Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
TẾ BÀO GỐC VÀ HIỆN TRẠNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM

Phạm Mạnh Hùng(1), Lê Văn Đông(1,2), Đinh Thanh Uyên(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:12
PHÒNG NGỪA HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TRONG PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Nguyễn Vĩnh Thống
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:83
HỘI CHỨNG SUY MÒN TRONG UNG THƯ

Lưu Ngân Tâm
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:114
TÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC SỐT RÉT ARTEMISININ VÀ DẪN CHẤT & CÁC GIẢI PHÁP HIỆN NAY TRONG CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT Ở VIỆT NAM

Trần Quang Bính
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:155
STATIN TRONG CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA

Võ Thành Nhân
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:196
NHỮNG VIỆC CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐỂ BẢO VỆ ÊKÍP X QUANG CAN THIỆP TỪ NGUY CƠ BỨC XẠ CHIẾU NGOÀI (TIA X)

Ngô Minh Hùng
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:297
SIÊU ÂM CẤP CỨU TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP
ABDOMINAL ULTRASOUND BY EMERGENCY PHYSICIAN IN DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS
Tôn Thanh Trà (1), Tôn Thất Quỳnh Ái(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:358
ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA SIÊU ÂM QUA TRỰC TRÀNG HƯỚNG DẪN SINH THIẾT TIỀN LIỆT TUYẾN QUA TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
SAFETY AND EFFICIENCY: TRANSRECTAL ULTRASOUND GUIDED THE PROSTATE BIOPSY VIA THE RECTUM AT CHO RAY HOSPITAL
Trần Ngọc Sinh(1), Lê Thanh Toàn(2), Trần Thanh Thông(2), Trần Anh Tuấn(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:429
CẮT THANH QUẢN BÁN PHẦN TRÁN BÊN TÁI TẠO BẰNG VẠT CƠ DƯỚI MÓNG
GLOTTIC RECONSTRUCTION AFTER FRONTOLATERAL PARTIAL LARYNGECTOMY WITH STERNOHYOID MUSCLE FLAP IN MANAGEMENT EARLY GLOTTIC CANCER
Trần Anh Bích(1), Trần Minh Trường(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:4810
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI CHƯA LỌC THẬN
NUTRITIONAL STATUS ASSESSMENT OF PRE-DIALYSIS END-STAGE RENAL DISEASE PATIENTS
Trần Văn Vũ
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:5311
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TIM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG
PRIMARY EVALUATION OF THE HEART SURGERY IN KIEN GIANG GENERAL HOSPITAL
Danh Trung, Phạm Văn Đởm, Huỳnh Hải Đăng, Trần Văn Thành, Võ Văn Nhu
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:6012
ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG CÓ DỊ VẬT HỐC MẮT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CLINICAL FEATURES AND MANAGEMENT OF EYE TRAUMA DUE TO FOREIGN BODY AT CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Hữu Chức
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:6313
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHẪU THUẬT LẬP THỂ KHÔNG KHUNG TRONG ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT DỊ DẠNG MẠCH MÁU NÃO: KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ TRONG NGHIÊN CỨU 52 BỆNH NHÂN
USING FRAMELESS STEREOTAXY IN THE SURGICAL TREATMENT OF CERBRAL ARTERIOVENOUS MALFORMATIONS: TECHNIQUE AND OUTCOMES IN A CONTROLLED STUDY OF 52 PATIENTS
Nguyễn Kim Chung
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:7014
CPAP CẢI THIỆN OXY MÁU TRONG THÔNG KHÍ MỘT PHỔI
IMPROVING BLOOD OXYGEN IN ONE-LUNG VENTILATION BY CPAP
Phạm Văn Đông
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:7615
BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT KHỐI U MŨI XOANG XÂM LẤN SÀN SỌ TRƯỚC QUA NỘI SOI
