Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
44 ĐẶC ĐIỂM BỆNH HUYẾT KHỐI VI MẠCH LIÊN QUAN ĐẾN LUPUS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
THE CHARACTERISITCS OF LUPUS-ASSOCIATED THROMBOTIC MICROANGIOPATHIES AT CHILDREN’S HOSPITAL No1
Trần Hữu Minh Quân*, Phạm Nam Phương*, Huỳnh Thoại Loan*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:12
45 ĐẶC ĐIỂM VIÊM CẦU THẬN MÀNG DO LUPUSTẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I

Trần Hữu Minh Quân*, Phạm Nam Phương*, Huỳnh Thoại Loan*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:93
46 ĐẶC ĐIỂM BỆNH THÔNG LIÊN THẤT THEO DÕI NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI
FOLLOW -UP OF VENTRICULAR SEPTAL DEFECT (VSD) PATIENTS IN DONG NAI CHILDREN’S HOSPITAL
Nguyễn Thị Ly Ly
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:164
47 ĐIỀU TRỊ CORTICOSTEROID VÀ CYCLOSPORINE TRONG HỘI CHỨNG THẬN HƯ LIÊN QUAN VIÊM GAN SIÊU VI B CÓ THẬT SỰ AN TOÀN - BÁO CÁO CA VÀ HỒI CỨU Y VĂN
IS CORTICOSTEROID AND CYCLOSPORINE TREATMENT FOR HEPATITIS B VIRUS RELATED NEPHROTIC SYNDROME REALLY SAFE - A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
Nguyễn Đức Quang*, Lại Bích Thủy*, Huỳnh Thoại Loan*, Trịnh Đình Thế Nguyên*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:245
03 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 8 TUẦN BỆNH NHI HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU CÓ NHIỄM EPSTEIN-BARR VIRUS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CHARACTERISTICS OF SIGNS, SYMPTOMS, LABORATORY TESTS AND TREATMENT RESULTS OF PATIENTS WITH EPSTEIN-BARR VIRUS ASSOCIATED HEMOPHAGOCYTIC LYMPHOHISTIOCYTOSIS SYNDROME AT THE CHILDREN `S HOSPITAL 1 HO CHI MINH CITY
Lê Bích Liên*, Trần Cao Dung*, Nguyễn Minh Tuấn*, Nguyễn Thị Minh Tâm*, Phan Nguyễn Liên Anh*, Trần Ngọc Kim Anh*, Lương Thị Xuân Khánh*, Cao Trần Thu Cúc*, Mã Phương Hạnh*, Lâm Thị Mỹ*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:316
04 SỰ TƯƠNG HỢP GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VỚI TÝP VÀ NỒNG ĐỘ VIRÚT DENGUE TRONG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TRẺ EM
THE CORELATION OF CLINICAL AND SUBCLINICAL PRESENTATIONS WITH DENGUE SEROTYPES AND PLASMA VIRAL LOAD IN DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN CHILDREN
Trần Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:407
05 ĐẶC ĐIỂM SỐT XUẤT HUYẾT Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
CLINICAL FEATURES AND OUTCOME OF NEONATAL DENGUE AT THE CHILDREN’S HOSPITAL 1, HO CHI MINH, VIETNAM
Nguyễn Minh Tuấn*, Võ Đức Trí*, Nguyễn Kiến Mậu*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:478
06 TỬ VONG VÀ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TRẺ SƠ SINH NON THÁNG NHẸ CÂN SUY HÔ HẤP TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BV NHI ĐỒNG 1
MORTARITY AND COST OF TREATMENT FOR UNDERWEIGHT PRETERM NEWBORN BABIES WITH RDS AT NICU OF CHILDREN’S HOSPITAL 1 IN HOCHIMINH CITY - VIETNAM.
