Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2019 - TẬP 23 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


26
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SGA BẰNG GROWTH HORMON TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 2017-2018
INITIAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF SGA TREATMENT WITH GROWTH HORMONE AT CHILDREN S HOSPITAL 1 FROM 2017-2018
Nguyễn Hiếu Trung*, Trần Thị Bích Huyền*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:18127
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH SCHONLEIN-HENOCH Ở TRẺ EM
STUDY CLINICAL AND SUBCLINICAL FEATURES OF HENOCH-SCHONLEIN PURPURA IN CHILDREN
Phan Hùng Việt*, Đặng Thị Nguyên*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:18728
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, VI SINH VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI KHOA HÔ HẤP 1 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2016-2017
CLINICAL FEATURES, MICROBIOLOGY AND TREATMENT OF HOSPITAL-ACQUIRED PNEUMONIA AT RESPIRATORY DEPARTMENT 1, CHILDREN S HOSPITAL 2 IN 2016-2017
Trần Mai Phương*, Phạm Thị Minh Hồng**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:19529
ĐẶC ĐIỂM ÂM LỜI NÓI CỦA TRẺ BỊ RỐI LOẠN ÂM LỜI NÓI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2018
SPEECH SOUND CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH SPEECH SOUND DISORDERS AT CHILDREN S HOSPITAL 1 AND UNIVERSITY OF MEDICINE PHAM NGOC THACH FROM JANUARY 2018 TO JUNE 2018
Hoàng Văn Quyên*, Trà Thanh Tâm**, Nguyễn Thị Thu Hương**, Trần Thị Minh Diễm**, Cao Phương Anh**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:20230
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN GÂY SUY HÔ HẤP THƯỜNG GẶP Ở TRẺ SƠ SINH
CHARACTERISTICS OF NEONATAL RESPIRATORY DISTRESS IN SOME COMMON CAUSES
Nguyễn Thị Thanh Bình*, Nguyễn Thị Cẩm Ly*, Hoàng Thị Thanh Xuân*, Đinh Thị Hải Phương*, Phạm Thị Thúy*, Ngô Thị Thùy Yên*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:20831
NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ ALBUMIN HUYẾT THANH MÁU CUỐNG RỐN Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG
CORD SERUM ALBUMIN IN PRETERM NEONATES
Nguyễn Thị Thanh Bình*, Nguyễn Văn Phi*, Phan Hùng Việt*, Phạm Thị Ny**, Trần Thế Bình**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:21632
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PROCANCITONIN TRONG CHẨN ĐOÁN NHIỄM TRÙNG SƠ SINH SỚM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ
STUDYING THE ROLE OF PROCALCITONIN IN DIAGNOSIS OF EARLY NEONATAL INFECTION AT HUE UNIVERSITY HOSPITAL
Phan Hùng Việt*, Lê Phan Ngọc Bích**, Phạm Thị Ny**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:22433
SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐAU THẮT LƯNG MẠN DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG GIỮA ĐIỆN CHÂM TẦN SỐ 100 HZ VỚI 2 HZ TRÊN HUYỆT HOA ĐÀ GIÁP TÍCH L2-S1 KẾT HỢP VỚI BÀI THUỐC ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH
COMPARISON THE EFFICIENCY BETWEEN 100HZ AND 2HZ ELECTROACUPUNCTURE AT HUA-TUO JIAJI -S1 COMBINED WITH DOC HOAT TANG KY SINH HERBAL REMEDY IN TREATING CHRONIC LOW BACK PAIN IN LUMBAR OSTEOARTHRITIS
Lê Thị Hồng Nhung*, Trịnh Thị Diệu Thường**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:23334
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP CẤY CHỈ CATGUT TRÊN NGƯỜI BỆNH THOÁI HOÁ KHỚP GỐI
EFFECTIVENESS OF PAIN CONTROL THERAPY OF CATGUT IMPLANTATION IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS
Nguyễn Công Minh*, Nguyễn Thị Bay**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:239Tổng cộng 34 bài
Trang: 1 - 2