Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2018 - TẬP 22 - SỐ 5
NỘI DUNG
 


26
SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ MTBDRplus VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÁNG SINH ĐỒ TRONG VIỆC PHÁT HIỆN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KHÁNG ISONIAZID VÀ RIFAMPICIN
COMPARISION OF GENOTYPE MTBDRplus MOLECULAR ASSAY WITH CONVENTIONAL DRUG SUSCEPTIBILITY TESTING METHOD FOR ISONIAZID AND RIFAMPICIN RESISTANCE IN TUBERCULOSIS PATIENTS
Trương Thiên Phú*, Trần Thị Thanh Nga*, Ngô Minh Quân*, Nguyễn Đào Ngọc Lan*, Phan Thanh Tùng*, Lê Thị Kiều*, Huỳnh Thị Mỹ Nga*, Phạm Thị Phương Mai*, Nguyễn Thị Xuân Hỷ*, Lê Thị Kim Cúc*, Nguyễn Thị Ngọc Thảo*, Lê Nguyễn Hoàng Vũ*, Nguyễn Phong Phú*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:15527
VẠT DA CÂN CẲNG TAY NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH QUAY ĐẦU XA CHE PHỦ MẤT DA CỔ TAY DO PHỎNG
USING THE FOREARM FASCIOCUTANEOUS FLAP BASED ON DISTAL PERFORATORS OF THE RADIAL ARTERY COVERAGE THE SKIN DEFECTS OF THE WRIST
Võ Văn Phúc*, Lê Thành Khỹm*, Phan Xuân Chính*, Lê Văn Lộc*, Tăng Thiện Quốc*, Phan Trung Hiếu*, Lê Xuân Giang*, Phạm Phước Tiến*, Hà Quang Lâm*,Nguyễn Thị Quỳnh Giao*, Khúc Thị Được*, Trần Thị Mỹ Hạnh*, Lý Thị Minh Tâm*, Phan Thị Phương
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:16828
KẾT QUẢ CAN THIỆP CẤP CỨU ĐẶT STENT GRAFT ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH CHỦ TẠI KHOA PHẪU THUẬT MẠCH MÁU BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
RESULTS OF EMERGENCY INTERVENTION WITH STENT GRAFT FOR AORTIC DISEASE AT VASCULAR SURGERY DEPARTMENT, CHO RAY HOSPITAL
Phạm Minh Ánh*, Phan Duy Kiên*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:17429
NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH LÝ KÉN KHÍ PHỔI
RESEARCH CLINICAL CHARACTERS OF BULLOUS LUNG DISEASE
Châu Phú Thi*, Ngô Quốc Hưng*, Đoàn Tri Hảo*,Trương Cao Nguyên*, Lưu Hoài Nam*, Phạm Ngọc Sang**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:18130
SIÊU ÂM PHÁT HIỆN TĂM TRE TRONG ỐNG TIÊU HÓA: BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP
ULTRASOUND FINDINGS BAMBOO STICKIN THE DIGESTIVE TRACT: REPORTED TWO CASES
Lê Thanh Toàn*, Nguyễn Công Luận*, Bùi Thị Tường Vi*, Nguyễn Thị Nhạn*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:18631
ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI TRUNG THẤT SINH THIẾT Ở BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG CHÈN ÉP TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN
EVALUATED THE PROPABILITY OF MEDIASTINOSCOPY IN THE PATIET HAD SUPERIOR VENA CAVA SYNDROME.
Nguyễn Viết Đăng Quang*, Ngô Quốc Hưng*, Vũ Hữu Vĩnh*, Nguyễn Lục Cẩm Tiên*, Đỗ Ngọc Phụng*, Bùi Thị Lan*, Nguyễn Thị Kim Chung*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:18932
KẾT QUẢ ĐỐT NHÂN GIÁP LÀNH TÍNH BẰNG SÓNG CAO TẦN
RESULTS OF RADIOFREQUENCY ABLATION (RFA) FOR BENIGN THYROID NODULES
Huỳnh Quang Khánh*, Vũ Hữu Vĩnh*, Nguyễn Văn Khôi*, Bùi Thị Hương Giang*, Trần Thị Kim Phượng*, Phạm Thanh Hải*, Lê Thị Cương Khanh*, Lê Thị Thơm*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:19533
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN GIÁP NỘI SOI QUA NGÃ TIỀN ĐÌNH MIỆNG
INITIAL RESULTS OF TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH
Bùi An Thọ*, Đoàn Tiến Mỹ*, Lê Trường Chiến*,Nguyễn Duy Hinh*, Đỗ Hữu Liệt*, Ngô Ngọc Bình Việt*,Nguyễn Thái Tuấn*, Võ Nguyên Phong*, Thiềm Việt Phúc*, Mai Đại Ngà*, Võ Trường Quốc**, Nguyễn Hải Nam**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:20334
KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT PARTINGTON-ROCHELLE TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI TỤY
RESULT OF PARTINGTON-ROCHELLE PROCEDURE ON TREATMENT PANCREATIC STONE
Phạm Hữu Thiện Chí*, Đoàn Tiến Mỹ*, Phan Minh Trí*, Lê Công Khánh*, Nguyễn Đình Tam*, Đồng Ngọc Quang*, Lê Quang Chỉnh*, Nguyễn Tường Khoa*, Phạm Duy Toàn*, Lê Anh Vũ*, Nguyễn Phước Hưng*, Hoàng Thanh Lâm*, Nguyễn Nguyên Khôi*, Trần Vĩnh Long Trường*,
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:209Tổng cộng 34 bài
Trang: 1 - 2