Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 5
NỘI DUNG
 


26
NHÂN TRƯỜNG HỢP XOẮN NANG ỐNG TUYẾN MULLER ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM
TORSION OF MÜLLERIAN DUCT CYST IN AN INFANT: A CASE REPORT
Nguyễn Hữu Chí*, Võ Hà Nhật Thúy*, Nguyễn Thị Thu Hiền*, Hoàng Phương Thùy*
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:20227
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM MÀNG NÃO Ở TRẺ EM TỪ 2 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2014 - 2015
STUDY ON CLINICAL FEATURES, LABORATORY FINDINGS AND EVALUATE TREAMENT RESULTS IN CHILDREN AGE RANGED FROM 2 MONTH – 15 YEARS OLD WITH MENINGITIS AT CAN THO PEDIATRIC HOSPITAL, 2014 – 2015
Hà Kim Cương*, Nguyễn Thị Thu Ba**
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:20528
BÁO CÁO 2 CA LUPUS SƠ SINH BIỂU HIỆN Ở DA
CUTANEOUS MANIFESTATIONS OF NEONATAL LUPUS: TWO CASE REPORT
Nguyễn Hiếu Trung*, Phạm Hoàng Thắng* Nguyễn Thụy Ý Nhi*, Huỳnh Thoại Loan*
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:21129
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG MẤT MUỐI DO NÃO SAU TỔN THƯƠNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG Ở TRẺ EM
RENAL SALT-WASTING SYNDROME AFTER INTRACRANIAL DISORDERS: TWO CASES REPORT
Trịnh Thị Kim Huệ*, Hoàng Thị Diễm Thúy**
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:21730
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG
FIRST RESULTS OF LAPAROSCOPIC PYELOPLASTY IN DANANG HOSPITAL FOR WOMEN AND CHILDREN
Nguyễn Đạt Huy*, Trần Tấn Liêm*, Nguyễn Phi Phong*
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:22531
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ SƠ SINH CỦA SẢN PHỤ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI BÌNH DƯƠNG
MOTHERS’ S KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES ON NEWBORN CARE AT BINH DUONG OBSTETRIC & GYNECOLOGY, PEDIATRIC HOSPITAL
Phùng Thị Kim Dung*
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:23432
KẾT QUẢ LỌC MÁU LIÊN TỤC TRONG ĐIỀU TRỊ SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE BIẾN CHỨNG SUY ĐA CƠ QUAN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ NĂM 2004-2016
OUTCOME OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY ON TREATMENT OF DENGUE SHOCK SYNDROME COMPLICATED WITH MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION SYNDROME ADMITTED AT PICU CHILDREN’S HOSPITAL 1 FROM 2004 TILL 2016
Nguyễn Minh Tiến*, Phạm Văn Quang*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*Trần Hoàng Út*, Lý Tố Khanh*, Lâm Thị Thúy Hà*, Lê Vũ Phượng Thy*, Mã Tú Thanh*, Võ Thanh Vũ*, Nguyễn Thị Bích Hằng*, Hồ Thụy Kim Nguyên*, Vưu Thanh Tùng*, Thái Quang Tùng*, Bạch Nguyễn Vân Bằn
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:24833
BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP U VỎ THƯỢNG THẬN Ở TRẺ EM TẠI KHOA THẬN NỘI TIẾT BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
TWO CASES OF PEDIATRIC ADRENAL CORTICAL NEOPLASM AT ENDOCRINOLOGY DEPARTMENT - CHILDREN HOSPITAL 1
Nguyễn Tế Đinh Hương*, Trần Thị Bích Huyền*, Huỳnh Thoại Loan*.
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:25634
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TẮC RUỘT DO BÃ THỨC ĂN Ở TRẺ EM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG (01/13- 06/15)
DESCRIPTION OF CLINICAL CHARACTERISTICS, DIAGNOSE AND TREATMENT RESULTS IN EARLY TIME OF INTESTINAL OBSTRUCTION CAUSED BY PHYTOBEZOAR IN CHILDREN
Phạm Duy Hiền*, Nguyễn Minh Khôi*
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:26435
HIỆU QUẢ THẨM PHÂN PHÚC MẠC LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 1/2013 - 1/2016
THE EFFECTIVENESS OF PATIENTS UNDERGOING CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS FOR END – STAGE RENAL FAILURE IN CHILDREN’S HOSPITAL 2 FROM 1/2013 TO 1/2016
Hà Mạnh Tuấn*, Nguyễn Huỳnh Trọng Thi*, Hoàng Thị Diễm Thúy**
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:27136
ĐẶC ĐIỂM VIÊM MÀNG NÃO VI KHUẨN BIẾN CHỨNG TỤ MỦ DƯỚI MÀNG CỨNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 1/2013 ĐẾN 5/2015
FEATURES OF POSTMENINGITIC SUBDURAL EMPYEMA TREATED OPERATIVELY AT CHILDREN’S HOSPITAL NO.2 FROM JANUARY 2013 TO MAY 2015
Vũ Thị Thùy Dương*, Bùi Quang Vinh** TÓM TẮT
Năm:2016  Tập:20  Số:5  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:276Tổng cộng 36 bài
Trang: 1 - 2