Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2009 - TẬP 13 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


26
KẾT HỢP GIẢI PHẪU BỆNH VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC BỆNH UNG THƯ

Hoàng Anh Vũ, Hứa Thị Ngọc Hà
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:4091627
TỔNG QUAN VỀ HER VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HER2

Hứa Thị Ngọc Hà, Nguyễn Sào Trung
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:41173Tổng cộng 27 bài
Trang: 1 - 2