Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 5
NỘI DUNG
 


26
KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN AN BÌNH
SURVEY OF SOME CHARACTERISTICS OF APPENDICITIS SURGICAL TREATMENT IN THE ELDERLY PATIENTS IN AN BINH HOSPITAL
Nguyễn Đức Trung*, Bùi Mạnh Côn*, Trần Chí Quang*, Trần Minh Lộc*, Khưu Thế Phong*, Phạm Ngọc Tảo*, Nguyễn Phúc Nhật Đông*
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV An Bình 2016  Trang:14427
KHẢO SÁT MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN AN BÌNH NĂM 2014
TO INVESTIGATE THE PATTERNS OF DISEASE AND MORTALITY IN AN BINH HOSPITAL IN 2014
Phan Minh Phú*, Bùi Mạnh Côn*, Hồng Tuấn An*, Đoàn Vương Kiệt*
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV An Bình 2016  Trang:14928
NHÂN MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN AN BÌNH
CASES APPLIED BY LAPAROSCOPY IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGYDEPARTMENT IN AN BINH HOSPITAL
Nguyễn Đức Thiện*, Bùi Mạnh Côn*, Trần Hoài Sơn*, Nguyễn Đức Trí Dũng*, Trần Nguyễn Anh Thư*, Nguyễn Đức Trung*
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV An Bình 2016  Trang:15629
KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN AN BÌNH
INVESTIGATING SOME RISK FACTORS CAUSING HYPOGLYCEMIA OF DIEBETES PATIENTS IN AN BINH HOSPITAL
Nguyễn Thị Thủy*, Bùi Mạnh Côn*, Nguyễn Thị Lệ Hằng*, Nguyễn Đức Trung*
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV An Bình 2016  Trang:16030
BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG VÀ CÁC GIAO DIỆN ĐẦU TIÊN CỦA THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN AN BÌNH
PRELIMINARY SURVEY ON CHARACTERISTICS OF DEMAND AND FIRST INTERFACES OF ELECTRONIC LIBRARY OF AN BINH HOSPITAL
Nguyễn Nhựt Tấn*, Bùi Mạnh Côn*, Vũ Minh Đức*, Trần Văn Hải*, Nguyễn Đức Trung*, Âu Tuấn Đạt*, Nguyễn Huỳnh Minh Phương*
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV An Bình 2016  Trang:17031
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ RỐI LOẠN Ở CƠ THỂ PHỤ NỮ SAU CẮT TỬ CUNG-PHẦN PHỤ
THE WOMEN DISORDERS AFTER HAVING A HYSTERECTOMY
Lê Lam Hương*
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV An Bình 2016  Trang:17532
KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ Ở BỆNH TIỀN SẢN GIẬT
THE RISK FACTORS OF PREECLAMPSIA
Lê Lam Hương*
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV An Bình 2016  Trang:18233
TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG: VIÊM XƯƠNG TỦY NHIỄM KHUẨN VÀ ÁP XE MÔ MỀM DO SALMONELLA TRÊN BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG CUSHING
SALMONELLA OSTEOMYELITIS AND SOFT TISSUE ABSCESS IN PATIENT WITH CUSHING’S SYNDROME
Lê Thanh Nhàn*
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV An Bình 2016  Trang:18834
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MIỆNG NỐI MẬT RUỘT TRONG ĐIỀU TRỊ HẸP MIỆNG NỐI MẬT RUỘT LÀNH TÍNH
THE OUTCOMES OF SURGERY OF RECONSTRUCTION WITH HEPATICOJEJUNOSTOMY FOR MANAGEMENT OF BENIGN HEPATICOJEJUNOSTOMY STRICTURE
Lê Quan Anh Tuấn**, Phạm Minh Hải*, Vũ Quang Hưng**, Nguyễn Hàng Đăng Khoa*, Lê Trung Kiên*, Dương Thị Ngọc Sang*, Nguyễn Hoàng Bắc**
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV An Bình 2016  Trang:19235
XÂY DỰNG QUY TRÌNH KHẢO SÁT SỰ PHÂN TÁN NHIỄM SẮC CHẤT CỦA TINH TRÙNG (SPERM CHROMATIN DISPERSION - SCD) DÙNG TRONG ĐÁNH GIÁ PHÂN MẢNH DNA TINH TRÙNG NGƯỜI
ESTABLISHING THE PROCEDURE SPERM CHROMATIN DISPERSION (SCD) FOR DETERMINATION OF HUMAN SPERM DNA FRAGMENTATION
Nguyễn Trương Thái Hà*, Nguyễn Thị Thúy An*, Mã Phạm Quế Mai*, Phạm Nguyễn Thảo Trang*, Hồ Mạnh Tường*
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV An Bình 2016  Trang:196Tổng cộng 35 bài
Trang: 1 - 2