Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


26
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CỦA VIÊN NGẬM TRỊ VIÊM HỌNG TỪ CAO LƯỢC VÀNG VÀ GỪNG
STUDY ON ACUTE TOXICITY AND ANTI- INFLAMMATORY EFECTS OF THE PHARYNGITIS (SORE THROAT) LOZENGES PREPARED FROM BASKET PLANT AND GINGER.
Trần Anh Vũ*, Trần Mỹ Tiên**
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Trang:170Tổng cộng 26 bài
Trang: 1 - 2