Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2010 - TẬP 14 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỐI THIỂU ĐẶT ỐNG THÔNG TENCKHOFF TRONG ĐIỀU TRỊ THẨM PHÂN PHÚC MẠC LIÊN TỤC LƯU ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
RESULTS OF MINILAPAROSCOPIC INSERTION OF TENCKHOFF CATHETER ON CAPD PATIENTS AT CHO RAY HOSPITAL
Trần Ngọc Sinh(1), Dương Quang Vũ(2), Trần Trọng Trí(2), Hoàng Khắc Chuẩn(2), Nguyễn Trọng Hiền(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:172
GHÉP THẬN TỰ THÂN TRONG HẸP VÀ DÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH THẬN: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
KIDNEY AUTOTRANSPLANTATION ON COMPLEX DISORDER RENAL ARTERY (STENOSIS OF AND ARTERIOVENOUS FISTULA)
Trần Ngọc Sinh(1,2) Dương Thị Kim Cúc(2), Dư Thị Ngọc Thu(2), Trần Trọng Trí(2), Châu Quý Thuận(2), Nguyễn Thị Thái Hà(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:223
PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT THẬN BÁN PHẦN TRONG BƯỚU THẬN: GIẢI PHÁP HÀI HÒA TRONG UNG THƯ HỌC
RETROPERITONEAL LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRRECTOMY AT CHO RAY HOSPITAL: A HAMONIOUS SOLUTION IN THE ONCOLOGY
Trần Ngọc Sinh(1,2), Châu Quý Thuận(2), Dương Quang Vũ(2), Trần Trọng Trí(2), Đỗ Quang Minh(2), Nguyễn Thị Thái Hà(2), Phó Minh Tín(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:274
SO SÁNH VAI TRÒ CỦA HAI LOẠI LASER: REVOLIX VÀ KTP TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU LÀNH TUYẾN TIỀN LIỆT
THE ADVANTAGES AND THE INCONVENIENCE OF TWO KINDS OF LASER: KTP AND THULIUM
Nguyễn Tuấn Vinh, Bùi Văn Kiệt, Nguyễn Tế Kha
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:325
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT NỘI SOI NIỆU ĐẠO VỚI THULIUM: YAG LASER
SHORT-TERM OUTCOME OF THULIUM LASER PROSTATECTOMY
Nguyễn Hoàng Đức, Phó Minh Tín
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:356
ĐIỀU TRỊ MẤT TOÀN BỘ DA DƯƠNG VẬT - BÌU
TREATMENT OF COMPLETE PENILE - SCROTAL SKIN LOSS
Nguyễn Thành Như(1), Mai Trọng Tường(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:407
PHẪU THUẬT MỞ NGỰC-BỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU THẬN CÓ CHỒI LỚN TRONG TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP TẠI BV CHỢ RẪY
THORACO-LAPAROTOMY HELPED BY CPB FOR RCC RADICAL NEPHRECTOMY WITH TUMOR THROMBUS IN HEPATIC VENA CAVA
Thái Minh Sâm(1), Trần Ngọc Sinh(1), Phạm Thọ Tuấn Anh(2), Trần Quyết Tiến(2), Trần Lê Linh Phương(1), Nguyễn Thi An(2), Đỗ Quang Minh(1), Trần Thị Phương Nga(3), Phan Thị Lệ Xuân(3)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:458
PHÂN TÍCH 58 TRƯỜNG HỢP CẮT DẠ DÀY TOÀN PHẦN
ANALYSIS OF 58 CASES OF TOTAL GASTRECTOMY FOR GASTRIC CANCER
Đinh Quang Tâm, Dương Văn Hải, Lê Quang Nghĩa, Nguyễn Tạ Quyết
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:499
MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUA 29 TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ POLÍP VÀ UNG THƯ DẠ DÀY SỚM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT NIÊM MẠC QUA NỘI SOI ỐNG MỀM
SOME INITIAL EXPERIENCES FOLLOWING 29 CASES OF POLYPS AND EARLY GASTRIC CANCERS TREATED BY ENDOSCOPIC MUCOSAL RESETION
Lê Quang Nhân(1), Nguyễn Thúy Oanh(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:5710
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU KIỂU NỐI ROUX-EN-Y TRONG CẮT TOÀN BỘ DẠ DÀY DO UNG THƯ
TOTAL GASTECTOMY AND ITS EARLY POSTOPERATIVE COMPLICATION OF THE PROCEDURE ROUX-EN-Y IN GASTRIC CANCER
Nguyễn Văn Long,Võ Tấn Long, Nguyễn Minh Hải, Lâm Việt Trung, Trần Phùng Dũng Tiến, Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Văn Chinh
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:6311
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ MÔ HỌC U DƯỚI NIÊM MẠC Ở DẠ DÀY
CHARACTERISTICS OF CLINIC, IMAGING DIAGNOSIS AND HISTOLOGY OF SUBMUCOSAL GASTRIC TUMORS
Nguyễn Trung Tín
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:7012
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ LAO RUỘT CÓ BIẾN CHỨNG
SURGICAL TREATMENT FOR INTESTINAL TUBERCULOSIS WITH ABDOMINAL COMPLICATIONS
Dương Bá Lập, Lê Quang Nghĩa
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:7513
