Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
XÂY DỰNG PHIM HOẠT HÌNH MÔ PHỎNG QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DEVELOPMENT AND QUALIDICATION OF A SOFTWARE FOR SEARCHING PHARMACIES IN HO CHI MINH CITY
Kha Xuân Mai*, Chung Khang Kiệt*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:12
XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUY TRÌNH SẢN XUẤT VIÊN NÉN BAO PHIM
BUILDING A FILM-COATED TABLETS PRODUCTION PROCESS MANAGEMENT SOFTWARE
Nguyễn Văn Việt*, Huỳnh Văn Hóa*, Đỗ Quang Dương*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:93
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT IN SILICO TRONG SÀNG LỌC CÁC CHẤT CÓ TÁC DỤNG ỨC CHẾ ENZYME ENDOTHELIAL NITRIC OXIDE SYNTHASE VÀ CYTOCHROME P450 2E1
APPLICATION OF IN SILICO TECHNIQUE IN SCREENING SUBSTANCES INHIBITING ENZYMES ENDOTHELIAL NITRIC OXIDE SYNTHASE AND CYTOCHROME P450 2E1
Đỗ Thị Thanh Tâm*, Nguyễn Thị Thu Hương**, Dương Hồng Tố Quyên***, Lê Hoàng Sơn***, Nguyễn Thụy Việt Phương****
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:164
PHÂN TÍCH CẤU TRÚC PROTEIN CỦA VIRUS CÚM A SỬ DỤNG CHO CÁC NGHIÊN CỨU IN SILICO
ANALYZING THE PROTEIN STRUCTURES OF INFLUENZA A VIRUS FOR IN SILICO STUDY
Vũ Đức Duy*, Nguyễn Thụy Việt Phương*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:225
NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUY TRÌNH TỔNG HỢP CÁC DẪN CHẤT 2-PHENACYLOXYBENZALDEHYD
IMPROVED PROCESS FOR SYNTHESIS OF 2-PHENACYLOXYBENZALDEHYDE DERIVATIVES
Nguyễn Hiếu Minh*, Nguyễn Minh Phúc**, Phạm Ngọc Tuấn Anh*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:286
TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT QUANG HOẠT CỦA CIS-(+)-N-2-CLOROBENZYL PHTHALAZINON
SYNTHESIS OF CHIRAL CIS-(+)-N-2-CLOROBENZYL PHTHALAZINON DERIVATIVES
Nguyễn Thị Mỹ Cảnh*, Nguyễn Thị Hương Giang*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:357
ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CỦA CALOTROPIS GIGANTEA VÀ CALOTROPIS PROCERA- HỌ TRÚC ĐÀO (APOCYNACEAE) Ở VIỆT NAM
BOTANICAL CHARACTERISTICS OFCALOTROPIS GIGANTEA AND CALOTROPIS PROCERA– APOCYNACEAE FAMILY IN VIETNAM
Dương Nguyên Xuân Lâm*, Trương Thị Đẹp*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:438
PHÂN BIỆT VỀ THỰC VẬT HỌC LOÀI QUẾ (CINNAMOMUM CASSIA PRESL.) VÀ QUẾ QUAN (CINNAMOMUM ZEYLANICUM BLUME) HỌ LONG NÃO (LAURACEAE)
DISCRIMINATION ON BOTANICAL CHARACTERISTICS OF CINNAMOMUM CASSIA PRESL. AND CINNAMOMUM ZEYLANICUM BLUME, LAURACEAE
Lê Thị Hoài Thương*, Trần Thị Thu Trang*, Trương Thị Đẹp*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:499
ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC LOÀI LÁ ĐẮNG (VERNONIA AMYGDALINA DELILE), HỌ CÚC (ASTERACEAE) Ở VIỆT NAM
BOTANICAL CHARACTERISTICS OF BITTER LEAF (VERNONIA AMYGDALINA DELILE), ASTERACEAE IN VIETNAM
Trịnh Thị Quỳnh*, Trương Thị Đẹp*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:5710
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ VI HỌC CỦA LOÀI ACTISO Ở VIỆT NAM (CYNARA SCOLYMUS L. ASTERACEAE)
MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF ARTICHOKE IN VIETNAM (CYNARA SCOLYMUS L. ASTERACEAE)
Vũ Thị Phương*, Liêu Hồ Mỹ Trang*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:6411
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ VI HỌC CỦA HAI LOÀI CÀ GAI LEO (SOLANUM PROCUMBENS LOUR.) VÀ CÀ BA THUỲ (SOLANUM TRILOBATUM L.) HỌ CÀ (SOLANACEAE)
MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF SOLANUM PROCUMBENS LOUR. AND SOLANUM TRILOBATUM L. SOLANACEAE
Hồ Thị Bích Hằng*, Liêu Hồ Mỹ Trang*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:7112
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỐN LOÀI TRONG CHI ANNONA L. Ở VIỆT NAM
THE ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF FOUR SPECIES IN ANNONA L. IN VIET NAM
Nguyễn Hương Giang*, Nguyễn Thị Thu Hằng*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:8013
KHẢO SÁT MỘT SỐ SAI SÓT TRONG KÊ ĐƠN VÀ SAO CHÉP Y LỆNH TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH
INVESTIGATION ON PRESCRIPTION AND TRANSCRIPTION ERRORS IN HOSPITAL INPATIENT, UNIVERSITY MEDICAL CENTER HCMC
