Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


26
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH BƯỚU GIÁP NHÂN Ở NGƯỜI CAO TUỔITẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2015
THYROID TUMOR SURGICAL REVIEW AT THONG NHAT HOSPITAL IN 5 YEAR (08/2010 – 08/2015)
Trần Văn Sơn*, Đào Hồng Quân*, Lý Kiều Chinh*, Lê Thị Hường*
Năm:2016  Tập:20  Số:6  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Thống Nhất năm 2016  Trang:13827
SUY MÒN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TP. HỒ CHÍ MINH: TẦN SUẤT VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TÍCH TUỔI

Nguyễn Tiến Lĩnh*
Năm:2016  Tập:20  Số:6  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Thống Nhất năm 2016  Trang:14428
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC TRONG BỆNH LÝ THẬN CÓ TIỂU MÁU
CLINICAL CHARACTERISTICS AND HISTOLOGIC PATTERNS OF KIDNEY DISEASES WITH HEMATURIA
Lê Ngọc Trân*, Nguyễn Bách*
Năm:2016  Tập:20  Số:6  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Thống Nhất năm 2016  Trang:15229
KHẢO SÁT KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP MỤC TIÊU BẰNG HOLTER 24 GIỜ TẠI PHÒNG KHÁM NỘI TIM MẠCH BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
SURVEY CONTROL BLOOD PRESSURE HOLTER 24 HOURS WITH GOALS IN CARDIOVASCULAR CLINIC THONG NHAT HOSPITAL
Nguyễn Văn Bé Hai*, Văn Ngọc Uyên*, Nguyễn Thị Phương Dung*, Phạm Thị Thu Hiền*
Năm:2016  Tập:20  Số:6  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Thống Nhất năm 2016  Trang:15830
TỶ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TỔN THƯƠNG THẬN CẤP TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN MẤT BÙ NHẬP VIỆN
INCIDENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH AKI DEVELOPMENT IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH DECOMPENSATED CIRRHOSIS
Võ Thị Mỹ Dung*, Đỗ Văn Dũng*, Lê Thành Lý**
Năm:2016  Tập:20  Số:6  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Thống Nhất năm 2016  Trang:16331
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP SARCÔM MỠ HỒI BIỆT HÓA KHỔNG LỒ SAU PHÚC MẠC
GIANT RETROPERITONEAL DEDIFFERENTIATED LIPOSARCOMA: A CASE REPORT
Phạm Quốc Thắng*, Dương Thị Thúy Vy*, Hứa Thị Ngọc Hà*, Ngô Quốc Đạt*
Năm:2016  Tập:20  Số:6  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Thống Nhất năm 2016  Trang:171Tổng cộng 31 bài
Trang: 1 - 2