Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2021 - TẬP 25 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


1
SỰ THAY ĐỔI VAI TRÒ CỦA BÁC SĨ GIẢI PHẪU BỆNH TỪ HÌNH THÁI HỌC SANG BỆNH HỌC PHÂN TỬ TRONG KỶ NGUYÊN Y HỌC CHÍNH XÁC
MOLECULAR PATHOLOGY REDEFINING THE NEW ROLE OF PATHOLOGIST IN THE ERA OF THE PRECISION MEDICINE
Đoàn Thị Phương Thảo1, Hoàng Anh Vũ1, Trần Hương Giang1
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:12
THỰC HÀNH XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH ĐỐI VỚI MẪU BỆNH NHÂN CÓ NHIỄM SARS-CoV-2
PRACTICAL ANALYSIS TEST FOR SAMPLES OF SARS-CoV-2 PATIENTS
Đoàn Thị Phương Thảo1, Đặng Hoàng Minh1, Lý Thanh Thiện1, Dương Ngọc Thiên Hương1, Phạm Văn Hùng1, Vũ Thị Phương Thảo1, Hứa Thị Ngọc Hà1
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:73
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẤU ẤN MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI CÁC BỆNH LÝ ÁC TÍNH CỦA DÒNG LYMPHÔ
APPLICATION OF FLOW CYTOMETRY IN DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF MATURE LYMPHOID MALIGNANCIES
Ngô Quốc Đạt1, Bùi Phương Quỳnh1, Phan Đặng Anh Thư1
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:144
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH, HÓA MÔ MIỄN DỊCH VÀ BIẾN ĐỔI GEN MYC, BCL2 VÀ BCL6 TRONG LYMPHÔM TẾ BÀO B ĐỘ ÁC CAO
A REVIEW OF PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS, IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND MYC, BCL2, BCL6 GENETIC ABERRATIONS IN HIGH GRADE B CELL LYMPHOMA
Bùi Thị Thanh Tâm1, Phạm Quốc Thắng1, Dương Thanh Tú1, Ngô Quốc Đạt1, Phan Đặng Anh Thư1
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:225
LYMPHÔM TẾ BÀO B ĐỘ ÁC CAO CÓ TÁI SẮP XẾP GEN MYC, BCL2 VÀ/HOẶC BCL6 – CHẨN ĐOÁN VÀ CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT TRONG THỰC HÀNH GIẢI PHẪU BỆNH
HIGH GRADE B CELL LYMPHOMA WITH MYC, BCL2, BCL6 REARRANGEMENTS – DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS IN PATHOLOGY PRACTICE
Bùi Thị Thanh Tâm1, Phạm Quốc Thắng1, Dương Thanh Tú1, Ngô Quốc Đạt1, Phan Đặng Anh Thư1
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:326
SINH THIẾT CƠ – VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ CƠ
MUSCLE BIOPSY AND ITS ROLE IN DIAGNOSIS OF MUSCLE DISEASES
Nguyễn Ngọc Khánh Linh1, Phan Đặng Anh Thư1
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:417
SƠ ĐỒ TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN BỆNH GAN BẰNG SINH THIẾT LÕI
PRACTICAL PATTERN-BASED ALGORITHMS IN DIAGNOSIS OF LIVER DISEASES
Lê Minh Huy1, Phan Đặng Anh Thư1, Vũ Tuấn Dũng1, Lê Trọng Hiếu1
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:508
