Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2015 - TẬP 19 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


26
TRẺ SƠ SINH SANH RẤT NON SUY HÔ HẤP CẤP: KẾT QUẢ VÀ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
VERY PRETERM WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME: OUTCOME AND COST OF TREATMENT
Hồ Tấn Thanh Bình*
Năm:2015  Tập:19  Số:3  Trang:18927
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH KAWASAKI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH
EPIDEMICOLOGY, CLINICAL FEATURES AND TREATMENT OF KAWASAKI DISEASE IN BINH DINH GENERAL HOSPITAL
Phạm Văn Dũng*
Năm:2015  Tập:19  Số:3  Trang:19528
TÌNH TRẠNG NHIỄM HERPES SIMPLEX VI RÚT Ở TRẺ ĐỘNG KINH
STUDY STATUS OF HERPES SIMPLEX VIRUS INFECTION IN EPILEPTICCHILDREN
Tôn Nữ Vân Anh*
Năm:2015  Tập:19  Số:3  Trang:20629
THỰC TRẠNG KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ, DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2013 – 2014
EXAMINATION AND TREATMENT DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER STATUS OF PROVINCIAL HOSPITALS IN SOUTHEASTERN, COASTAL SOUTH CENTRAL AND HIGHLAND REGIONS IN 2013 – 2014
Hà Mạnh Tuấn*, Hồ Lữ Việt*, Trần Trọng Phương Trừ*
Năm:2015  Tập:19  Số:3  Trang:21030
CHẨN ĐOÁN LAO TRẺ EM HIV (-) BẰNG GENEXPERT
THE NEW XPERT TEST FOR DIAGNOSIS OF TB IN HIV UNINFECTED CHILDREN
Đỗ Châu Giang *,**, Trần Ngọc Đường *, Đặng Thị Minh Hà *, Hồ Thị Nhàn** , Marcel Wolber**, Nguyễn Đăng Quang *, Đoàn Thanh Phương *, Nguyễn Thị Ngọc Hương*, Maxine Caws**,***
Năm:2015  Tập:19  Số:3  Trang:22431
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN XÉT NGHIỆM HIV DO CÁN BỘ Y TẾ ĐỀ XUẤT (PITC) TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 05/2013 ĐẾN 05/2014
EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF HIV TESTING & COUNSELING PROGRAM IN CHILDREN’S HOSPITAL 2
Hồ Lữ Việt*, Nguyễn Hoàng Phong*, Đặng Minh Xuân*, Mai Thị Trọn*, Nguyễn Vũ Trường Giang*
Năm:2015  Tập:19  Số:3  Trang:23832
XÁC ĐỊNH HLA-B*1502 BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA
DETERMINATION OF HLA-B*1502 WITH DNA SEQUENCING
Hoàng Anh Vũ*, Phan Thị Xinh**
Năm:2015  Tập:19  Số:3  Trang:24233
ĐỘT BIẾN GEN WAS TRONG HỘI CHỨNG WISKOTT-ALDRICH
MUTATIONS OF THE WAS GENE IN WISKOTT - ALDRICH SYNDROME
Phan Thị Xinh*,**, Hoàng Anh Vũ***
Năm:2015  Tập:19  Số:3  Trang:247Tổng cộng 33 bài
Trang: 1 - 2