Phạm Thị Thanh Tâm*, Nguyễn Thanh Nguyên **
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:549
07 BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG LIỆU PHÁP SURFACTANT ÍT XÂM LẤN
THE LESS INVASIVE SURFACTANT ADMINISTRATION IN PRETERMS
Cam Ngọc Phượng*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:6310
08 TIẾP CẬN BỆNH NIEMANN –PICK TỪ BÁC SĨ NHI KHOA: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP
APPROACH TO NIEMANN PICK DIASEASE FROM PEDIATRICIANS: TWO CASE REPORTS
Lâm Thị Mỹ*, Trần Ngọc Kim Anh**Nguyễn Mộng Hồng*, Nguyễn Minh Tuấn**, Nguyễn Minh Tâm**, Mã Phương Hạnh**, Phan Nguyễn Liên Anh**, Cao Trần Thu Cúc**, Trần Cao Dung**, Nguyễn Mai Anh*, Ngô Thị Hồng Đào**, Dương Thị Mỹ Lệ**, Bùi Xuân Linh**, Trần Th
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:6611
10 KHẢO SÁT THAY ĐỔI ALBUMIN MÁU VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TỔN THƯƠNG CÁC CƠ QUAN Ở TRẺ SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE KÉO DÀI TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
INVESTIGATION OF VARIATION IN ALBUMINEMIA AND ITS CORRELATION WITH ORGAN IMPAIRMENT IN CHILDREN WITH PROLONGED DENGUE SHOCK SYNDROME AT PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT, CHILDREN’S HOSPITAL 1
Nguyễn Minh Tiến*, Phạm Văn Quang**, Trần Hoàng Út**, Phùng Nguyễn Thế Nguyên**, Lâm Thị Thúy Hà**, Lê Vũ Phượng Thy**, Mã Tú Thanh**, Võ Thanh Vũ**, Nguyễn Thị Bích Hằng**, Hồ Thụy Kim Nguyên**, Vưu Thanh Tùng**, Thái Quang Tùng**, Bạch Nguyễn Vân Bằ
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:8012
11 INSULINOMA: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM - BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ HỒI CỨU Y VĂN
INSULINOMA: CLINICAL AND SONOGRAPHIC FINDINGS - CASE REPORT AND REVIEW LITERATURE
Nguyễn Hữu Chí*, Đỗ Thanh Thủy*, Lê Thọ Đức**, Đào Trung Hiếu**, Nguyễn Anh Tuấn***
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:9113
12 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐẶC HIỆU HUYẾT THANH KHÁNG NỌC RẮN LỤC TRE TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
THE OUTCOME OF ANTIVENOM TREATMENT FOR ENVENOMATION OF GREEN PIT VIPER BITES AT CHILDREN’S HOSPITAL 1
Mã Tú Thanh*, Phạm Văn Quang**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:9614
13 HUYẾT KHỐI CATHETER VÀ THUYÊN TẮC TĨNH MẠCH DO HUYẾT KHỐI Ở BỆNH NHÂN CÓ ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC- CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
CATHETER RELATED THROMBOSIS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH CENTRAL VENOUS CATHETER AT PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT, CHILDREN HOSPITAL 1
Bạch Nguyễn Vân Bằng*, Phạm Văn Quang**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:10515
14 HIỆU QUẢ UỐNG ERYTHROMYCIN TRONG VIỆC GIA TĂNG DUNG NẠP SỮA Ở TRẺ NON THÁNG
EFFICACY OF ERYTHROMYCIN PER ORAL IN PROMOTING MILK ABSORBTION BY PREMATURE BABIES
Phùng Thị Kim Dung*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:11116
15 CA LÂM SÀNG PHỎNG NƯỚC LUỘC HEO ĐỘ II-III, DIỆN TÍCH 95% (ĐỘ II 30%, ĐỘ III 65%)
CLINICAL CASE II-III DEGREE, 95% BOILING WATER BURN (II DEGREE 30%, III DEGREE 65%)
Trần Bích Thủy
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:11617