CÁC DẤU ẤN SINH HỌC ĐƯỢC SỬ DỤNG Ở UNG THƯ ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
BIOMARKERS OF GASTROINTESTINAL CANCER IN CLINICAL PRACTICE
Lê Minh Huy1, Vũ Tuấn Dũng1, Lê Trọng Hiếu1, Phan Đặng Anh Thư1
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:619
CẬP NHẬT PHÂN LOẠI, ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CÁC TỔN THƯƠNG CHẾ NHẦY RUỘT THỪA VÀ GIẢ NHẦY PHÚC MẠC
UPDATE CLASSIFICATION, HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF APPENDICEAL MUCINOUS LESIONS AND PSEUDOMYXOMA PERITONEI
Lê Minh Huy1, Dương Huỳnh Trà My2
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:7610
SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA BỆNH LÝ UNG THƯ BÀNG QUANG
MOLECULAR PATHOLOGY OF BLADDER CANCER
Phạm Quốc Thắng1, Bùi Thị Thanh Tâm1, Nguyễn Thanh Tú1, Phạm Thị Như Diễm1, Lưu Đức Tùng1, Ngô Quốc Đạt1
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:8411
SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA BỆNH LÝ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT
MOLECULAR PATHOLOGY OF PROSTATE CANCER
Phạm Quốc Thắng1, Bùi Thị Thanh Tâm1, Nguyễn Thảo Quyên1, Vũ Tuấn Dũng1, Lê Trọng Hiếu1, Ngô Quốc Đạt1
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:9212
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MÔ BỆNH HỌC VÀ MIỄN DỊCH HUỲNH QUANG TRỰC TIẾP CỦA BỆNH DA BÓNG NƯỚC TỰ MIỄN
A STUDY ON CLINICAL, HISTOLOGICAL AND DIRECT IMMUNOFLUORESCENCE FINDINGS OF AUTOIMMUNE BULLOUS DERMATOSES
Trần Hương Giang1, Lê Thị Ái Nhân2, Đặng Hoàng Minh1, Đoàn Thị Phương Thảo2
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:10113
SỰ TƯƠNG HỢP GIỮA LÂM SÀNG, MÔ BỆNH HỌC VÀ MIỄN DỊCH HUỲNH QUANG TRỰC TIẾP TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH DA BÓNG NƯỚC TỰ MIỄN
THE CONCORDANCE BETWEEN CLINICAL, HISTOLOGICAL AND DIRECT IMMUNOFLUORESCENCE DIAGNOSIS IN AUTOIMMUNE BULLOUS DERMATOSES
Trần Hương Giang1, Lê Thị Ái Nhân2, Đặng Hoàng Minh1, Đoàn Thị Phương Thảo1
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:10914
KHẢO SÁT TƯƠNG HỢP TỶ LỆ THẤM NHẬP LYMPHÔ BÀO U TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ VÚ XÂM NHIỄM GIỮA MẪU SINH THIẾT LÕI VÀ MẪU BỆNH PHẨM PHẪU THUẬT
CORRELATION OF TUMOR INFILTRATING LYMPHOCYTE IN INVASIVE BREAST CARCINOMA BETWEEN CORE NEEDLE BIOPSIES AND SURGICAL RESECTION SPECIMENS
Đoàn Thị Phương Thảo1, Phạm Minh Tâm2, Hứa Minh Trí3, Thái Anh Tú2
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:11615
VAI TRÒ ĐỘT BIẾN BRAF V600E TRONG CARCINÔM TUYẾN GIÁP DẠNG NHÚ BIẾN THỂ TẾ BÀO CAO: YẾU TỐ BỆNH SINH HAY YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG?
THE ROLE OF BRAF V600E MUTATION IN THE TALL CELL VARIANT OF PAPILLARY THYROID CARCINOMA: A DRIVER MUTATION OR A PROGNOSTIC FACTOR?
