Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2018 - TẬP 22 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


26
KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ VITAMIN D HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ỐNG TIÊU HÓA
THE LEVEL OF VITAMIN D IN PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL CANCER
Bùi Thị Hồng Châu*, Lê Xuân Trường*, Nguyễn Phú Khánh**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Trang:18927
GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN NHIỄM KHUẪN HUYẾT CỦA PROCALCITONIN TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN
THE LEVEL OF PROCALCITONIN IN DIAGNOSTIC SEPSIS IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE
Bùi Thị Hồng Châu*, Lê Xuân Trường*, Võ Thanh Thanh**, Lê Quốc Hùng***
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Trang:19528
KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ PHIÊN MÃ RPOS CỦA VI KHUẨN BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI ĐẾN KHẢ NĂNG XÂM LẤN VÀO DÒNG TẾ BÀO MACROPHAGE NGƯỜI
STUDY THE INVOLVEMENT OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI RPOS IN INVASIVE CAPABILITY INTO HUMAN MACROPHAGE CELL LINE
Đường Thị Hồng Diệp*
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Trang:20229
XÁC ĐỊNH HỘP RPOS VÀ RPON Ở VÙNG PROMOTER CỦA Ổ GEN MÃ HÓA CHO HỆ THỐNG BÀI XUẤT SỐ 3 Ở BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI (B. PSEUDOMALLEI) BẰNG SINH TIN HỌC
SEARCHING FOR RPOS AND RPON BOXES IN PROMOTER REGION OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI T3SS/BSA GENE LOCUS BY USING HMMER PROGRAM
Đường Thị Hồng Diệp*
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Trang:20830
CẤU TRÚC CÁC DẪN XUẤT SULFONAMIDES CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN – KHÁNG NẤM HỮU HIỆU
STRUCTURES OF SULFONAMIDE DERIVATIVES RELATED TO ANTIMICROBIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITIES
Nguyễn Trương Công Minh*, Lê Xuân Trường*, Lê Thị Xuân Thảo*
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Trang:21531
TƯƠNG TÁC ỨC CHẾ CÁC ENZYM PHÂN HỦY CARBOHYDRATES CỦA NHÓM HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN MỚI TRONG CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
INTERACTION BETWEEN TWO CARBOHYDRATE ENZYMES AND SOME NATURAL COMPOUNDS IN TREATMENT INTERVENTION OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Nguyễn Trương Công Minh*, Lê Xuân Trường*, Lê Thị Xuân Thảo*
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Trang:22132
MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ LACTAT MÁU, PROCALCITONIN, C-REACTIVE PROTEIN (CRP) Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT VÀ NHIỄM KHUẨN HUYẾT CÓ SỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP
RELATIONSHIP BETWEEN BLOOD LACTATE, PROCALCITONIN, C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS WITH SEPSIS AND SEPTIC SHOCK IN HOSPITAL DONG THAP
Lê Thị Xuân Thảo*, Lê Xuân Trường*, Bùi Thị Hồng Châu*, Trương Anh Tuấn**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Trang:22933
MỐI LIÊN QUAN GIỮA ACID URIC HUYẾT THANH VÀ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN TRÊN 40 TUỔI
RELATIONSHIP BETWEEN URIC ACID BLOOD AND HYPERTENSION IN PATIENTS WITH HYPERTENSION OVER 40 YEARS OLD
Lê Thị Xuân Thảo*, Lê Xuân Trường*, Bùi Thị Hồng Châu*, Lê Thị Thùy An**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Trang:242Tổng cộng 33 bài
Trang: 1 - 2