Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
ỨNG DỤNG SIÊU ÂM TRONG CẤP CỨU
ULTRASOUND IN EMERGENCY MEDICINE
Tôn Thanh Trà*, Phạm Thị Ngọc Thảo**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:1



2
CÁC TIẾN BỘ KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG HÌNH ẢNH U NÃO VÀ ỨNG DỤNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
ADVANCED MR TECHNIQUES IN BRAIN TUMOR IMAGING AND THE APPLICATION AT CHORAY HOSPITAL
Lê Văn Phước*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:5



3
ỨNG DỤNG LÂM SÀNG CỦA CHUỖI XUNG CISS 3D TRONG BỆNH LÝ THẦN KINH
CLINICAL APPLICATION OF CISS 3D SEQUENCE IN NEUROLOGICAL DISEASES
Cao Thiên Tượng*, Lê Văn Phước*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:8



4
ỨNG DỤNG PET TRONG U NÃO
APPLICATION OF PET IN BRAIN TUMOR
Nguyễn An Thanh*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:12



5
VAI TRÒ PHẪU THUẬT GLENN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM BẨM SINH TÍM
MINIMALLY INVASIVE AORTIC VALVE SURGERY
Lê Thành Khánh Vân*, Nguyễn Bảo Tịnh*, Trần Quyết Tiến*, Phạm Thọ Tuấn Anh*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:30



6
PHẪU THUẬT TIM BẰNG CAN THIỆP TỐI THIỂU: THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ QUA ĐƯỜNG MỞ TRÊN XƯƠNG ỨC.

Trần Minh Hải*, Lâm Việt Triều*, Nguyễn Bảo Tịnh*, Trần Quyết Tiến**, Phạm Thọ Tuấn Anh**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:32



7
CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU TỰ THÂN TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH ĐA U TỦY

Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn* và nhóm ghép tế bào gốc BV Chợ Rẫy
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:38



8
MỘT SỐ ỨNG DỤNG MỚI TRIỂN KHAI TRÊN MÁY ĐẾM TẾ BÀO DÒNG CHẢY BD FACS CANTO II TRONG NĂM 2013

Nguyễn Đặng Thuận An*, Từ Thị Thanh Trúc*, Trương Ngọc Quyên*, Nguyễn Thị Thảo*, Phạm Ngọc Diễm*, Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:44



9
CÁC KIỂU HÌNH HEN VÀ ĐIỀU TRỊ

Lê Thượng Vũ*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:50



10
KỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ĐƯỜNG MẬT –TỤY

Lê Văn Phước*, Huỳnh Quang Nhật*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:55



11
CẬP NHẬT MỚI CÁC XÉT NGHIỆM ĐÔNG - CẦM MÁU TẠI KHOA HUYẾT HỌC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Lâm Mỹ Hạnh*, Phó Phước Sương*, Nguyễn Thị Trúc Mai*, Nguyễn Thị Thanh Thẳng*, Trần Thanh Tùng*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:57



12
TÌNH HÌNH NGỘ ĐỘC THUỐC DIỆT CỎ PARAQUAT TẠI KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI – BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2004 – 2012
OVERVIEW OF PARAQUAT POISONING IN THE DEPARTMENT OF TROPICAL DISEASES, CHO RAY HOSPITAL FROM 2004 TO 2012
Nguyễn Thị Thủy Ngân*, Trần Minh Huy*, Hoàng Lan Phương*, Trần Quang Bính*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:61



13
NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN DO ACINETOBACTER BAUMANNII TẠI KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI – BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2012
HOSPITAL ACQUIRED INFECTION DUE TO ACINETOBACTER BAUMANNII AT DEPARTMENT OF TROPICAL DISEASES – CHORAY HOSPITAL IN 2012
Nguyễn Văn Thuận*, Lê Quốc Hùng*, Trần Quang Bính*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:66



14
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP SỐT RÉT NẶNG DO PLASMODIUM FALCIPARUM CÓ TỔN THƯƠNG PHỔI CẤP ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG
SEVERE PLASMODIUM FALCIPARUM MALARIA WITH ACUTE LUNG INJURY: A SUCCESSFUL TREATED CASE PRESENTATION
Trần Quang Bính*, Võ Ngọc Anh Thơ*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:70



15
VIÊM MÀNG NÃO – NÃO THẤT DO ACINETOBACTER BAUMANNII ĐA KHÁNG THUỐC: MỘT TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG
MULTIDRUG-RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII MENINGITIS AND VENTRICULITIS: A SUCCESSFUL TREATMENT CASE
Lê Quốc Hùng*, Nguyễn Đức Viễn**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:75



16
NGỘ ĐỘC ĐỘC TỐ BIỂN SAU ĂN CÁ NÓC VÀ ỐC BIẾN CHỨNG TỔN THƯƠNG ĐA CƠ QUAN
MULTIPLE ORGAN FAILURE DUE TO MARINE TOXIN POISONING AFTER EATING PUFFER FISH AND SEA SNAIL
Trần Quang Bính*, Hoàng Lan Phương*, Hồ Thị Chí Thanh*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:80



