Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2021 - TẬP 25 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỀ LÂM SÀNG, MÔ HỌC VÀ MIỄN DỊCH HUỲNH QUANG TRỰC TIẾP TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH BÓNG NƯỚC TỰ MIỄN
DISCREPANCY OF CLINICAL CHARACTERISTICS, HISTOPATHOLOGY AND DIRECT IMMUNOFLUORESCENCE IN AUTOIMMUNE BULLOUS PATIENTS
Huỳnh Nguyễn Mai Trang1, Văn Thế Trung2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:12
NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN 31 HUYẾT THANH TRÊN BỆNH NHÂN MÀY ĐAY MẠN TÍNH
SERUM INTERLEUKIN 31 IN PATIENTS WITH CHRONIC URTICARIA
Lê Minh Phúc1, Văn Thế Trung1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:73
ĐAU THẦN KINH Ở BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY
NEUROPATHIC PAIN IN PATIENTS WITH CARPAL TUNNEL SYNDROME
Nguyễn Văn Ca1, Vũ Anh Nhị2, Nguyễn Lê Trung Hiếu2,3
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:134
ĐÁNH GIÁ KẾT CỤC LÂM SÀNG NGẮN HẠN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU THÂN NÃO CÓ VÀ KHÔNG CÓ ĐIỀU TRỊ TÁI THÔNG
EVALUATING SHORT-TERM CLINICAL OUTCOME IN PATIENTS WITH BRAIN STEM INFARCTION WITH OR WITHOUT RECANALIZATION
Sầm Thị Ngọc Diễm1, Nguyễn Bá Thắng2, Nguyễn Lê Trung Hiếu3
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:205
VAI TRÒ CỦA SỰ KẾT HỢP ĐIỆN CƠ VÀ GIA TỐC KẾ TRONG PHÂN BIỆT BỆNH PARKINSON VÀ RUN VÔ CĂN
THE ROLE OF THE COMBINATION OF ELECTROMYOGRAPHY AND ACCELEROMETER TO DIFFERENTIATE PARKINSONS DISEASE AND ESSENTIAL TREMOR
Võ Ngọc Duy1, Nguyễn Hữu Công2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:276
ĐÁNH GIÁ RỐI LOẠN TIC Ở TRẺ EM BẰNG THANG ĐIỂM MỨC ĐỘ NẶNG TỔNG THỂ YALE
ASSESSMENT OF TIC DISORDER IN CHILDREN BY THE YALE GLOBAL TIC SEVERITY SCALE
Nguyễn Lê Trung Hiếu1,2, Phạm Hải Uyên2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:337
ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG NGƯỜI BỆNH ALZHEIMER BẰNG THANG ĐIỂM FAST PHÂN ĐỘ CHỨC NĂNG THEO GIAI ĐOẠN BỆNH
FUNCTIONAL ASSESSMENT STAGING (FAST) IN VIETNAMESE PATIENTS WITH ALZHEIMERS DISEASE
Tào Thị Hoa1, Trần Công Thắng2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:418
ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU CỤC BỘ TÁI PHÁT
ASSESSEMENT OF ETIOLOGY AND RELATED FACTORS IN PATIENTS WITH RECURRENT ISCHEMIC STROKE
Quách Hoàng Kiên1, Phạm Thị Ngọc Quyên2, Nguyễn Bá Thắng2,3
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:479
TỈ LỆ ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ VÀ NGUYÊN NHÂN TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH NGƯỜI LỚN
PREVALENCE OF DRUG RESISTANT EPILEPSY AND ETIOLOGY IN ADULTS WITH EPILEPSY
Nguyễn Hoàng Uyên Phương1, Lê Văn Tuấn1,2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:5410
ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG THÀNH MẠCH TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘ PHÂN GIẢI CAO Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU CỤC BỘ CÓ HẸP ĐỘNG MẠCH NỘI SỌ
VESSEL WALL CHARACTERISTICS ON HIGH-RESOLUTION MRI OF ISCHEMIC STROKE ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL STENOSIS
Phạm Thị Ngọc Quyên1, Phan Công Chiến2, Đoàn Thái Duy2, Đào Duy Khoa2, Nguyễn Bá Thắng1,3
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:6211
ĐÁNH GIÁ CẢI THIỆN GIẤC NGỦ SAU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY
AN ASSESSMENT OF SLEEP IMPROVEMENT AFTER CARPAL TUNNEL RELEASE
Nguyễn Ảnh Sang1, Bùi Hữu Quyền1, Võ Thị Phúc1, Đỗ Thị Thảo Ngọc1, Nguyễn Lê Trung Hiếu2,3
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:6912
SO SÁNH MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG THẦN KINH TỰ CHỦ GIỮA BỆNH PARKINSON VÀ TEO ĐA HỆ THỐNG
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM EVALUATION IN PARKINSONS DISEASE AND MULTIPLE SYSTEM ATROPHY
Võ Nguyễn Ngọc Trang1, Nguyễn Hữu Công1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:7513
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA HLA-B*1502 VÀ PHẢN ỨNG DA DO THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH
ASSOCIATION OF HLA-B*1502 WITH CUTANEOUS ADVERSE REACTIONS IN ANTIEPILEPTIC DRUGS
Trần Quang Tuyến1, Cao Phi Phong2, Nguyễn Hữu Công1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:8214
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN TIC: KHẢO SÁT TRÊN 75 BỆNH NHI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CLINICAL CHARACTERISTICS OF TIC DISORDER: SURVEY IN 75 CHILDREN AT CHILDRENS HOSPITAL 2
Phạm Hải Uyên1, Nguyễn Lê Trung Hiếu1,2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:8715
NHẬN THỨC VỀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ DẤU HIỆU CẢNH BÁO ĐỘT QUỴ Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, ĐẮK LẮK NĂM 2020
AWARENESS OF RISK FACTORS AND WARNING SIGNS FOR STROKE AMONG ADULTS IN BUON MA THUOT CITY, DAK LAK PROVINCE
Đặng Thị Xuyến1, Đinh Hữu Hùng1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:9416
NHU CẦU CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHO NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
NEEDS OF STROKE PATIENTS CAREGIVERS AND RELACTED FACTORS
Huỳnh Tố Như1, Vũ Thị Đào1, Mai Phương Thảo2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:10117
HIỆU QUẢ PHỤC HỒI Ở BỆNH NHÂN LIỆT CHI DƯỚI SAU DO TỔN THƯƠNG TỦY SỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẬP VẬN ĐỘNG
THE EFFECTIVENESS OF REHABILITATION IN PARALYZED LEGS OF PATIENTS AFTER SPINAL CORD INJURY BY THE EXERCISE METHOD
Trần Minh Đông1, Hoàng Thị Khánh Minh1, Lê Thị Kiều Phương1, Nguyễn Thị Thu Thủy1, Nguyễn Thị Thùy Trang1, Nguyễn Thị Nga1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:10718
SO SÁNH CHẤT LƯỢNG TỈNH MÊ CỦA DESFLURANE VÀ SEVOFLURANE TRONG TÁN SỎI NIỆU QUẢN NỘI SOI
COMPARE THE AWAKENING QUALITY AFTER ANESTHESIA OF DESFLURANE AND SEVOFLURANE IN ENDOSCOPIC URETERAL LITHOTRIPSY
Nguyễn Thị Thanh1, Lương Toàn Hoàng Long1, Đinh Hữu Hào1, Huỳnh Văn Bình1, Trần Ngọc Trung1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:11319
BIỂU HIỆN HLA-DRB1 VÀ HLA-DQB1 TRÊN BỆNH NHÂN PEMPHIGUS
EXPRESSION OF HLA-DRB1 AND HLA-DQB1 IN PATIENTS WITH PEMPHIGUS
Vương Thế Bích Thanh1, Lê Thái Vân Thanh1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:12120
TRIỆU CHỨNG ĐAU Ở BỆNH NHÂN PARKINSON KHỞI PHÁT SỚM: TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
PAIN IN YOUNG ONSET PARKINSONS DISEASE: PREVALENCE, CHARACTERISTICS AND ASSOCIATED FACTORS
Đặng Thị Huyền Thương1, Nguyễn Mạnh Tuấn2, Hà Ngọc Lê Uyên1, Võ Ngọc Chung Khang1, Trần Ngọc Tài1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Chuyên đề:Thần Kinh - Da Liễu  Trang:129Tổng cộng 20 bài
Trang: 1