Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2008 - TẬP 12 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ HUYỆN CHỢ MỚI -TỈNH AN GIANG
SCREENING WOMEN FOR CERVICAL CANCER IN COMMUNITYIN CHO MOI DIST. AN GIANG PROVINCE
Nguyễn Ngọc Khuyên
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:62
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM SÁN LÁ GAN LỚN FASCIOLAE SPP. TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM, 2006-2008
EVALUATION OF CLINICAL MANIFESTATIONS, LABORATORY FINDINGS AND IMAGING DIAGNOSTICS IN FASCIOLIASIS PATIENTS AT SOME CENTRAL AND WEST-HIGHLAND AREA, VIETNAM, 2006-2008
Huỳnh Hồng Quang, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Duy Sơn
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:113
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁI NHẠY CỦA PHÁC ĐỒ THUỐC CHLOROQUINE TRONG ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT PLASMODIUM FALCIPARUM CHƯA BIẾN CHỨNG TẠI VÙNG SỐT RÉT LƯU HÀNH NẶNG, KHU VỰC MT-TN, 2005-2007
ASSESSMENT OF CHLOROQUINE DRUG RESENSITIVITY EFFICACY FOR THE TREATMENT OF UNCOMPLICATED FALCIPARUM MALARIA IN HYPERENDEMIC AREAS, CENTRAL AND WEST HIGHLAND OF VIETNAM, 2005-2007
Huỳnh Hồng Quang, Triệu Nguyên Trung, Nguyễn Tấn Thoa
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:194
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ THUỐC PHỐI HỢP CÓ GỐC ARTEMISININE (ACTs) TRONG ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT DO PLASMODIUM FALCIPARUM CHƯA BIẾN CHỨNG TẠI VÙNG SỐT RÉT LƯU HÀNH NẶNG, KHU VỰC MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN, 2004-2008
ASSESSMENT OF ACTs (ARTEMISININE BASED COMBINATIONS) ANTIMALARIAL DRUGS EFFICACY FOR THE TREATMENT OF UNCOMPLICATED FALCIPARUM MALARIA IN SOME HYPERENDEMIC AREAS, CENTRAL AND WEST HIGHLAND OF VIETNAM, 2004-2008
Triệu Nguyên Trung, Huỳnh Hồng Quang, Li Guoqiao
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:285
KHẢO SÁT SIÊU ÂM CA BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT-DENGUE ĐỘ I, II Ở TRẺ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ
ULTRASONIC DIAGNOSIS OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN CHILDREN AT CANTHO CHILDREN HOSPITAL
Trần Thị Hữu Trí, Phạm Hùng Lực
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:356
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG SỐT DENGUE/SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA NGƯỜI DÂN XÃ BÌNH THÀNH, HUYỆN THANH BÌNH - TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2006
KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE IN CONTROLLING DENGUE FEVER/ DENGUE HEMORRHAGIC FEVER OF PEOPLE AT BINH THANH COMMUNE, THANH BINH DISTRICT, DONG THAP PROVINCE, 2006.
Trần Văn Hai , Lê Thành Tài
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:397
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA NGƯỜI DÂN XÃ MỸ KHÁNH HUYỆN PHONG ĐIỀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - NĂM 2007
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE AND THEIR RELATED FACTORS IN CONTROLLING DENGUE HEMORRHAGIC FEVER OF PEOPLE AT MY KHANH COMMUNE, PHONG DIEN DISTRICT, CANTHO CITY, 2007
Lê Thành Tài, Nguyễn Thị Kim Yến
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:458
KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TẠI QUẬN THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KNOWLEDGE AND PRACTICE OF WOMEN WHO HAVE CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD ABOUT THE PREVENTION OF DENGUE FEVER IN THU DUC DISTRICT, HO CHI MINH CITY
Nguyễn Hồng Hoa
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:509
MÔ HÌNH XỬ LÝ Ổ DỊCH NHỎ TRONG PHÒNG CHỐNG SỐT DENGUE/SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2007
THE SMALL MODEL OF OUTBREAK CONTROL OF DENGUE FEVER/DENGUE IN CHAU THANH SUBURB KIEN GIANG PROVINCE, 2007
Nguyễn Lâm, Nguyễn Hồng Hoa
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:5810
SỰ TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI M(+) TẠI THỊ XÃ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG NĂM 2007
TAKING TB MEDICATIONS EXACTLY AS DIRECTED OF PATIENTS WITH MYCOBACTERIUM-POSITIVE CHRONIC PULMONARY TUBERCULOSIS AT NGA BAY URBAN DISTRICT, HAU GIANG PROVINCE, 2007
Lê Thành Tài, Nguyễn Văn Lành
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:6111
KHẢO SÁT HÀNH VI PHÒNG CHỐNG LAO CHO CỘNG ĐỒNG CỦA CÁN BỘ Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI TỈNH CÀ MAU NĂM 2007
SURVEY ON TUBERCULOSIS PREVENTIVE BEHAVIOR TO COMMUNITYOF HEALHWORKERS IN CA MAU PROVINCE, VIETNAM
Dương Minh Tùng
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:6612
KHẢO SÁT NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CẤP PHÁT THUỐC TÂM THẦN TẠI TUYẾN XÃ, PHƯỜNG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005