16 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOẠT TÍNH CỦA BỆNH LUPUS ĐỎ HỆ THỐNG Ở TRẺ EM THEO THANG ĐIỂM SLEDAI
VALIDITY OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS DISEASE ACTIVITY INDEX IN THE EVALUATION OF DISEASE ACTIVITY IN CHILDHOOD-ONSET SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
Thân Thị Thúy Hiền*, Trần Hữu Minh Quân*, Huỳnh Thoại Loan*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:12018
18 PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT TUYẾN THƯỢNG THẬN TRONG ĐIỀU TRỊ U ĐẶC THƯỢNG THẬN Ở TRẺ EM
RETROPERITONEOSCOPIC ADRENALECTOMY FOR SOLID ADRENAL TUMOR IN CHILDREN
Trần Ngọc Sơn*, Trần Anh Quỳnh**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:13219
20 SỬ DỤNG MẢNH GHÉP BÌ TRONG ĐIỀU TRỊ MIỆNG NIỆU ĐẠO THẤP CÓ CONG DƯƠNG VẬT NẶNG: KINH NGHIỆM TẠI BV NHI ĐỒNG 1
THE USE OF DERMAL GRAFT IN SEVERE CHORDEE HYPOSPADIAS REPAIR: EXPERIENCE FROM CHILDREN HOSPITAL N1
Lê Thanh Hùng*, Trần Đại Phú*,Huỳnh Công Chấn*, Nguyễn Thị Trúc Linh**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:14520
22 THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ TĂNG HUYẾT ÁP Ở HỌC SINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
OVERWEIGHT, OBESITY AND HIGH BLOOD PRESSURE IN SCHOOL STUDENTS IN HO CHI MINH CITY
Trần Thị Minh Hạnh, Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phạm Ngọc Oanh*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:15521
23 NÂNG CAO MỨC ĐỘ TUÂN THỦ QUY TRÌNH ĐỊNH NHÓM MÁU TRONG CẤP PHÁT MÁU TẠI KHOA XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
IMPROVE THE LEVELS OF IDENTIFY BLOOD GROUP IN BLOOD ALLOCATION AT CHILDREN’S HOSPITAL 1
Ngô Thị Hồng Đào*, Giang Thị Dung*, Nguyễn Trần Quỳnh Như*, Trần Châu Bích Thủy*, Bùi Minh Hạnh*, Lê Công Nghiệp*, Trần Ngọc Linh*, Trần Thị Mỹ Lệ*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:16122
24 VÙI LÁCH SINH DỤC BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ HỒI CỨU Y VĂN
SPLENO-GONADAL FUSION CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
Nguyễn Hữu Chí*, Nguyễn Bùi Thùy Diễm*, Bs Nguyễn Thị Anh Đào*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:16723
25 ĐẶC ĐIỂM SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI BÌNH DƯƠNG
CHARACTERISTICS OF NEONATAL DENGUE HEMORRHAGIC FEVER AT BINH DUONG OGBYN & PEDIATRIC’ S HOSPITAL
Phùng Thị Kim Dung*, Đặng Hoàng Minh*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:17024
26 ÁP DỤNG KỸ THUẬT PHẪU TÍCH CUỐNG GLISSON TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ BƯỚU GAN Ở TRẺ EM
GLISSONEAN PEDICLE TRANSECTION IN SURGICALTREATMENT OF PEDIATRIC HEPATIC TUMORS
Đinh Việt Hưng*,Nguyễn Thị Thu Thảo*, Lê Thọ Đức*, Đào Trung Hiếu*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:17625
28 ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC THÁI ĐỘ HÀNH VI CHĂM SÓC CỦA CHA MẸ CÓ TRẺ THỪA CÂN BÉO PHÌ TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG NĂM 2016
EVALUATE PARENTAL KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOURS WHOSE THEIR CHILDREN WITH OVERWEIGHT AND OBESITY AT PEDIATRIC DEPARTMENT, TIEN GIANG GENERAL HOSPITAL IN 2016
Võ Thị Tiến*, Ngô Thanh Hải*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:190Tổng cộng 36 bài
Trang: 1 - 2