Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2010 - TẬP 14 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


26
CẮT THỰC QUẢN QUA NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ HẸP THỰC QUẢN DO HÓA CHẤT
EOSOPHAGECTOMY VIA THORACOSCOPY AND LAPAROSCOPYFOR ESOPHAGEAL BURN STRICTURE
Nguyễn Minh Hải, Trần Phùng Dũng Tiến
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:15727
XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ SA TRỰC TRÀNG
DEFINE THE ABILITY OF LAPAROSCOPIC RECTOPEXY IN THE TREATMENT OF RECTAL PROLAPSE
Nguyễn Hoàng Bắc (1), Nguyễn Minh Hải(2), Trần Phước Hồng(3)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:16328
PHẪU THUẬT NỘI SOI NGỰC BỤNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN 2/3 DƯỚI
EOSOPHAGECTOMY VIA THORACOSCOPY AND LAPAROSCOPY IN TREATMENT OF THE MIDDLE AND LOWER THIRD ESOPHAGEAL CANCER
Nguyễn Minh Hải, Trần Phùng Dũng Tiến
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:17129
PHẪU THUẬT ĐẠI TRỰC TRÀNG QUA NỘI SOI Ổ BỤNG
LAPAROSCOPIC COLORECTAL SURGERY
Nguyễn Minh Hải, Lâm Việt Trung
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:17730
CẮT DẠ DÀY NẠO HẠCH QUA NỘI SOI HỖ TRỢ: NHÂN 46 TRƯỜNG HỢP
LAPAROSCOPY-ASSISTED GASTRECTOMY WITH LYMPH NODE DISSECTION: REVIEW OF 46 CASES
Nguyễn Minh Hải, Trần Phùng Dũng Tiến
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:18231
VAI TRÒ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ SA TOÀN BỘ TRỰC TRÀNG VÀ SA SINH DỤC
THE ROLE OF LAPAROSCOPIC SURGERY IN THE TREATMENT OF TOTAL RECTAL PROLAPSE AND GENITAL PROLAPSE
Nguyễn Minh Hải, Lâm Việt Trung
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:18732
NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT PHỤC HỒI THÀNH SAU ÂM ĐẠO QUA NGÕ TẦNG SINH MÔN ĐIỀU TRỊ RECTOCELE
EARLY ASSESSEMENT OF SURGICAL TRANSPERINEAL REPAIR OF RECTOCELE
Phan Đương, Lê Hoàng Anh, Trần Thị Mai Linh, Trần Tuấn, Đinh Văn Tuyến, Võ Công Khanh, Phạm Lê Anh Tuấn, Lê Văn Phước, Phạm Thy Thiên, Bùi văn Phẩm
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:19433
XUẤT HUYẾT NÃO VÀ THAI KỲ
INTRACEREBRAL HEMORRHAGE IN PREGNANCY
Huỳnh Lê Phương(1), Nguyễn Phong(1,2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:19934
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U HỐC MẮT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
A REVIEW OF ORBITAL TUMORS IN CHORAY HOSPITAL
Huỳnh Lê Phương, Nguyễn Phong
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:20535
ỨNG DỤNG NAVIGATION TRONG PHẪU THUẬT U TUYẾN YÊN QUA XOANG BƯỚM
THE APPLICATION OF NEURONAVIGATION IN TRANSSPHENOIDAL PITUITARY SURGERY
Trần Thiện Khiêm, Võ Văn Nho
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:21236
PHẪU THUẬT U TUYẾN YÊN QUA NỘI SOI- XÂM LẤN TỐI THIỂU (MINIMAL INVASIVE PITUITARY SURGERY, MIPS): BÁO CÁO 14 TRƯỜNG HỢP
REPORT OF FOURTEEN CASES OF TRANSNASAL ENDOSCOPIC PITUITARY TUMOR SURGERY AT THE ENT HOSPITAL - HCM CITY
Trần Trọng Uyên Minh(1), Trần Viết Luân(1), Nguyễn Thị Quỳnh Lan(1), Nguyễn Phong(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:21837
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ NANG MÀNG NHỆN TRONG SỌ
ENDOSCOPIC MANAGEMENT OF INTRACRANIAL ARACHNOID CYSTS
Nguyễn Tấn Hùng, Nguyễn Phong, Phạm Anh Tuấn, Trần Hoàng Ngọc Anh, Đặng Đỗ Thanh Cần
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:22438
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA SjVO2 TRONG HỒI SỨC BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG
A STUDY OF SjVO2 IN SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY
Phạm Xuân Hiển(1), Chu Mạnh Khoa(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:22939
NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG TCI DIPRIVAN GÂY MÊ TRONG ĐẶT STENT SILICON ĐIỀU TRỊ HẸP KHÍ - PHẾ QUẢN
APLICATION OF ANAESTHESIA USING TCI DIPRIVAN FOR SILICONE STENTING TO TREAT TRACHEO-BRONCHIAL STENOSIS
Phạm Văn Đông
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:23340
CẢI THIỆN OXY MÁU TRONG THÔNG KHÍ MỘT PHỔI: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP RÁCH PHẾ QUẢN GỐC TRÁI
METHODS OF IMPROVING BLOOD OXYGEN IN ONE-LUNG VENTILATION: REPORT A CASE OF LEFT PROXIMAL BRONCHIAL INJURY
Phạm Văn Đông