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ LỒNG RUỘT DO ĐA POLÍP: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG PEUTZ-ZEGHERS
LAPAROSCOPIC SURGERY TREATMENT OF THE INVAGINATION DUE TO MULTI-POLYPS: TWO CASES OF PEUTZ - JEGHERS SYNDROME
Võ Tấn Long(1), Lê Tiến Đạt(1), Phạm Minh Hải(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:8014
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, THƯƠNG TỔN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THỦNG RUỘT DO LAO
CLINICAL PRESENTATION, PATHOLOGICAL FEATURES AND RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PERFORATED TUBERCULOUS ENTERITIS
Nguyễn Văn Hải, Huỳnh Văn Nghĩa
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:8415
CHỤP CẮT LỚP ĐIỆNTOÁN CÓ CẢN QUANG TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC MẠCH MẠC TREO
CONTRAST-ENHANCED CT IN DIAGNOSIS OF ACUTE MESENTERIC ISCHEMIA
Nguyễn Tuấn(1), Nguyễn Tấn Cường(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:9116
KHẢO SÁT CÁC DẠNG MẠCH MÁU ĐẠI TRÀNG PHẢI QUA PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐẠI TRÀNG PHẢI
VASCULAR VARIATIONS OF RIGHT COLON IN LAPAROSCOPIC RIGHT HEMICOLECTOMY
Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Hữu Thịnh
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:9917
VAI TRÒ CỦA NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ HẸP LÀNH TÍNH MIỆNG NỐI ĐẠI - TRỰC TRÀNG
ROLE OF ENDOSCOPY IN TREATMENT OF BENIGN COLORECTAL ANASTOMOTIC STENOSIS
Lê Quang Nhân(1), Nguyễn Thúy Oanh(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:10218
KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT CẮT U TẠI CHỖ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG
PRIMARY RESULTS OF LOCAL EXCISION FOR RECTAL CARCINOMA
Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Hữu Thịnh
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:10719
VAI TRÒ CỦA MỞ THÔNG HỒI TRÀNG TRONG PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN ĐẠI TRỰC TRÀNG
THE VALUE OF DIVERTING LOOP ILEOSTOMY ON LOW ANTERIOR RESECTION
Đỗ Đình Công, Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Hữu Thịnh, Ung Văn Việt
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:11020
NHÂN 7 TRƯỜNG HỢP POLYP UNG THƯ ĐẠI-TRỰC TRÀNG ĐIỀU TRỊ KẾT HỢP PHẪU THUẬT VÀ NỘI SOI
THE VALUE OF DIVERTING LOOP ILEOSTOMY ON LOW ANTERIOR RESECTION
Nguyễn Thúy Oanh, Phạm Văn Tấn, Lê Quang Nhân
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:11421
TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT NỐI MÁY ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG
COMPLICATIONS OF LAPAROSCOPIC ANTERIOR RESECTION WITH DOUBLE-STAPLING TECHNIQUE ANASTOMOSIS FOR RECTAL CANCER
Nguyễn Hoàng Bắc(1), Nguyễn Hữu Thịnh(1), Nguyễn Quốc Thái(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:11922
VAI TRÒ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG XỬ TRÍ BIẾN CHỨNG CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI TRỰC TRÀNG
THE ROLE OF LAPAROSCOPIC SURGERY IN TREATMENT OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF LAPAROSCOPIC RECTAL RESECTION
Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Hữu Thịnh
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:12423
THOÁT VỊ BẸN TÁI PHÁT: THƯƠNG TỔN VÀ ĐIỀU TRỊ
RECURRENT INGUINAL HERNIAS: LESIONS AND TREATMENT
Vương Thừa Đức
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:12724
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI NGOÀI PHÚC MẠC ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN DƯỚI GÂY TÊ TỦY SỐNG VÀ GÂY MÊ
RESULTS OF TOTALLY EXTRAPERITONEAL LAPAROSCOPIC INGUINAL HERNIA REPAIR UNDER SPINAL AND GENERAL ANESTHESIA
Phạm Hữu Thông(1), Đỗ Đình Công(1), Phan Tôn Ngọc Vũ(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:13425
KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP KHÔNG CẮT VÀ CẮT MẢNH GHÉP CHO THỪNG TINH CHUI QUA TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI NGOÀI PHÚC MẠC ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN
RESULTS OF TOTALLY EXTRAPERITONEAL LAPAROSCOPIC INGUINAL HERNIA REPAIR WITH NON-SLITTING AND SLITTING IN THE PROSTHESIS TO ALLOW EXIT OF CORD STRUCTURE
Phạm Hữu Thông(1), Đỗ Đình Công(2).
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:140Tổng cộng 52 bài
Trang: 1 - 2 - 3