17
ĐIỀU TRỊ BỆNH LYMPHOMA KHÔNG HODGKIN TẠI KHOA HUYẾT HỌC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 1/2010 ĐẾN 9/2012
TREATMENT OF NON HODGKIN LYMPHOMA AT HEMATOLOGY DEPARTMENT OF CHỢ RẪY HOSPITAL FROM 1/2010 – 9/2012
Võ Hữu Tín*, Huỳnh Anh Dũng*, Đào Thị Thắm*, Nguyễn Kim Cương*, Nguyễn Anh Tuấn**, Trần Thanh Tùng*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:84



18
BÁO CÁO 04 TRƯỜNG HỢP BỆNH ĐA U TỦY XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GHÉP TỰ THÂN TẾ BÀO GỐC MÁU NGOẠI VI KẾT HỢP VỚI VELCADE VÀ DEXAMETHASONE
A 4-CASE NEWLY DIAGNOSED MULTIPLE MYELOMA REPORT TREATED WITH THE SCHEDULE OF VELCADE AND DEXAMETHASONE (VD) IN COMBINATION WITH AUTOLOGOUS HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION
Suzanne MCB Thanh Thanh*, Lê Phước Đậm*, Hoàng Thị Thúy Hà*, Nguyễn Trường Sơn***, Huỳnh Văn Mẫn****, Lê Hoàng Oanh**, Phù Chí Dũng****, Nguyễn Thị Bé Út*, Nguyễn Kim Cương*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:89



19
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ ĐÔNG MÁU VÀ KHÁNG ĐÔNG SINH LÝ TRÊN BỆNH NHÂN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU
THE STUDYING OF COAGULATION FACTORS AND INHIBITORS ON DEEP VEIN THROMBOSIS PAITENTS
Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn*, Phạm Quang Vinh**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:96



20
KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN JAK2V617F TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG TIỂU CẦU NGUYÊN PHÁT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CHARACTERISTICS OF THE JAK2V617F MUTATION IN ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA IN CHO RAY HOSPITAL
Bùi Lê Cường*, Tô Phước Hải*, Bùi Phạm Xuân Đào*, Phạm Thị Ân*, Lê Hoàng Oanh**, Nguyễn Trường Sơn**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:102



21
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG KHÁNG PHOSPHOLIPID TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2012
CLINICAL MANIFESTATION AND PHYSICAL EVALUATION OF THE ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AT CHO RAY HOSPITAL IN 2012
Hoàng Thị Thúy Hà*, Nguyễn Đặng Thuận An*, Lâm Mỹ Hạnh*, Lê Hùng Phong*, Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:106



22
UNG THƯ DI CĂN TỦY: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG
BONE MARROW METASTASIS: CLINICAL PRESENTATION AND LABORATORY TEST
Trần Quí Phương Linh*, Nguyễn Tiến Hiển*, Phạm Thị Thúy An*, Nguyễn Ngọc Mai*, Đào Thị Thu Hằng*, Nguyễn Ngọc Điệp**, Nguyễn Tự*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:111



23
KHẢO SÁT 18 TRƯỜNG HỢP BAN XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU HUYẾT KHỐI-TÁN HUYẾT URÊ HUYẾT Ở NGƯỜI LỚN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ
18 CASES OF THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA-HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME (TTP-HUS) IN ADULTS AT CHO RAY HOSPITAL: CLINICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT
Nguyễn Thị Mỹ Hương*, Lại Thị Thanh Thảo**, Suzanne MCB Thanh Thanh**, Hồ Trọng Toàn**, Lý Quốc Hưng**, Đỗ Thị Minh Thơ**, Nguyễn Trường Sơn**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:116



24
BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG ĐIỀU TRỊ GẠN TÁCH BẠCH CẦU CẤP CỨU Ở BỆNH NHÂN BẠCH CẦU MẠN DÒNG TỦY BẰNG MÁY COBE SPECTRA
APPLICATION OF EMERGENCY LEUKAPHERESIS TREATMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC MYELOCYTIC LEUKEMIA BY COBE SPECTRA MACHINE
Nguyễn Văn Thạo*, Suzanne MCB Thanh Thanh*, Hoàng Thị Thúy Hà*, Nguyễn Khắc Tùng, Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:120



25
ĐÁNH GIÁ ÁP DỤNG NGOẠI KIỂM TRÊN HỆ THỐNG MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC VÀ ĐÔNG MÁU TẠI KHOA HUYẾT HỌC TỪ NĂM 2011 – 2012
ASSESING THE EXTERNAL QUALITY CONTROL PROGRAM ON HETATOLOGY AND COAGULATION TESTING MACHINE SYSTEM AT HEMATOLIGY DEPARTMENT IN 2011 - 2012
Nguyễn Thị Thảo*, Trương Ngọc Quyên*, Nguyễn Thị Thoa *, Trần Thị Ánh Tuyến*, Hồ Trọng Toàn*, Trần Thanh Tùng*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:124



Tổng cộng 99 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4