Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


26
SO SÁNH KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DUNG TÍCH HỒNG CẦU GIỮA KỸ THUẬT LẤY MÁU TẠI MAO MẠCH VÀ ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ SỐT XUẤT DENGUE NẶNG
COMPARISON OF HEMATOCRIT IN CAPILLARY AND ARTERIAL BLOOD FROM PATIENTS WITH SEVERE DENGUE
Nguyễn Lê Ngọc Trâm *, Bùi Thị Bích Phượng *, Nguyễn Minh Tuấn **
Năm:2016  Tập:20  Số:4  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:19827
ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM Ở TRẺ VIÊM PHỔI TỪ 3 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI NHẬP KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
THE CHARACTERISTICS OF ULTRASOUND IN CHILDREN FROM 3 MONTHS TO 15 YEARS OLD WITH PNEUMONIA IN RESPIRATORY DEPARTMENT OF PEDIATRIC HOSPITAL 1
Lê Cẩm Thạch, Nguyễn Hữu Chí, Đỗ Thị Thanh Thủy*, Trần Thiện Ngọc Thảo**, Phạm Văn Quang**, Tăng Chí Thượng**
Năm:2016  Tập:20  Số:4  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:20328
NHÂN 3 TRƯỜNG HỢP DỊ VẬT ÂM ĐẠO Ở TRẺ EM BÁO CÁO CA LÂM SÀNG-HỒI CỨU Y VĂN
A VAGINAL FOREIGN BODY IN CHILDREN: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
Nguyễn Hữu Chí*, Lê Thị Uyên Phương*, Huỳnh Nhất Hạnh Nhân*, Lê Thanh Hùng*
Năm:2016  Tập:20  Số:4  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:21129
NHÂN TRƯỜNG HỢP XOẮN NANG ỐNG TUYẾN MULLER ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM
TORSION OF MULLERIAN DUCT CYST IN AN INFANT: A CASE REPORT
Nguyễn Hữu Chí*, Võ Hà Nhật Thúy*, Nguyễn Thị Thu Hiền*, Lê Cẩm Thạch*
Năm:2016  Tập:20  Số:4  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:21630
ĐẶC ĐIỂM TIẾNG ỒN TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH
NOISE LEVELS IN A NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT
Nguyễn Đức Toàn*, Hồ Tấn Thanh Bình*, Phạm Thị Thanh Tâm*
Năm:2016  Tập:20  Số:4  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:21931
MỨC ĐỘ PHÙ HỢP GIỮA TỶ SỐ PROTEIN NIỆU / CREATININ NIỆU VỚI PROTEIN NIỆU 24 GIỜ TRONG HỘI CHỨNG THẬN HƯ TRẺ EM
AGREEMENT BETWEEN URINE PROTEIN – TO- CREATININE RATIO AND 24 HOUR URINARY PROTEIN IN PEDIATRIC NEPHROTIC SYNDROM
Trần Thị Cẩm Tú*, Hoàng Thị Thủy Yên**, Nguyễn Thị Diễm Chi ***
Năm:2016  Tập:20  Số:4  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:22632
CẢI TIẾN PHIẾU CHĂM SÓC THEO THANG ĐIỂM ĐỊNH LƯỢNG
IMPROVING NURSING DOCUMENTINGTEMPLATE BASED ON QUANTITATIVE EVALUATION SCORE
Lê Bích Liên*, Đỗ Văn Niệm*, Huỳnh Thoại Loan*, Nguyễn Thị Cẩm Lệ*, Lê Ngọc Lan*, Nguyễn Ngọc Tuyền*
Năm:2016  Tập:20  Số:4  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:23533
ĐẢM BẢO QUYỀN THÔNG TIN & AN TOÀN NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ
ENSURING INPATIENT’S COMMUNICATION RIGHT AND SAFETY
Đỗ Văn Niệm*, Nguyễn Thị Cẩm Lệ*, Phan Hữu Nguyệt Diễm*, Nguyễn Thị Rảnh*, Huỳnh Văn Bạn*, Nguyễn Ngọc Tuyền*, Nguyễn Vũ Thanh Nhã*, Nguyễn Thanh Liêm*, Nguyễn Việt Trường*, Ngô Kim Thơi*, Vũ Minh Phúc*, Nguyễn Minh Tuấn*
Năm:2016  Tập:20  Số:4  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:24234
ĐẶC ĐIỂM BỆNH HUYẾT KHỐI VI MẠCH LIÊN QUAN ĐẾN LUPUS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
THE CHARACTERISITCS LUPUS-ASSOCIATED THROMBOTIC MICROANGIOPATHIES AT CHILDREN’S HOSPITAL No1
Trần Hữu Minh Quân*, Phạm Nam Phương*, Huỳnh Thoại Loan*
Năm:2016  Tập:20  Số:4  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:249Tổng cộng 34 bài
Trang: 1 - 2