Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


26
ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC SƠ CỨU BỎNG CHO TRẺ CỦA THÂN NHÂN CÁC BỆNH NHI TỚI KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI NĂM 2016
KNOWLEDGE OF FIRST AID FOR CHILDREN’S BURNS AMONG THE RELATIVES OF THE OUTPATIENTS OF DONG NAI CHILDREN’S HOSPITAL IN 2016
Chu Văn Thiện*, Phạm Thị Ái Liễu**, Trần Thị Hương**
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:22527
NGHIÊN CỨU HỒI CỨU LAO TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2015
RETROSPECTIVE STUDY OF PEDIATRIC TB IN PHAM NGOC THACH HOSPITAL FROM 2011 TO 2015
Đỗ Châu Giang*, Nguyễn Thị Ngọc Hương*, Lữ Trọng Nghĩa*, Trần Ngọc Đường*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:23128
KẾT QUẢ BƠM SURFACTANT BẰNG PHƯƠNG PHÁP INSURE ĐIỀU TRỊ BỆNH MÀNG TRONG Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG
THE EFFICACY SURFACTANT ADMINISTRATION OF INSURE METHOD IN TREATMENT FOR HYALIN MEMBRANE DISEASE (HMD) IN PRETERM NEONATES
Phùng Thị Kim Dung*, Đinh Minh Tuấn*, Nguyễn Thị Bích Ngọc*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:23829
BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG SỐT XUẤT HUYẾT TRẺ EM TRÊN TOÀN QUỐC TỪ 2012-2016
LESSONS OF EXPERIENCE FROM DEATH CASES OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER/DENGUE SHOCK SYNDROME IN CHILDREN IN NATIONWIDE VIETNAM FROM 2012 TILL 2016
Nguyễn Minh Tiến*, Lê Vũ Phượng Thy*, Nguyễn Trọng Khoa**, Cao Đức Phương**
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:25030
LIÊN QUAN GIỮA KHÁNG THỂ KHÁNG NUCLEOSOME VỚI MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG BỆNH TRONG LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG Ở TRẺ EM
CORRELATIONS BETWEEN ANTINUCLEOSOME ANTIBODIES WITH THE CLINICAL ACTIVITY IN PEDIATRIC LUPUS
Bùi Song Hương*, Lê Thị Minh Hương*, Trần Thị Chi Mai*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:25731
GIÁ TRỊ CỦA CÁC XÉT NGHIỆM LH, FSH VÀ TỈ SỐ LH/FSH ĐỈNH SAU KÍCH THÍCH BẰNG aGnRH TRONG CHẨN ĐOÁN DẬY THÌ SỚM TRUNG ƯƠNG
DIAGNOSTIC VALIDITY OF aGNRH STILMULATION TEST FOR CENTRAL PRECOCIOUS PUBERTY
Huỳnh Thị Vũ Quỳnh*, Phạm Lê An*, Phạm Thị Minh Hồng*, Vũ Huy Trụ*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:26732
GIÁ TRỊ CỦA CÁC XÉT NGHIỆM LH, FSH VÀ TỈ SỐ LH/FSH ĐỈNH SAU KÍCH THÍCH BẰNG aGnRH TRONG CHẨN ĐOÁN DẬY THÌ SỚM TRUNG ƯƠNG
DIAGNOSTIC VALIDITY OF aGNRH STILMULATION TEST FOR CENTRAL PRECOCIOUS PUBERTY
Huỳnh Thị Vũ Quỳnh*, Phạm Lê An*, Phạm Thị Minh Hồng*, Vũ Huy Trụ*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:26733
THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ LẤY MÁU LÀM NGHIỆM PHÁP KÍCH THÍCH BẰNG aGnRH ĐỂ CHẨN ĐOÁN DẬY THÌ SỚM TRUNG ƯƠNG
THE BEST TIME TO TAKE BLOOD SAMPLE TO DO aGNRH STIMULATION TEST FOR DIAGNOSIS PRECOCIOUS PUBERTY
Huỳnh Thị Vũ Quỳnh*, Phạm Lê An*, Phạm Thị Minh Hồng*, Vũ Huy Trụ*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:275Tổng cộng 33 bài
Trang: 1 - 2