Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO RỐN MỚI BẰNG GHÉP DA DÀY TRONG TẠO HÌNH THÀNH BỤNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU NGANG
PRELIMINARY EVALUATION OF NEO-UMBILICOPLASTY USING SKIN GRAFT IN ABDOMINOPLASTY WITH TRANSVERSE PLICATION
Đỗ Quang Hùng*, Đại Diệp Lan Thanh*, Nguyễn Vũ Phương Ngọc**, Lâm Quang An*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:12
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP KHÂU NGANG CÂN CƠ THÀNH BỤNG TRONG TẠO HÌNH THÀNH BỤNG
PRELIMINARY EVALUATION OF THETRANSVERSE PLICATION OF THE ABDOMINAL WALL IN ABDOMINOPLASY
Đỗ Quang Hùng*, Nguyễn Thị Thu Trang*, Chu Đình Khang*, Đỗ Quang Út*, Phạm Hiếu Liêm**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:73
GIÁ TRỊ CỦA X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG CHẨN ĐOÁN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA
THE VALUE OF MULTIDETECTOR COMPUTER TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF GASTROINTESTINAL BLEEDING
Nguyễn Thị Hồng Linh*, Võ Tấn Đức**, Đỗ Hải Thanh Anh**, Trần Thị Mai Thùy**, Đỗ Đình Công***
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:144
KẾT QUẢ CỦA PHẪU THUẬT HELLER NỘI SOI ĐIỀU TRỊ CO THẮT TÂM VỊ TÁI PHÁT SAU NONG THỰC QUẢN BẰNG BÓNG
OUTCOME OF LAPAROSCOPIC HELLER MYOTOMY MANAGING RECURRENT ACHALASIA AFTER PRIMARY TREATMENT WITH PNEUMATIC DILATATION
Phạm Minh Hải*, Nguyễn Hoàng Bắc**, Vũ Quang Hưng**, Trần Thái Ngọc Huy*, Dương Thị Ngọc Sang*, Trần Văn Toản*, Lê Quan Anh Tuấn**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:195
CẮT BÓC TÁCH DƯỚI NIÊM MẠC DẠ DÀY CÓ LOẠN SẢN NẶNG QUA NỘI SOI: NHÂN HAI CA LÂM SÀNG
ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION IN TREATMENT FOR HIGH GRADE DYSPLASIA OF THE STOMACH: TWO CLINICAL CASES
Lê Quang Nhân*, Nguyễn Phúc Minh**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:246
NỘI SOI BƠM HEMOSPRAY ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DO LOÉT TÁ TRÀNG: NHÂN HAI CA LÂM SÀNG
ENDOSCOPIC TREATMENT FOR BLEEDING DUODENAL ULCERS BY USING HEMOSPRAY: TWO CLINICAL CASES
Lê Quang Nhân*, Mai Viễn Phương*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:287
HIỆU QUẢ CẮT NIÊM MẠC QUA NỘI SOI ĐIỀU TRỊ POLYP KHÔNG CUỐNG Ở DẠ DÀY VÀ ĐẠI – TRỰC TRÀNG
EFFICACY AND SAFETY OF ENDOSCOPIC MUCOSAL RESECTION IN TREATMENT OF NON-PEDUNCULATED GASTRIC AND COLORECTAL POLYPS
Lê Quang Nhân*, Nguyễn Tạ Quyết**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:328
GIÁ TRỊ CỦA X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN T UNG THƯBIỂU MÔ ĐẠI TRÀNG
THE VALUE OF MSCT IN ASSESSMENT STAGING T OF THE COLON ADENOCARCINOMA
Nguyễn Đắc Hải*, Đặng Nguyễn Trung An**,Hồ Hoàng Phương**, Lê Quang Khang**, Phạm Ngọc Hoa***
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:369
VAI TRÒ CỦA NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN BỤNG CẤP NGOẠI KHOA
ROLE OF LAPAROSCOPY IN DIAGNOSIS OF ACUTE ABDOMEN
Nguyễn Việt Thành*, Chung Hoàng Phương**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:4010
KẾT QUẢ DẪN LƯU, ĐẶT STENT KIM LOẠI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA Ở BỆNH NHÂN TẮC MẬT DO UNG THƯ TIẾN XA
RESULTS OF PERCUTANEOUS TRANSHEPATIC BILIARY DRAINAGE AND STENTING IN PATIENTS WHO HAD OBSTRUCTIVE JAUNDICE DUE TO ADVANCED CANCER
Chung Hoàng Phương*, Nguyễn Đình Luân*, Trần Minh Hiền*, Nguyễn Văn Hải**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:4611
CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ĐƯỜNG MẬT TRONG VIỆC CHẨN ĐOÁN SỎI ỐNG MẬT CHỦ Ở BỆNH NHÂN SỎI TÚI MẬT: KHI NÀO NÊN THỰC HIỆN?
WHEN IS PREOPERATIVE MRCP FOR DIAGNOSIS OF CHOLEDOCHOLITHIASIS NECESSARY FOR PATIENTS WITH GALLSTONE?