Trần Thảo Yên*, Đặng Nguyễn Đoan Trang**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:8714
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ TƯƠNG TÁC THUỐC TẠI KHOA LÃO – TÂM THẦN BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
INVESTIGATION ON DRUG USE AND DRUG – DRUG INTERACTIONS AT GERIATRIC – PSYCHIATRIC DEPARTMENT, NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Lê Phạm Tường Vân*, Đặng Nguyễn Đoan Trang**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:9415
KHẢO SÁT SỰ TUÂN THỦ DÙNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP TẠI THỜI ĐIỂM MỘT THÁNG SAU XUẤT VIỆN
MEDICATION ADHERENCE OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AT ONE MONTH AFTER DISCHARGE
Nguyễn Viết Ngọc*, Nguyễn Thắng**, Nguyễn Hương Thảo*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:10016
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ CỐM NỔI TRONG DẠ DÀY CHỨA HỆ PHÂN TÁN RẮN CURCUMIN
PREPARATION OF FLOATING GRANULES CONTAINING CURCUMIN
Trần Nhật Minh*, Trần Văn Thành*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:11717
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ LIPOSOME DƯƠNG CAM CÚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM ETHANOL
PREPARATION OF LIPOSOME CONTAINING CHAMOMILLA EXTRACT BY ETHANOL INJECTION METHOD
Nguyễn Thị Phương*, Trần Văn Thành
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:12918
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP, TÁC DỤNG HẠ LIPID HUYẾT VÀ HẠ GLUCOSE HUYẾT CỦA CAO QUẾ
EVALUATION OF ACUTE TOXICITY, HYPOLIPIDEMIC AND HYPOGLYCEMIC EFFECT OF CINNAMON EXTRACT
Trần Anh Vũ *, Trần Mỹ Tiên**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:13919
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ PELLET PANTOPRAZOL PHÓNG THÍCH TRÌ HOÃN
FORMULATION OF PANTOPRAZOLE DELAYED RELEASE PELLETS
Quách Thủy Tiên*, Nguyễn Duy Thức*, Kim Như Ngân*, Lê Thị Thu Vân*, Lê Hậu*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:14920
XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ KOVATS CỦA CÁC HYDROCARBON TRONG MỠ CÁ ỨNG DỤNG ĐỊNH LƯỢNG OMEGA-3
DETERMINATION KOVATS INDEX OF A NUMBER OF FATTY ACID IN FISH OIL
Trần Khánh Duy*, Vĩnh Định*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:15621
ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG (CU), CHÌ (PB) TRONG CÁC CHẾ PHẨM BẢO VỆ THỰC VẬT BẰNG QUANG PHỔ HẤP THU NGUYÊN TỬ
DETERMINATION OF COPPER AND LEAD IN THE PESTICIDES BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY METHOD
Nguyễn Hoàng My*, Vĩnh Định*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:16522
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC CHẾ PHẨM THUỐC RỬA PHỤ KHOA CHỨA ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THU NGUYÊN TỬ
QUALITY SURVEY OF GYNECOLOGICAL WASHING DRUGS CONTAINING COPPER BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY METHOD
Nguyễn Thị Hà*, Vĩnh Định*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:17323
PHÂN LẬP CHẤT ĐÁNH DẤU CARTHAMIN TỪ HOA HỒNG HOA CARTHAMUS TINCTORIUS L., ASTERACEAE
ISOLATION OF CARTHAMIN FROM THE FLOWER OF CARTHAMUS TINCTORIUS L., ASTERACEAE
Nguyễn Hữu Lạc Thủy*, Nguyễn Thị Cảm*, Nguyễn Đức Tuấn
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:18024
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG DIACEFYLLIN DIPHENHYDRAMIN VÀ XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN TẠP THEOPHYLLIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC
QUANTITATIVE DETERMINATION OF DIACEFYLLIN EDIPHENHYDRAMIN AND OF THEOPHYLLINE IMPURITY
Nguyễn Hữu Lạc Thủy*, Ngô Văn Cần*, Lý Mỹ Anh*, Trần Thành Đạo*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:18525
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT CÁC ACID AMIN CÓ TRONG LÁ TRINH NỮ HOÀNG CUNG (CRINUM LATIFOLIUM L., AMARYLLIDACEAE) VÀ PHẢN ỨNG TẠO DẪN XUẤT DANSYL HÓA TRƯỚC CỘT
OPTIMIZATION OF AMINO ACIDS EXTRACTION PROCEDURE IN CRINUM LATIFOLIUM L. LEAVES AND DANSYL DERIVATIZATION
Trần Thị Thùy Dung* , Nguyễn Hữu Lạc Thủy*, Võ Thị Bạch Huệ*, Lê Ngọc Tú*, Nguyễn Thị Ngọc Vân**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:192Tổng cộng 86 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4