Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2018 - TẬP 22 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


26
QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN CẤP CỨU NỘI VIỆN TẠI KHOA CẤP CỨU - CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2017
THE MANAGEMENT PROCEDURE OF HOSPITAL TRANSPORT AT EMERGENCY – POISON CONTROL DEPARTMENT, VIETNAM NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL IN 2017
Đỗ Mạnh Hùng*, Đỗ Quang Vĩ*, Phạm Thu Hiền*
Năm:2018  Tập:22  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:221Tổng cộng 26 bài
Trang: 1 - 2