Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


26
SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP HÓA MÔ MIỄN DỊCH VÀ LAI TẠI CHỖ HUỲNH QUANG ĐÁNH GIÁ HER2 TRONG UNG THU VÚ
COMPARISON METHODS IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND FLUORESCENT IN SITU HYBRIDIZATION ASSESSMENT HER2 GENE IN BREAST CANCER
Đoàn Thị Phương Thảo, Hứa Thị Ngọc Hà, Phan Đặng Anh Thư, Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, Lý Thanh Thiện, Đặng Hoàng Minh
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Trưng Vương  Trang:17427
PHÂN LOẠI PHÂN TỬ UNG THƯ VÚ DỰA VÀO DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH VÀ LAI TẠI CHỖ HUỲNH QUANG
MOLECULAR CLASSIFICATION OF BREAST CANCER BASED ON IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND FLUORESCENT IN SITU HYBRIDIZATION
Đoàn Thị Phương Thảo, Hứa Thị Ngọc Hà, Phan Đặng Anh Thư, Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, Lý Thanh Thiện, Đặng Hoàng Minh, Nguyễn Sào Trung
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Trưng Vương  Trang:18228
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT NGUYÊN PHÁT LẦN ĐẦU BẰNG DẪN LƯU VÀ NỘI SOI LỒNG NGỰC
EVALUATE THE EFFECTIVE TREATMENT OF THE FIRST PRIMARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX BY PLEURAL DRAINAGE AND VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY (VATS)
Lê Quốc Việt, Nguyễn Công Minh
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Trưng Vương  Trang:18929
BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT VỀ U MÀNG NÃO
INTRACRANIAL MENINGIOMAS REPORT OF 2 SPECIAL CASES
Lê Điền Nhi(1), Lê Điền Sơn(1), Phạm Gia Thế(2), Phạm Ngọc Anh(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Trưng Vương  Trang:19530
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KIỂU NỐI ROUX-EN Y TRONG CẮT TOÀN BỘ DẠ DÀY DO UNG THƯ
THE RESULTS OF ROUX-EN-Y IN THE TOTAL GASTRECTOMY FOR GASTRIC CANCER
Nguyễn Văn Long(1), Võ Tấn Long(1), Nguyễn Hoàng Bắc(1), Nguyễn Minh Hải (2), Lâm Việt Trung(2), Trần Phùng Dũng Tiến(1), Nguyễn Tất Đạt(2), Nguyễn Văn Chinh(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Trưng Vương  Trang:200Tổng cộng 30 bài
Trang: 1 - 2