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:23941
GÂY MÊ HỒI SỨC MỔ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC
ANESTHESIA FOR THORACIC AORTIC ANEURYSM SURGERY
Phạm Thị Lệ Xuân
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:24342
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT 176 TRƯỜNG HỢP GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (1992-2009)
RESULTS OF THE KIDNEY TRANSPLANT CASES AT CHORAY HOSPITAL
Trần Ngọc Sinh, Chu Văn Nhuận, Dương Quang Vũ, Thái Minh Sâm, Châu Quý Thuận, Dư Thị Ngọc Thu, Hoàng Khắc Chuẩn, Trần Trọng Trí, Nguyễn Thị Thái Hà
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:24943
PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT THẬN ĐỂ GHÉP TẠI BVCR: PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐƠN VÀ AN TOÀN
THE RESULTS OF RETROPERITONEAL LAPAROSCOPIC LIVING DONOR NEPHRECTOMY IN CHO RAY HOSPITAL
Trần Ngọc Sinh, Chu Văn Nhuận, Dương Quang Vũ, Thái Minh Sâm, Châu Quý Thuận, Dư Thị Ngọc Thu, Hoàng Khắc Chuẩn, Trần Trọng Trí, Nguyễn Thị Thái Hà
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:25444
GHÉP THẬN VỚI TĨNH MẠCH THẬN NGẮN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN VỊ CÁC MẠCH MÁU CHẬU
KIDNEY TRANSPLANTATION WITH THE SHORT VEIN AND THE BLOOD VESSEL PROLONGATION - TRANSPOSITION TECHNIQUES
Dư Thị NgọcThu, Chu Văn Nhuận, Thái Minh Sâm,Dương Quang Vũ,Châu Quý Thuận, Hoàng Khắc Chuẩn, Trần Trọng Trí, Đỗ Quang Minh, Nguyễn Thị Thái Hà, Nguyễn Trọng Hiền, Trần Ngọc Sinh
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:26345
KỸ THUẬT LICH-GREGOIR CẢI BIÊN TRONG GHÉP THẬN VỚI KỸ THUẬT NỘI SOI BÀNG QUANG TẠI BÀN
RESULS OF UTLZING ASSITED ENDOSCOPIC FOR MODIFIIED LICH-GREGOIR TECHNIQUE IN RENAL TRANSPLANTATION
Hoàng Khắc Chuẩn, Trần Trọng Trí, Nguyễn Thị Thái Hà, Châu Quý Thuận, Đỗ Quang Minh, Dư Thị Ngọc Thu, Dương Thị Kim Cúc, Dương Quang Vũ, Chu Văn Nhuận, Thái Minh Sâm, Trần Ngọc Sinh(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:26846
CẮT THẬN BÁN PHẦN BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC TRONG BƯỚU THẬN NHỎ TẠI BVCR
RETROPERITONEAL LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRRECTOMYAT CHO RAY HOSPITAL: A HAMONIOUS SOLUTION IN THE ONCOLOGY
Trần Ngọc Sinh(1), Châu Quý Thuận, Dương Quang Vũ, Trần Trọng Trí, Đỗ Quang Minh, Nguyễn Thị Thái Hà, Thái Kinh Luân, Nguyễn Trọng Hiền, Phó Minh Tín
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:27547
LÀM GIẢM XÂM HẠI TRONG GHÉP THẬN TỰ THÂN DO HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN BẰNG SỰ HỔ TRỢ CỦA NỘI SOI CẮT THẬN
MINIMAL INVASIVE IN RENAL AUTOTRANSPLANTATION DUE TO RENAL ARTERIAL STENOSIS UTILIZING LAPAROSCOPIC NEPHRECTOMY
Dương Thị Kim Cúc, Dương Quang Vũ, Thái Minh Sâm, Châu Quý Thuận, Dư Thị Ngọc Thu, Trần Trọng Trí, Hoàng Khắc Chuẩn, Nguyễn Thị Thái Hà, Trần Ngọc Sinh(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:28148
PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG RÒ BÀNG QUANG ÂM ĐẠO: GIẢI PHÁP KHÔNG CẦN THỜI GIAN CHỜ ĐỢI
LAPROSCOPIC TREATMENT IN EARLY INTERVENTION OF VESICO-VAGINAL FISTULA
Trần Trọng Trí(1), Thái Kinh Luân(1), Vũ Đức Huy(1), Nguyễn Thị Thái Hà(1), Hoàng Khắc Chuẩn(1), Châu Quý Thuận(1), Dương Thị Kim Cúc(1), Hà Dương Quang Vũ(3), Trần Ngọc Sinh(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:28949
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TRONG TỔN THƯƠNG NIỆU QUẢN DO PHẪU THUẬT
HE RESULTS OF URETERAL LAPAROSCOPIC REIMPLANTATION DUE TO IATROGENIC URETEROVAGINAL FISTULA
Trần Ngọc Khắc Linh, Nguyễn Trọng Hiền, Trần Ngọc Sinh(1), Chu Văn Nhuận, Dương Quang Vũ, Thái Minh Sâm, Châu Quý Thuận, Dư Thị Ngọc Thu, Trần Trọng Trí, Hoàng Khắc Chuẩn, Nguyễn Thị Thái Hà, Nguyễn Vĩnh Bình(1), Trần Chung Thủy(1), Cao Quốc Hưng
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:29550
TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THANH QUẢN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 1999-2009
EVALUATING THE RESULTS OF LARYNX CANCER TREATMENT IN CHO RAY HOSPITAL FROM 1999-2009
Trần Anh Bích, Trần Minh Trường
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:300Tổng cộng 120 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5