Nguyễn Việt Thành*, Ngô Quang Duy**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:5412
VAI TRÒ X QUANG ĐƯỜNG MẬT TRONG PHẪU THUẬT MỞ ỐNG MẬT CHỦ LẤY SỎI
ROLE OF INTRAOPERATIVE CHOLANGIOGRAPHY IN COMMON BILE DUCT EXPLORATION
Phan Minh Trí*, Nguyễn Hải Nam*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:5913
VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ ĐƯỜNG MẬT TRONG CHẨN ĐOÁN SỎI ỐNG MẬT CHỦ - KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Nguyễn Văn Định*, Nguyễn Tuấn*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:6414
KHẢO SÁT LIÊN QUAN GIỮA VỊ TRÍ RUỘT THỪA VỚI BỆNH CẢNH LÂM SÀNG CỦA VIÊM RUỘT THỪA CẤP
THE RELATIONSHIP BETWEEN POTITIONS OF APPENDIX AND CLINICAL FINDINGS
Trần Thị Hoàng Ngâu*, Nguyễn Văn Hải*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:6915
GIÁ TRỊ CÁC DẤU CHỨNG X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG CHẨN ĐOÁN THỦNG RUỘT THỪA TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM RUỘT THỪA CẤP
THE VALUE OF MDCT FINDINGS IN DIAGNOSIS OF APPENDICEAL PERFORATION IN PATIENTS WITH ACUTE APPENDICITIS
Nguyễn Phước Thuyết*, Nguyễn Văn Hải**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:7716
KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA
RESULTS OF APPLICATION OF IMAGING TESTS TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF APPENDICITIS
Nguyễn Quang Luật*, Nguyễn Tuấn*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:8517
HƯỚNG TỚI MỘT PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ VIÊM TÚI THỪA ĐẠI TRÀNG PHẢI
TOWARD A THERAPEUTIC STRATEGY FOR PATIENTS WITH RIGHT SIDED DIVERTICULITIS
Lê Huy Lưu*, Võ Thị Hồng Yến**, Đỗ Thị Thu Phương**, Bùi Khắc Vũ**, Nguyễn Việt Thành*,Nguyễn Văn Hải*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:9118
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN VỚI TÊ TẠI CHỖ
ASSESSMENT THE RESULTS OF LICHTENSTEIN TENSION-FREE MESH INGUINAL HERNIA REPAIR WITH LOCAL ANESTHETIC
Vũ Hoàng Hà*, Ngô Mạnh Hùng*, Trương Quốc Cường*, Đỗ Văn Liêm*, Giang Kim Hùng*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:9919
DẪN LƯU NANG TỤY XUYÊN DẠ DÀY QUA NỘI SOI: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP
LAPAROSCOPIC TRANSGASTRIC DRAINAGE FOR PANCREATIC PSEUDOCYST: A CASE REPORT
Nguyễn Văn Hải*, Trần Thị Hoàng Ngâu*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:10520
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT KHỐI TÁ TỤY ĐIỀU TRỊ UNG THƯ QUANH BÓNG VATER
RISK FACTORS OF SHORT-TERM COMPLICATIONS AFTER PANCREATICODUODENECTOMY TREATED PERIAMPULLARY CARCINOMAS
Phan Minh Trí*, Võ Trường Quốc*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:11121
VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TĂNG QUANG ĐỘNG TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TIỀN LIỆT
THE ROLE OF DYNAMIC CONTRAST ENHANCEMENT IN THE DETECTION OF PROSTATE CANCER
Trần Doãn Khắc Việt*, Lâm Thanh Ngọc*, Nguyễn Quang Thái Dương*, Hồ Quốc Cường*, Trần Lê Linh Phương**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:11622
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG VẠT CHẨM CỔ LƯNG CÓ TRÌ HOÃN TRONG TẠO HÌNH SẸO BỎNG VÙNG CỔ CẰM Background: In Vietnam, prostate carcinoma (PCa) is one of the most ten common cancer i
EVALUATING THE PRIMARY RESULTS OF POSTBURN CHIN AND NECK CONTRACTURE RECONSTRUCTION SURGERY BY USING OCCIPITAL CERVICAL DORSAL DELAY FLAP
Nguyễn Thanh Hải*, Nguyễn Bắc Hùng**, Vũ Quang Vinh***
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:12223
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN HỘI CHỨNG BẮT CHẸN VAI BẰNG PHÁC ĐỒ ĐIỆN TRỊ LIỆU KẾT HỢP VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU
EFFECTIVENESS OF COMBINED ELECTROTHERAPY AND THERAPEUTIC EXERCISE ON SUBACROMIAL IMPINGEMENT SYNDROME
Mai Văn Thu*, Đỗ Phước Hùng**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:12724
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY TRÊN HAI LỒI CẦU XƯƠNG CÁNH TAY ĐẾN MUỘN Ở TRẺ EM
EVALUATION OF SURGERY OF LATE SUPRACONDYLAR FRACTURE OF THE HUMERUS IN CHILDREN
Phan Văn Tiếp*, Phan Đức Minh Mẫn*, Trương Minh Mẫn**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:13325
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ỨNG DỤNGVÙNG KHÔNG TIẾP KHỚP CỦA CHỎM QUAY Ở KHỚP QUAY TRỤ TRÊN
NON-ARTICULATING ZONE OF RADIAL HEAD - A CADAVER STUDY
Thái Hồng Phong*, Đỗ Phước Hùng**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:139Tổng cộng 53 bài
Trang: 1 - 2 - 3