Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


26
VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG BỆNH LÝ U DẠ DÀY
THE ROLE OF ULTRASOUND IN FINDING THE GASTRIC TUMORS
Lê Thanh Toàn(1), Trần Anh Tuấn(1), Trần Thanh Thông(1), Lê Thị Hồng Nhung(1), Bạch Thanh An(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:14927
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VITAMIN D CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI KHOA NỘI CƠ XƯƠNG KHỚP, BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
VITAMIN D STATUS IN THE INPATIENTS IN RHEUMATOLOGY DEPARTMENT, CHO RAY HOSPITAL
Lê Anh Thư(1), Huỳnh Văn Khoa(1), Huỳnh Phan Phúc Linh(1), Cao Thanh Ngọc(1), Nguyễn Đình Khoa(1), Lưu Văn Ái(1), Vi Kiến Cương(1), Phan Thị Hồng Hà(1), Trần Văn Đức(1), Nguyễn Thị Mộng Trang(1), Phùng Anh Đức(1), Nguyễn Thị Xuân Huyền(1), Châu Trần Phươn
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:15428
NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU VỀ TÌNH HÌNH UNG THƯ VÒM TẠI PHÍA NAM NHÂN 500 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN TẠI PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG BV CHỢ RẪY TP. HỒ CHÍ MINH (3.5 năm, 4/ 2007-10/2010)
FIRST REVIEW FROM OUTLOOK OF 500 NASO - PHARYNGEAL CARCINOMA (NPC) PATIENTS WHO HAVE LIVED AT THE SOUTH OF VIET NAM AND HAD BEEN DIAGNOSED FROM ENT CLINIC OF CHO RAY HOSPITAL - HCM CITY - VIET NAM (DURING 3.5 YEARS, FROM 4/2007 TO 10/2010)
Nguyễn Trọng Minh(1), Đào Duy Khanh(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:16029
KHẢO SÁT VI SINH TRÊN BÀN TAY TRƯỚC VÀ SAU KHI RỬA TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2010
STUDY OF MICROORGANISMS ON HEALTH-CARE WORKERS' HANDS BEFORE AND AFTER HANDWASHING AT CHILDREN HOSPITAL NO2 IN 2010
Nguyễn Thị An(1), Đỗ Vân Anh(2), Nguyễn Thị Ánh Hồng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:16630
NÂNG TO NGỰC AN TOÀN BẰNG TÚI GEL ĐẶT DƯỚI CƠ QUA ĐƯỜNG QUẦNG VÚ
SAFE BREAST AUGMENTATION SURGERY WITH GEL IMPLANT BELOW MUSCLE THROUGH AREOLA LINE
Đỗ Quang Hùng
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:17331
BƯỚC ĐẦU NHẬN ĐỊNH QUA 102 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THÀNH BỤNG AN TOÀN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
PRELIMINARY REPORT ON SAFETY ABDOMINOPLASTY IN 102 PATIENTS AT CHO RAY HOSPITAL
Đỗ Quang Hùng, Lê Hành, Đại Diệp Lan Thanh
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:17932
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER TRONG CHẤN THƯƠNG MẠCH MÁU CHI
VALUE OF DOPPLER ULTRASOUND IN EXTREMITIES VASCULAR INJURIES
Bùi Thị Mỹ Trang, Phạm Thị Diễm Trang, Huỳnh Ngọc Hồng Anh, Phạm Thị Thanh Mai
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:18933
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ VIỄN-LÃO VÀ CẬN-LÃO BẰNG LASER EXCIMER TẠI KHOA MẮT B.V CHỢ RẪY
CLINICAL OUTCOMES OF MULTIFOCAL LASIK TREATMENT FOR HYPEROPIC AND MYOPIC PRESBYOPIA AT CHORAY HOSPITAL
Ngô Văn Hồng(1), Nguyễn Hữu Chức(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:19334
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÁY HÚT ÁP LỰC ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC VẾT THƯƠNG MÃN TÍNH KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU
THE EFFICACY OF VACUUM- ASSISSTED CLOSURE THERAPY IN TREATMENT OF CHRONIC WOUNDS: The Premiliary results
Trần Đoàn Đạo, Lê Nguyễn Diên Minh, Ngô Đức Hiệp
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:19835
ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ QUA ỐNG THÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG BUỒNG TIM (ICE)
INTRACARDIAC ECHOCARDIOGRAPHY (ICE) IN GUIDING TREATMENT INTERVENTION OF ATRIAL SEPTAL DEFECT VIA CATHETER
Nguyễn Thượng Nghĩa, Võ Thành Nhân
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:20536
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KASAI Ở BỆNH NHÂN TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
EVALUATE THE EFFICACY AND THE COMPLICATIONS AFTER KASAI OPERATION IN BILIARY ATRESIA AT CHILDREN HOSPITAL N0 2
Nguyễn Diệu Vinh, Phạm Thị Ngọc Tuyết
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:21437
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY TRẬT KHỚP HÁNG TRUNG TÂM
SURGICAL INTERVENTION OF CENTRAL FRACTURE- DISLOCATION OF THE HIP
Lê Văn Tuấn , Nguyễn Vĩnh Thống
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:22138
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BỆNH HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
EARLY OUTCOME OF SURGICAL TREATMENT OF AORTIC VALVE STENOTIC DISEASE
Nguyễn Hải Âu, Phạm Thọ Tuấn Anh
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:22639
KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ Ở NGƯỜI LỚN
