Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
SO SÁNH KẾT QUẢ MỔ ĐỤC THỦY TINH THỂ NGOÀI BAO BẰNG ĐƯỜNG HẦM CỦNG MẠC VỚI PHACO ĐẶT KÍNH CỨNG
EXTRACAPSULAR CATARACT SURGERY COMPARED WITH MANUAL SMALL INCISION CATARACT SURGERY AND UNFOLDABLE INTRA OCULAR LENS IN COMMUNITY EYE CARE SETTING IN HO CHI MINH CITY
Nguyễn Hoàng Cẩn*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:12
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HẸP ĐIỂM LỆ MẮC PHẢI BẰNG ỐNG LỆ QUẢN ĐÔI TỰ CỐ ĐỊNH
EFFECTS OF SELF – RETAINING BICANALICULUS INTUBATION STENT IN THE TREATMENT OF ACQUIRED PUNCTAL STENOSIS
Chung Nữ Giang Thanh*, Lê Minh Thông*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:73
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA LASER TẠO HÌNH VÙNG BÈ CHỌN LỌC VÀ TAFLUPROST 0,0015% TRONG ĐIỀU TRỊ GLAUCOMA GÓC MỞ
COMPARISON OF SELECTIVE LASER TRABECULOPLASTY AND TAFLUPROST 0.0015% IN OPEN-ANGLE GLAUCOMA TREATMENT
Đinh Hoàng Yến*, Trần Anh Tuấn*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:134
ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA PHƯƠNG PHÁP CHỈNH HÌNH GIÁC MẠC BẰNG KÍNH TIẾP XÚC CỨNG QUA ĐÊM SEED ORTHO K
SAFETY AND EFFICACY OF OVERNIGHT ORTHOKERATHOLOGY WITH SEED ORTHO-K
Lê Thị Kim Chi*, Lê Minh Tuấn**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:215
SO SÁNH HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT ĐẶT EX-PRESS SHUNT VÀ PHẪU THUẬT CẮT BÈ CỦNG MẠC TRÊN BỆNH NHÂN GLAUCOMA GÓC MỞ
COMPARISON OF THE EX-PRESS GLAUCOMA FILTRATION DEVICE AND TRABECULECTOMY IN OPEN-ANGLE GLAUCOMA
Nguyễn Thị Kiều Thu*, Trần Anh Tuấn*,**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:276
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂU DÀI TẠI MẮT CỦA PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ RÒ ĐỘNG MẠCH CẢNH XOANG HANG
EVALUATION OF LONG-TERM EFFECTIVENESS IN THE EYES OF ENDOVASCULAR INTERVENTIONS TREAT CAROTID CAVERNOUS FISTULA
Lê Hồng Hà*, Võ Quang Minh**, Trần Chí Cường***, Ngô Minh Tuấn*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:357
KHẢO SÁT KẾT QUẢ NGẮN HẠN CỦA TIÊM BOTULINUM TOXIN A ĐIỀU TRỊ LÉ TRONG KHỞI PHÁT TRƯỚC 6 THÁNG TUỔI
CLINICAL EVALUATION OF SHORT-TERM EFFECTS IN THE TREATMENT OF ESOTROPIA WITH LESS 6 - MONTH ONSET BY BOTULINUM TOXIN A
Nguyễn Công Kiệt*, Võ Quang Minh*, Nguyễn Chí Trung Thế Truyền**, Ngô Nguyễn Thu Hằng*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:428
KẾT QUẢ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ LÉ TRONG BẨM SINH BẰNG TIÊM BOTULINUM TOXIN –A
EARLY RESULTS OF BOTULINUM TOXIN-A INJECTION FOR CONGENITAL CONVERGENT STRABISMUS CORRECTION
Nguyễn Chí Trung Thế Truyền*, Ngô Lan Anh*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:499
KHẢO SÁT BIỂU HIỆN LÂM SÀNG CỦA BỆNH LÝ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TUYẾN MEIBOMIUS
EVALUATION OF THE CLINICAL SIGNS AND SYMPTOMS FOR MEIBOMIAN GLAND DYSFUNCTION
Trần Thị Thu Hiền*, Lê Minh Thông*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:5310
HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NHẰM NÂNG CAO KIẾN THỨC CHĂM SÓC VIÊM LOÉT GIÁC MẠC Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN MẮT TP. HỒ CHÍ MINH 01 - 3/2016
EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF THE AWARENESS TRAINING PROGRAM IN THE CARE OF CORNEAL ULCERS FOR IN-PATIENTS AT THE CORNEA DEPARTMENT, HO CHI MINH CITY EYE HOSPITAL 01-3/2016
Hà Thị Mỹ Dung*, Đỗ Thị Minh Thu*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:5911
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT MỘNG THỊT GHÉP KẾT MẠC TỰ THÂN MẢNH RỘNG CẢI TIẾN
THE EFFECT OF MODIFIED PRIMARY PTERYGIUM REMOVAL FOLLOWED BY EXTENDED CONJUNCTIVAL TRANSPLANT
Nguyễn Văn Lành *, Nguyễn Công Kiệt*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:6612
KHẢO SÁT BIỂU HIỆN LÂM SÀNG TẠI MẮT VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ MÀNG CỨNG XOANG HANG BẰNG XẠ PHẪU GAMMA KNIFE
CLINICAL SURVEY IN THE EYE AND EFFECTIVE TREATMENT CAVERNOUS SINUS DURAL FISTULA WITH GAMMA KNIFE RADIOSURGERY
Trần Văn Tỵ*, Lê Minh Thông**, Nguyễn Thanh Bình***
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:7213
ĐÁNH GIÁ CÁC DẠNG THOÁI TRIỂN VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI KÍCH THƯỚC U SAU ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN UNG THƯ NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC GIAI ĐOẠN SỚM
EVALUATION OF REGRESSION PATTERNS AND CORRELATION WITH TUMOURS SIZE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF EARLY STAGE RETINOBLASTOMA
Phan Thị Anh Thư*, Nguyễn Ngọc Châu Trang*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:7714