Lê Ngọc Quỳnh Thơ1, Đặng Minh Xuân2, Dương Ngọc Thiên Hương1, Võ Thị Ngọc Diễm2
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:12416
NGHIÊN CỨU PHÂN NHÓM LYMPHÔM TẾ BÀO B TẾ BÀO LỚN TRẺ EM BẰNG HOÁ MÔ MIỄN DỊCH
A STUDY OF IMMUNOPHENOTYPING OF LARGE B CELL LYMPHOMA SUBGROUPS IN PEDIATRIC POPULATION
Phan Đặng Anh Thư1, Dương Thanh Tú1, Trần Thanh Tùng2, Trịnh Đình Thế Nguyên2, Ngô Quốc Đạt1
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:13017
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH LYMPHÔM TẾ BÀO T NGOẠI VI
PATHOLOGICAL FEATURES OF PERIPHERAL T CELL LYMPHOMA
Nguyễn Hoàng Vinh1, Trần Hương Giang2, Hứa Thị Ngọc Hà2
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:13818
BIỂU HIỆN P16 TRÊN CARCINÔM TẾ BÀO GAI KHẨU HẦU
EXPRESSION OF P16 IN OROPHARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA
Nguyễn Thanh Tú1, Lê Thị Như Quỳnh2, Ngô Phúc Thịnh1, Phạm Văn Hùng3, Trần Hương Giang1
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:14619
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIỂU HIỆN CỦA DẤU ẤN ALK (D5F3) TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ
A STUDY ON ALK (D5F3) - EXPRESSION IN NON SMALL CELL LUNG CANCERS BY IMMUNOHISTOCHEMISTRY
Nguyễn Đức Quang1, Nguyễn Văn Thành1, Lý Lệ Uyên1, Bùi Đăng Trung1, Nguyễn Vũ Thiện2
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:15220
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ NGUY CƠ ÁC TÍNH CỦA NHÓM TÂN SINH KHÔNG RÕ TIỀM NĂNG ÁC TÍNH THEO HỆ THỐNG MILAN CHO CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC BƯỚU TUYẾN NƯỚC BỌT
A STUDY ON MORPHOLOGICAL FEATURES AND MALIGNANCY RISK OF NEOPLASMS OF UNCERTAIN MALIGNANT POTENTIAL CATEGORY IN THE MILAN SYSTEM FOR CYTOLOGICAL DIAGNOSING OF SALIVARY GLAND TUMORS
Phạm Trọng Nguyễn1, Võ Văn Kha1, Nguyễn Hồng Phong1,2, Nguyễn Thị Chúc Biên1, Dương Thị Thanh Nhàn1, Ngô Quốc Đạt3
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:15921
NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN KIỂU HÌNH MIỄN DỊCH CỦA P53 VÀ P16 TRONG CARCINÔM TẾ BÀO GAI THỰC QUẢN XÂM LẤN
THE EXPRESSION OF P53 AND P16 IN INVASIVE ESOPHAGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA
Đoàn Thị Phương Thảo,1,2, Võ Thị Ngọc Diễm2, Võ Vinh Dự3, Nguyễn Thanh Nhi4, Ngô Phúc Thịnh2, Đặng Hoàng Minh2
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:17222
BIỂU HIỆN CỦA P53 TRÊN U TUYẾN QUY ƯỚC ĐẠI - TRỰC TRÀNG NGUY CƠ CAO
EXPRESSION OF P53 ON HIGH RISK CONVENTIONAL COLORECTAL ADENOMAS
Lê Minh Huy1, Trần Thị Bảo Thư2, Võ Thị Ngọc Diễm1, Ngô Phúc Thịnh 1, Đặng Hoàng Minh
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:17823
ĐỘT BIẾN GEN SMAD4 TRONG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG
SMAD4 GENE MUTATIONS OF COLORECTAL CANCER
Hồ Quốc Chương1, Nguyễn Bùi Trọng Tín2, Đoàn Thị Phương Thảo3, Hoàng Anh Vũ1*
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:18524
KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN CÁC GEN KRAS, NRAS, BRAF VÀ PIK3CA TRONG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI
INVESTIGATION OF MUTATIONS KRAS, NRAS, BRAF AND PIK3CA IN COLORECTAL CANCER BY USING NEXT-GENERATION SEQUENCING TECHNIQUE
Lê Thái Khương1, Nguyễn Đại Dương2, Đỗ Đức Minh1, Hoàng Anh Vũ1,*
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:19125
ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC U NHẦY RUỘT THỪA
HISTOPATHOLOGICAL FEATURES OF APPENDICEAL MUCINOUS LESIONS
Lê Minh Huy1, Dương Thanh Tú1, Đặng Hoàng Minh1, Lưu Thị Thu Thảo1, Dương Huỳnh Trà My2
Năm:2021  Tập:25  Số:6  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:198Tổng cộng 31 bài
Trang: 1 - 2