Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


26
ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015 - 2016
TREATMENTS OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN CHILDREN IN TAN PHU DISTRICT HOSPITAL AT HO CHI MINH CITY 2015-2016
Nguyễn Thị Diệu Linh*, Tăng Chí Thượng**, Nguyễn Minh Tiến***, Phạm Văn Quang***, Nguyễn Thanh Hùng***
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội Nghị KHKT Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2017  Trang:18227
SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN BẢO HIỂM Y TẾ VỀ QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH Ở KHOA KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN 10 TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2015
CLIEN S SATISFACTION WITH EXAMINATION AND TREATMENT PROCEDURES OF HEALTH INSURANCE AT THE EXAMINATION DEPARTMENT, HOSPITAL OF DISTRICT 10 HO CHI MINH CITY. 2015
Đoàn Thị Ánh Tuyết*,Võ Thị Xuân Hạnh**
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội Nghị KHKT Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2017  Trang:18728
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM BỆNH VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT – TAI MŨI HỌNG – RĂNG HÀM MẶT TỈNH AN GIANG
CHARACTERISTICS OF DIABETIC RETINOPATHY AT OPHTHALMOLOGICAL – OTORHINOLARYNGOLOGICAL - ODONTOSTOMATOLOGICAL HOSPITAL AN GIANG PROVICE
Huỳnh Nên Mơ, Trần Anh Tuấn
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội Nghị KHKT Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2017  Trang:194Tổng cộng 28 bài
Trang: 1 - 2