PHÙ HOÀNG ĐIỂM DO TẮC TĨNH MẠCH TRUNG TÂM VÕNG MẠC KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ NỘI: BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ BẰNG CẮT DỊCH KÍNH
MACULAR EDEMA DUE TO CENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION REFRACTORY TO MEDICAL TREATMENT: 1 CASE REPORT OF VITRECTOMY AS TREATMENT
Đoàn Hồng Dung*, Nguyễn Thị Mộng Dung*, Đoàn Thị Hồng Hạnh**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:8215
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BONG VÕNG MẠC CÓ LỖ RÁCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP BƠM GAS
EVALUATION OF EFFICACY AND SAFETY OF PNEUMATIC ETINOPEXY IN TREATMENT OF RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT
Đoàn Hồng Dung*, Nguyễn Như Quân*, Nguyễn Thị Mộng Dung**, Võ Quang Minh**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:8916
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP U XƯƠNG HẮC MẠC BIẾN CHỨNG TÂN MẠCH HẮC MẠC TÁI PHÁT
A CASE OF CHOROIDAL OSTEOMA WITH RECURRENT EPISODES OF CHOROIDAL NEOVASCULARIZATION
Nguyễn Như Quân*, Trần Hồng Bảo**, Nguyễn Thị Kim Dung***
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:9417
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA PHƯƠNG PHÁP CẮT THẦN KINH MŨI SAU ĐỂ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI KÉO DÀI
EFFICACY AND SAFETY OF VIDIAN’S NERECTOMY FOR RHINITIS TREATMENT
Võ Công Minh*, Phạm Kiên Hữu **
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:9818
KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA BẠCH CẦU ÁI TOAN TRONG MÔ BỆNH HỌC POLYP MŨI XOANG VÀ SỰ ĐÁP ỨNG VỚI ĐIỀU TRỊ THUỐC STEROID XỊT MŨI SAU PHẪU THUẬT
EVALUATION THE PRESENCE OF EOSINOPHILES IN NASAL POLYPOSIS TISSUE AND THE RESPONSE TO TREATMENT BY STEROID NASAL SPRAY AFTER SURGERY
Vũ Kim Ngân *, Trần Viết Luân *, Hứa Thị Ngọc Hà**, Nguyễn Sào Trung**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:10319
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐỐT DƯỚI NIÊM MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ NGHẸT DO QUÁ PHÁT CUỐN MŨI DƯỚI BẰNG MÁY ĐỐT TẦN SỐ RADIO TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
EVALUATING THE EFFICACY OF RADIOFREQUENCY SUBMUCOSAL ABLATION INFERIOR TURBINATES IN TREATMENT HYPERTROPHY INFERIOR TURBINATES AT CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Thị Mỹ Thắm *, Trần Minh Trường**, Dương Thị Thanh Mai*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:10720
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRÊN BỆNH NHÂN CẮT AMIĐAN TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
TO EVALUATE THE RESULTS OF THE USE OF PROPHYLACTIC ANTIBIOTICS INTONSILLECTOMY PATIENTS AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Lâm Huyền Trân*, Nguyễn Thị Hồng Loan*, Hồ Mạnh Phương* TÓM TẮT
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:11421
KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA EPSTEIN-BARR VIRUS TRONG NIÊM DỊCH TẠI MÔ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
TO ASSESS THE PRESENCE OF EPSTEIN-BARR VIRUS IN MUCOSAL SECRETION OF TUMOR TISSUE OF PATIENTS WITH NASOPHARYNGEAL CARCINOMA
Bùi Thị Ánh Dương*, Nguyễn Hữu Dũng*, Nguyễn Trọng Minh**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:12322
KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA EPSTEIN-BARR VIRUS TRÊN MẪU SINH THIẾT BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
TO EVALUATE THE PRESENCE OF EPSTEIN-BARR VIRUS IN NASOPHARYNGEAL CANCER BIOPSY AT ENT CLINIC, CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Trọng Minh*, Nguyễn Hữu Dũng*, Trần Ngọc Quỳnh**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:12923
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HẠCH DELPHIAN TRONG UNG THƯ THANH QUẢN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
INVESTIGATE CHARACTERISTICS OF DELPHIAN LYMPH NODES IN PATIENTS WITH LARYNGEAL CANCER AT CHORAY HOSPITAL
Trần Ngọc Sáu, Nguyễn Hữu Dũng**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:13324
NANG ỐNG GIÁP LƯỠI: KINH NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TP.HCM
THYROGLOSSAL DUCT CYST: OUR EXPERIENCE DIAGNOSIS AND TREATMENT AT ENT HOSPITAL
Nguyễn Công Huyền Tôn Nữ Cẩm Tú*, Nguyễn Thanh Vinh**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:13725
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MỞ KHÍ QUẢN XUYÊN DA NONG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
EVALUATE THE RESULTS OF PERCUTANEOUS DILATIONAL TRACHEOSTOMY AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Ngô Thế Hải*, Lâm Huyền Trân**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:145Tổng cộng 30 bài
Trang: 1 - 2