN A CRITICAL ILL NEONATE AT THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT OF CHILDRENS HOSPITAL 2: A CASE REPORT
Huỳnh Thị Chi Lan1, Nguyễn Thanh Thiện2, Nguyễn Chính Hiếu2, Nguyễn Phạm Minh Trí2, Nguyễn Thu Tịnh1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:6011
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRÊN TRẺ HEN Ở BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
USE OF ANTIBIOTICS FOR ASTHMATIC CHILDREN AT THE CHILDRENS HOSPITAL 1
Nguyễn Thanh Hải1, Phan Hữu Nguyệt Diễm1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:6812
TỶ LỆ MẮC BỆNH, YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI VIÊM MÀNG NÃO TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG HUYẾT SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
THE INCIDENCE RATE AND RISK FACTORS OF MENINGITIS IN NEONATAL SEPSIS AT THE CHILDRENS HOSPITAL 1
Nguyễn Hoàng Tâm1, Nguyễn Thu Tịnh1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:7513
ĐẶC ĐIỂM TRẺ VIÊM NÃO HERPES SIMPLEX VIRUS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CHARACTERISTICS OF HERPES SIMPLEX ENCEPHALITIS AT THE CHILDRENS HOSPITAL 1
Nguyễn Thị Thủy Tiên1, Nguyễn An Nghĩa2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:8214
ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU TRỊ BỆNH NHI SỞI BIẾN CHỨNG VIÊM PHỔI NẶNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CHARACTERISTICS OF TREATMENT IN CHILDREN WITH SEVERE MEASLES PNEUMONIA AT CHILDRENS HOSPITAL 1
Đặng Quốc Duy1, Nguyễn An Nghĩa2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:8915
SO SÁNH KẾT QUẢ SAU ĐẶT STENT ỐNG ĐỘNG MẠCH CÓ VÀ KHÔNG PHỦ THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN TIM BẨM SINH TUẦN HOÀN PHỔI PHỤ THUỘC ỐNG ĐỘNG MẠCH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
COMPARISION BETWEEN DRUG - ELUTING STENTS AND BARE METAL STENTS FOR STENTING THE DUCTUS ARTERIOSUS IN INFANTS WITH DUCTAL DEPENDENT PULMONARY CIRCULATION
Hoàng Quốc Tưởng1, Vũ Minh Phúc1, Nguyễn Minh Trí Việt2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:9516
ĐẶC ĐIỂM NUÔI ĂN ĐƯỜNG RUỘT QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY TẠI KHOA TIÊU HÓA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CHARACTERISTICS GASTRIC TUBE FEEDING AT THE DEPARTMENT OF GASTROENTEROLOGY OF CHILDRENS 1 HOSPITAL
Lê Tấn Giàu1, Bùi Quang Vinh2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10417
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
NUTRITIONAL CHARACTERISTICS OF OUTPATIENT CHILDREN WITH DIABETES IN CHILDREN HOSPITAL 2
Dương Công Minh1, Huỳnh Thị Vũ Quỳnh2, Bùi Quang Vinh2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:11118
ĐẶC ĐIỂM TỒN TẠI ỐNG ĐỘNG MẠCH ẢNH HƯỞNG HUYẾT ĐỘNG Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG
CHARACTERISTICS OF HEMODYNAMICALLY SIGNIFICANT PATENT DUCTUS ARTERIOSUS IN PRETERM NEONATES
Nguyễn Phan Minh Nhật1, Nguyễn Thu Tịnh1,2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:11919
SUY GAN TỐI CẤP DO Ứ ĐỌNG SẮT Ở TRẺ SƠ SINH TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP
FULMINANT HEPATIC FAILURE CAUSED BY NEONATAL HEMOCHROMATOSIS AT NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT OF CHILDRENS HOSPITAL 1: A CASE REPORT
Nguyễn Phan Minh Nhật1, Phạm Thị Thanh Tâm2, Huỳnh Ngọc Linh3, Nguyễn Thu Tịnh1,2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12520
NGHIÊN CỨU NHIỄM CANDIDA MÁU TRẺ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
PEDIATRIC CANDIDEMIA AT CHILDRENS HOSPITAL 1
Phan Hồng Thắng1, Lê Quốc Thịnh1, Phùng Nguyễn Thế Nguyên2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:13221
INTERLEUKIN 6 TRONG SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM
INTERLEUKIN 6 IN DENGUE HEMORRHAGIC FEVER SHOCK IN CHILDREN
Lê Thanh Nhàn1, Phùng Nguyễn Thế Nguyên2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:13822
MỨC ĐỘ KHẢ THI, AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ ĐỘ ĂN KETOGENIC TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH KHÁNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
THE FEASIBILITY, SAFETY AND EFFICIENCY OF KETOGENIC DIET ON THE PATIENTS WITH DRUG-RESISTANT EPILEPSY IN CHILDREN HOSPITAL 2
Nguyễn Thụy Minh Thư1, Nguyễn Lê Trung Hiếu2, Nguyễn Thị Thu Hậu3, Lê Trần Ánh Ngân4, Lê Thị Hồng Thanh4, Bùi Quang Vinh1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:14523
NGUY KỊCH HÔ HẤP CẤP
ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
Ngô Thị Thanh Thuỷ1, Nguyễn Huy Luân1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:15224
NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT TỈ LỆ BẤT THƯỜNG CỦA XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH
THE SURVEY OF THE RATE OF HIGH RISK PREGNANCIES FOR NEWBORN SCREENING TEST AT UNIVERSITY MEDICAL CENTER HCMC
Ngô Thị Bình Minh1, Phạm Thanh Long2, Lê Minh Khôi1,3, Nguyễn Thị Băng Sương1,3, Nguyễn Hoàng Bắc1,3
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:157Tổng cộng 24 bài
Trang: 1