Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2019 - TẬP 23 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


26
XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH BIẾN THỂ GEN AGT M235T, ACE I/D VÀ AGTR1 A1166C BẰNG PHƯƠNG PHÁP ASO-PCR
APPLICATION OF ASO-PCR TO IDENTIFY AGT M235T, ACE I/D AND AGTR1 A1166C GENE VARIANTS
Lê Gia Hoàng Linh*, Đỗ Đức Minh*, Trần Công Duy**, Trần Thanh Tuấn**, Mai Phương Thảo***
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Trang:17127
ĐÁNH GIÁ DÂY CHẰNG QUẠ ĐÒN BẰNG CỘNG HƯỞNG TỪ SAU ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CÙNG ĐÒN BẰNG PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG QUẠ ĐÒN DÙNG GÂN GẤP NÔNG NGÓN III
EVALUATION OF CORACOCLAVICULAR LIGAMENTS BY MRI AFTER CORACOCLAVICAL LIGAMENTS RECONSTRUCTION WITH THE FLEXOR DIGITORUM III SUPERFICIALIS TENDON TO TREAT ACROMIOCLAVICULAR JOINT DISLOCATION
Vũ Xuân Thành*, Lê Chí Dũng**, Đỗ Hải Thanh Anh***
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Trang:179Tổng cộng 27 bài
Trang: 1 - 2