Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2005 - TẬP 9 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


26
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DUNG NẠP GLUCOSE SAU SANH TRÊN 32 PHỤ NỮ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRONG THAI KỲ TẠI QUẬN 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
POSTPARTUM GLUCOSE TOLERANCE OF 32 WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS AT THE FOURTH DISTRICT OF HCMC
Ngô Thị Kim Phụng
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Ngoại - Sản  Trang:13527
GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM NGẢ ÂM ĐẠO TRONG CHẨN ĐOÁN THAI NGOÀI TỬ CUNG CHƯA VỠ
EVALUATION OF TRANSVAGINAL ULTRASOUND IN DIAGNOSIS OF UNRUPTURE ECTOPIC PREGNANCY
Trần Bá Tín, Lê Hồng Cẩm
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Ngoại - Sản  Trang:14028
TÌM HIỂU YẾU TỐ LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC Ở HỌC SINH CẤP 3 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
FACTORS RELATING TO SEXUAL ACTIVITES OF HIGH-SCHOOL STUDENTS IN HCMC
Huỳnh Nguyễn Khánh Trang
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Ngoại - Sản  Trang:14629
THEO DÕI TÁI PHÁT TÂN SINH TRONG BIỂU MÔ CỔ TỬ CUNG SAU KHOÉT CHÓP
RECURRENCE OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA AFTER CONIZATION
Nguyễn Ngọc Thoa, Đoàn Châu Quỳnh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Ngoại - Sản  Trang:15230
MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP VIỆN MUỘN CỦA BỆNH NHÂN THAI NGOÀI TỬ CUNG
THE FACTORS RELATED TO LATE ADMISSION OF ECTOPIC PREGNANCIES
Nguyễn Kim Trang, Nguyễn Ngọc Thoa
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Ngoại - Sản  Trang:15631
GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM TRONG ĐÁNH GIÁ TĂNG SINH NỘI MẠC TỬ CUNG Ở TUỔI QUANH MÃN KINH
VALUE OF ULTRASONOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN PERIMENOPAUSAL WOMEN
Ngô Lê Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Thoa
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Ngoại - Sản  Trang:16032
SALBUTAMOL TRONG ĐIỀU TRỊ DOẠ SANH NON: KẾT QUẢ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
SALBUTAMOL IN TREATING THREATENED PRETERM LABORS
Nguyễn Duy Tài
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Ngoại - Sản  Trang:167Tổng cộng 32 bài
Trang: 1 - 2