SURVEY EFFECTS OF ISSUE MENTAL DRUG AT COMMUNES, IN CA MAU PROVINCE PERIOD FROM 2001 TO 2005
Trần Hiến Khóa, Đặng Văn Bê
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:7213
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG CẦN THƠ NĂM 2008
A SURVEY OF PATIENTS' SATISFACTION TO THE CANTHO ENT HOSPITAL
Lê Thành Tài, Dương Hữu Nghị, Nguyễn Ngọc Thảo
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:7814
TÌNH HÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ DẪN ĐẾN VIỆC UỐNG RƯỢU BIA TRONG HỌC SINH THPT TẠI HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN, NĂM 2008
THE SITUATION AND THE FACTORS RESULTS IN DRINKING ALCOHOL IN STUDENTS' THE BEN LUC PRIVATE HIGH SCHOOL, 2008
Bùi Thị Hy Hân, Dương Thị Minh Tâm
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:8315
HIỆN TRẠNG THỰC HÀNH ĐIỀU TRỊ Ở NGƯỜI MẮC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI XÃ AN THẠNH, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN NĂM 2008
TREATMENT OBEDIENT PRACTICE OF HYPERTENSIVES IN AN THANH VILLAGE, BEN LUC DISTRICT, LONG AN PROVINCE, IN 2008
Trần Cao Minh, Phùng Đức Nhật
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:8916
CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA CÁC BỆNH KHÔNG LÂY (TĂNG HUYẾT ÁP, ÐÁI THÁO ÐƯỜNG TÝP 2) Ở NGƯỜI LỚN TỈNH BÌNH DƯƠNG, NĂM 2006-2007
RISK FACTORS OF NON-COMMUNICABLE DISEASES (HYPERTENSION, TYPE-2 DIABETES) IN ADULT (³ 30 YEARS OLD) IN BINH DUONG PROVINCE, IN 2006-2007
Lê Hoàng Ninh, Đinh Văn Khai, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Thị Hiền, Phùng Đức Nhật
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:9517
TỈ LỆ TRẺ 8-11 TUỔI BỊ BẠO HÀNH TẠI GIA ĐÌNH TẠI MỘT PHƯỜNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI, NĂM 2008
THE PROPORTION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN FROM 8-11 YEARS OLD BY THEIR FAMILY MEMBERS AT ONE WARD OF BIEN HOA CITY IN 2008
Hà Thị Ninh, Phùng Đức Nhật
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:10218
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHẾT ĐUỐI TRẺ EM Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG MEKONG
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF THE FAMILIES LIVING IN FLOOD REGIONS ON DROWNING OF CHILDREN IN MEKONG DELTA
Đặng Văn Chính, Lê Thế Thự, Ngô Thái Hòe, Phạm Kim Anh, Nguyễn Thúy Ngọc, Võ Hữu Thuận, Nguyễn Thị Lan Hương
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:10819
HẬU QUẢ SỨC KHỎE CỦA LŨ LỤT Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM NĂM 2003-2004
THE HEALTH IMPACT OF THE 2003-2004 FLOODS IN CENTRAL VIET NAM
Đặng Văn Chính, Lê Thế Thự, Võ Hữu Thuận, Phạm Kim Anh
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:11520
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY CẤP TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH PHÍA NAM NĂM 2007
EVALUATION ACTIVITIES IN THE PREVENTION OF ACUTE DIARRHOEA OUTBREAK AT 15 SOUTHERN PROVINCES
Lê Hoàng Ninh
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:12821
TÌNH TRẠNG THIẾU IỐT Ở PHỤ NỮ MANG THAI TP.HCM
IODINE DEFICIENCY IN PREGNANT WOMEN IN HCMC
Trần Thị Minh Hạnh, Phạm Ngọc Oanh, Phan Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Nhân Thành, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Hồng Vũ, Phan Nguyễn Thụy Hoàng, Lê Nguyễn Trung Đức Sơn & Lê Thị Kim Quí
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:13522
TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở THAI PHỤ TP.HCM
IRON DEFICIENCY ANEMIA STATUS OF PREGNANT WOMEN IN HCMC
Trần Thị Minh Hạnh, Phan Ng.Thanh Bình, Nguyễn Nhân Thành, Lê Ng.Trung Đức Sơn, Trương Công Hòa, Phạm Ngọc Oanh, Nguyễn Hồng Vũ, Phan Ng.Thụy Hoàng, Nguyễn Thanh Danh* & Lê Thị Kim Quí
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:14123
CHỈ SỐ HUYẾT ÁP, LIPID MÁU TRÊN PHỤ NỮ MÃN KINH Ở CẦN THƠ, NĂM 2006
BLOOD PRESSURE, LIPIDEMIA LEVELS IN MENOPAUSAL WOMEN, CAN THO PROVINCE, IN THE YEAR 2006
Phạm Hùng Lực
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:14824
TỈ LỆ THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH MẪU GIÁO TỪ 4-6 TUỔI TẠI QUẬN 5 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2006
THE PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND ITS RELATED FACTORS IN KINDERGARTEN CHILDREN FROM 4 TO 6 YEARS OLD IN DISTRICT 5, HO CHI MINH CITY, 2006
Phùng Đức Nhật
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:15225
NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ THỪA CÂN, BÉO PHÌ CỦA HỌC SINH MẪU GIÁO TỪ 4-6 TUỔI TẠI QUẬN 5 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2006
CASE CONTROL STUDY ON RISK FACTORS RELATED TO OVERWIGHT IN KINDERGARTEN CHILDREN 4 TO 6 YEARS OLD IN DISTRICT 5, HO CHII MINH CITY, IN 2006
Phùng Đức Nhật
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:158Tổng cộng 55 bài
Trang: 1 - 2 - 3