Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


26
XÁC ĐỊNH GENE KHÁNG KHÁNG SINH TỪ DỮ LIỆU GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GEN CỦA CHỦNG ACINETOBACTER BAUMANNII ĐA KHÁNG LÂM SÀNG
IDENTIFICATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES FROM WHOLE-GENOME SEQUENCING DATA OF A MULTIDRUG-RESISTANT CLINICAL ACINETOBACTER BAUMANNII STRAIN
Lê Võ Hồng Ngọc*,** , Lê Thị Liên**, Trần Thị Bích Phượng**, Lê Quốc Thịnh*** Lê Hà Tầm Dương**, Cao Thị Bảo Vân**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:15227
KHẢO SÁT MỤC ĐÍCH, ĐỘNG CƠ VÀ KỸ NĂNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2016 - 2017
AIMS, MOTIVATION AND SKILLS OF SELF-LEARNING ACTIVITIVES OF THE FIRST YEAR MEDICAL STUDENTS OF UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY – HCMC IN SCHOOL YEAR 2016 - 2017
Lý Văn Xuân*, Nguyễn Ngọc Lân*, Lý Khánh Vân*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:15828
KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2016 - 2017
SELF-LEARNING ACTIVITIVES OF THE FIRST YEAR MEDICAL STUDENTS OF UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY – HCMC IN SCHOOL YEAR 2016 - 2017
Lý Văn Xuân*, Lê Trường Vĩnh Phúc*, Lý Khánh Vân*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:164Tổng cộng 28 bài
Trang: 1 - 2