CAUSES OF THE AORTIC REGURGITATION AND THE EFFCACY OF SURGICAL INTERVENTION IN ADULT PATIENTS
Phạm Thọ Tuấn Anh(1), Nguyễn Đỗ Nhân(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:23640
NGƯỠNG GIÁ TRỊ 1025 CỦA TỶ SỐ SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU TRÊN ĐƯỜNG KÍNH LÁCH TRONG DỰ ĐOÁN GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN
A PLATELET COUNT/ SPLEEN DIAMETER RATIO CUT OFF VALUE 1025 FOR NONINVASIVE PREDICTION OF THE PRESENCE OF ESOPHAGEAL VARICES IN CIRRHOTIC PATIENTS
Mã Phước Nguyên(1), Lê Thành Lý(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:24441
KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU CẮT TUYẾN GIÁP NỘI SOI: TIẾP CẬN ĐƯỜNG NÁCH VÀ QUẦNG VÚ
INITIAL EXPERIENCES OF ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY:IPSILATERAL AXILLARY AND BREAST AREOLAR APPROACH
Đỗ Hữu Liệt(1), Phạm Hữu Thông(2), Đoàn Tiến Mỹ(1), Nguyễn Thái Tuấn(1)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:24942
PHẪU THUẬT TRIỆT ĐỂ ĐIỀU TRỊ U RỐN GAN: ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI BỆNH HỌC QUYẾT ĐỊNH TIÊN LƯỢNG SỐNG CÒN
HILAR CHOLANGIOCARCINOMA: MORPHOLOGIC CLASSIFICATION PATTERN HAD IMPACTS ON SURVIVAL AFTER EXTENSIVE RESECTION
Đỗ Hữu Liệt, Nguyễn Tấn Cường, Đoàn Tiến Mỹ
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:25443
PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC CẮT THÙY PHỔI: MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
ENDOSCOPIC LOBECTOMY: SOME INITIAL RESULTS AT CHORAY HOSPITAL
Nguyễn Hoàng Bình, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Đức Khuê, Vũ Hữu Vĩnh
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:25944
GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU TRONG TIÊN ĐOÁN KHẢ NĂNG THÀNH CÔNG MỔ TẠO DÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH CỔ TAY ĐỂ CHẠY THẬN ĐỊNH KỲ
THE ROLE OF VASCULAR DOPPLER ULTRASOUND IN PREDICTING THE OUTCOME OF SURGICAL CREATION OF WRIST ARTERIOVENOUS FISTULAES FOR CHRONIC HAEMODIALYSIS
Nguyễn Ngọc Vàng(1), Nguyễn Văn Trí(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:26445
KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ 1,25-DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL HUYẾT THANH TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI TRƯỚC ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN
TO EVALUATE SERUM 1.25 DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL CONCENTRATION IN END STAGE RENAL DISEASE PREDIALYSIS PATIENTS
Vũ Lệ Anh, Trần Thị Bích Hương
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:27046
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VIÊM CẦU THẬN CẤP HẬU NHIỄM STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHÁNG METHICILLINE TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM THẬN LUPUS
A CASE REPORT OF AN ACUTE GLOMERULONEPHRITIS ASSOCIATED TO METHICILLINE RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN A LUPUS NEPHRITIS MAN
Phan Thanh Nhựt(1), Trần Lê Quân(1), Trần Thị Bích Hương(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:27847
ĐAU BỤNG CẤP TÍNH TRÊN BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP
ACUTE ABDOMINAL PAIN IN PATIENT WITH DENGUE HAEMORRAGIC FEVER: A CASE REPORT
Trần Quang Bính(1), Đỗ Thị Ngọc Khánh(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:28748
TƯƠNG QUAN VÀ TIÊN LƯỢNG CỦA GIÁ TRỊ HẤP THU FDG, BIỂU HIỆN GLUCOSE TRANPORTER TYPE-1 VÀ KI-67 TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ
FDG UPTAKE, GLUCOSE TRANSPORTER TYPE 1, AND KI-67 EXPRESSIONS IN NON-SMALL-CELL LUNG CANCER: CORRELATIONS AND PROGNOSTIC VALUES
Nguyễn Xuân Cảnh(1), Won Woo Lee(2), Jin-Haeng Chung(3), So Yeon Park(2), Sook Whan Sung(4), Yu Kyeong Kim(2), Young So(5), Dong Soo Lee(2), June-Key Chung(2), Myung Chul Lee(2), Sang Eun Kim(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:29249
HIỆU QUẢ DÀI HẠN NONG VAN HAI LÁ BẰNG BÓNG INOUE TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
LONG-TERM RESULTS OF MITRAL BALLOON VALVOTOMY WITH INOUE BALLOON AT CHO RAY HOSPITAL
Đỗ Thị Thu Hà(1), Võ Thành Nhân(2), Lý Ích Trung(2), Nguyễn An Khương(2), Trần Thị Thanh Trúc(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:30150
NONG VAN HAI LÁ BẰNG BÓNG INOUE TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY: KẾT QUẢ LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM TIM SAU 9 NĂM THEO DÕI
MITRAL BALLOON VALVOTOMY WITH INOUE BALLOON AT CHO RAY HOSPITAL. CLINICAL AND ECHOCARDIOGRAPHY RESULTS AFTER 9 YEARS
Đỗ Thị Thu Hà(1), Võ Thành Nhân(2), Lý Ích Trung(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:311Tổng cộng 101 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5