Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2019 - TẬP 23 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


26
ĐẶC ĐIỂM TRẺ NGHE KÉM TIẾP NHẬN - THẦN KINH MỨC ĐỘ TỪ NẶNG ĐẾN SÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ KHÁM THÍNH LỰC TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
SEVERE-TO-PROFOUND SENSORINEURAL HEARING LOSS AMONG CHILDREN ATTENDING AUDIOLOGY UNIT AT THE CHILDREN HOSPITAL 1: CHARACTERISTICS AND ASSOCIATED FACTORS
Phạm Đoàn Tấn Tài*, Phạm Duy Quang**, Nguyễn Tuấn Như*, Đặng Xuân Hùng***
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:17327
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI DO MYCOPLASMA PNEUMONIAE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN
THE CLINICAL EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND RESULTS TREATMENT OF MYCOPLASMA PNEUMONIA IN THE SAINT PAUL HOSPITAL
Phạm Văn Hòa*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:17928
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ TRẺ NGHI NHIỄM TRÙNG SƠ SINH SỚM TẠI ĐƠN NGUYÊN SƠ SINH BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
ANTIBIOTICS IN TREATMENT OF INFANTS SUSPECTED EARLY NEONATAL INFECTION IN MY DUC HOSPITAL FROM NOVEMBER, 2017 TO JUNE, 2018
Phan Đăng Nghị*, Phạm Thị Thanh Tâm**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:18529
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SGA BẰNG GROWTH HORMON TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 2017-2018: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP
INITIAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF SGA TREATMENT WITH GROWTH HORMONE AT CHILDREN HOSPITAL 1 FROM 2017-2018: CASE REPORT
Nguyễn Hiếu Trung*, Trần Thị Bích Huyền*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:18930
GÃY XƯƠNG HÀM MẶT VÀ ĐỘI MŨ BẢO HIỂM Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
MAXILLOFACIAL FRACTURE AND HELMET FOR MAXILLOFACIAL REGION IN CHILDREN AT THE CHILDREN HOSPITAL 1
Tạ Thị Ngọc Hà*, Nguyễn Văn Đẩu*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:19731
PHÁT TRIỂN THANG ĐO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI TRÚ Ở CÁC BỆNH VIỆN KHU VỰC PHÍA NAM
DEVELOPING THE QUALITY MEASURING SCALE OF OUTPATIENT NURSING CARE in THE SOUTHERN ZONE OF VIETNAM
Đỗ Văn Niệm*, Lê Minh Lan Phương*, Lê Thị Trúc*, Lê Thị Châu*, Nguyễn Thị Cẩm Lệ*, Huỳnh Thị Thanh Trang**, Thân Thị Thu Ba**, Biện Huỳnh San Đan***, Trần Thị Anh Thư****, Ngô Hoàng Anh*****, Lý Thị Diễm Thúy******, Khưu Thoại Hoa*******
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:20232
KẾT QUẢ BAN ĐẦU CỦA CHÍCH TĨNH MẠCH TRUNG TÂM DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM Ở TRẺ EM TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
INITIAL RESULTS OF ULTRASOUND – GUIDED CENTRAL VENOUS ACCESS IN PEDIATRIC PATIENTS AT EMERGENCY DEPARTMENT IN CHILDRENS HOSPITAL 1
Trần Văn Định*, Trần Trọng Tín*, Trần Văn Cường*, Trần Minh Hùng*, Ngô Thị Bình*, Đỗ Trung Hiếu*, Trần Thanh Thảo*, Trần Minh Vương*, Đỗ Minh Tâm*, Nguyễn Thị Hạnh Trang*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:21333
ĐỊNH TÍP PHỨC HỢP KHÁNG NGUYÊN BẠCH CẦU NGƯỜI (HLA: HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN) LOCUS B BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRÌNH TỰ GEN KẾT HỢP VỚI TẠO DÒNG
HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN LOCUS B (HLA-B) TYPING BY SANGER SEQUENCING AND CLONING
Mai Phương Thảo*, Lê Gia Hoàng Linh**, Nguyễn Thế Vinh**, Hoàng Anh Vũ**, Đỗ Đức Minh**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:21934
CHƯƠNG TRÌNH SÀNG LỌC SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI PHÒNG
HAI PHONG HOSPITAL OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGY ’S NEONATAL SCREENING PROGRAM
Lưu Vũ Dũng*, Nguyễn Cao Hà Phương*, Vũ Văn Tâm*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:22635
VAI TRÒ SIÊU ÂM TIM QUA THÀNH NGỰC TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH BẤT THƯỜNG XUẤT PHÁT ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁI TỪ ĐỘNG MẠCH PHỔI
ROLE TRANSTHORACIC ECHOCARDIOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF ANOMALOUS LEFT CORONARY ARTERY FROM THE PULMONARY ARTERY
Nguyễn Minh Hải*, Vũ Minh Phúc**, Nguyễn Thị Thanh Lan**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:231Tổng cộng 35 bài
Trang: 1 - 2