THE INITIAL ENDOSCOPIC SURGERY FOR SINONASAL TUMORS INVADE INTO ANTERIOR SKULL BASE
Trần Minh Trường(2), Trần Phan Chung Thủy(1), Nguyễn Hữu Dũng(2), Nguyễn Quảng Đại(1), Ngô Văn Công(1)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:8116
VAI TRÒ ĐO ĐỘ BẢO HÒA OXY LIÊN TỤC THEO MẠCH ĐẬP TRONG CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG NGƯNG THỞ KHI NGỦ
ROLE OF CONTINUOUS PULSE OXIMETRY IN THE DIAGNOSIS OF SLEEP APNEA SYNDROME
Nguyễn Thị Hồng Anh, Trần Văn Ngọc
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:8617
DỊ VẬT GỖ HỐC MẮT
INTRAORBITAL WOODEN FOREIGN BODY
Huỳnh Lê Phương, Nguyễn Hữu Chức, Nguyễn Phong
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:9118
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NGƯNG THỞ KHI NGỦ DO TẮC NGHẼN BẰNG THÔNG KHÍ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
EVALUATING THE EFFICACY OF CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE TREATMENT IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME AT CHO RAY HOSPITAL
Đặng Vũ Thông, Lâm Quốc Dũng, Lê Trần Minh Thư, Nguyễn Thị Hồng Anh, Vũ Hoài Nam, Đậu Nguyễn Anh Thư, Đặng Thị Mai Khuê, Đoàn Ngọc Duy, Đặng Thị Bích Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Bích Huyên,Trần Văn Ngọc
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:9719
ĐÁNH GIÁ SÁU CHẤT ĐÁNH DẤU HÓA MÔ MIỄN DỊCH ĐỂ PHÂN BIỆT U TRUNG BIỂU MÔ MÀNG PHỔI ÁC TÍNH VÀ UNG THƯ MÀNG PHỔI LOẠI TẾ BÀO BIỂU MÔ TUYẾN: NGHIÊN CỨU TIẾN CỨU TRÊN 94 BỆNH NHÂN.
EVALUATION OF SIX IMMUNOHISTOCHEMICAL MARKERS FOR DISTINGUISHING MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA FROM PLEURAL ADENOCARCINOMA: A PROSPECTIVE STUDY OF 94 PATIENTS
Nguyễn Hữu Lân(1), Nguyễn Huy Dũng(2), Nguyễn Sơn Lam(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:10320
BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO NGƯỜI LỚN GIAI ĐOẠN TẤN CÔNG VỚI PHÁC ĐỒ GRAALL 2005
THE EFFICACY OF INDUCTION THERAPY FOR ADULT ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ALL) WITH GRAALL 2005 PROTOCOL
Huỳnh Văn Mẫn
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:10921
ĐIỀU TRỊ CO THẮT TÂM VỊ BẰNG PHẪU THUẬT HELLER QUA NỘI SOI Ổ BỤNG
HELLER BY LAPAROSCOPIC SURGERY IN CARDIO-SPASM
Phan Đương, Lâm Việt Trung, Trần Phùng Dũng Tiến, Đinh Văn Tuyến
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:11422
KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ NỒNG ĐỘ ALPHA-FETOPROTEIN TRONG 73 TRƯỜNG HỢP CARCINÔM TẾ BÀO GAN
STUDY CLINICAL FEATURES AND SERUM ALPHA-FETOPROTEIN OF 73 HEPATOCELLULAR CARCINOMAS
Trần Minh Thông(1), Lê Ngọc Hùng(2), Đoàn Trọng Nghĩa(3)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:11823
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤY MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG
STATUS OF PERMANENT PACEMAKER IMPLANT PROGRAM AT KIEN GIANG PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL
Huỳnh Trung Cang(2), Phạm Minh Thạnh(1)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:13024
ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI BỀ MẶT NGÀ VÁCH ỐNG TỦY SAU KHI SỬ DỤNG LASER DIODE TRONG NỘI NHA
EVALUATION OF MODIFICATIONS ON THE ROOT CANAL WALLS AFTER DIODE LASER IRRADIATION IN ENDODONTIC
Phạm Văn Khoa
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:13625
TÌNH HÌNH BỆNH NỘI TIẾT TẠI KHOA NỘI TIẾT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (Từ 01/01/2007 - 30/06/2010)
INPATIENT PROFILE OF THE ENDOCRINOLOGY WARD AT CHO RAY HOSPITAL FROM 01/01/2007 - 30/06/2010
Nguyễn Thị Bích Đào, Phan Hữu Hên
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:144Tổng cộng 101 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5