Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


26
29 ĐÁNH GIÁ SỰ LO LẮNG CỦA THÂN NHÂN - BỆNH NHÂN TRONG THỜI GIAN NẰM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAI LẬY NĂM 2016
ASSESSING IN-PATIENT’S ANXIETY AT CAI LAY REGIONAL GENERAL HOSPITAL
Lê Thị Bé Thơ*, Nguyễn Thị Mỹ Linh*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:19727
32 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀI LÒNG NHÂN VIÊN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
INFULUENTIAL FACTORS ON STAFF’S SATISFACTION AT CHILDREN’S HOSPITAL 1
Đỗ Văn Niệm*, Trần Thị Mỹ Lệ*, Nguyễn Ngọc Tuyền*, Đoàn Phương Tuyết Nhung*, Lê Thị Trúc*, Tạ Nguyễn Hiền My*, Lê Thị Thu Thúy*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:21028
33 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ TRONG VIỆC TÁI CẤU TRÚC BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT HÀI LÒNG BỆNH NHÂN NỘI TRÚ CSQ8-M TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS OF THE INPATIENT SATISFACTION QUESTIONNAIRE CSQ8-M AT CHILD HOSPITAL 1
Lê Thị Trúc*, Đỗ Văn Niệm*, Trần Thị Mỹ Lệ*, Đoàn Phương Tuyết Nhung*, Nguyễn Ngọc Tuyền*, Tạ Nguyễn Hiền My*, Lê Thị Thu Thúy*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:21729
34 ABSCESS RUỘT THỪA Ở TRẺ SƠ SINH: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN Y VĂN
NEONATAL APPENDICULAR ABSCESS: CASE REPORT AND REVIEW LITERATURE
Bs Huỳnh Nhất Hạnh Nhân*, Bs Nguyễn Hữu Chí*, BsVõ hà Nhật Thúy*, BsVũ Thị Hoa Đào*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:22430
36 ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM U NANG BUỒNG TRỨNG SƠ SINH ĐƯỢC CAN THIỆP TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG
SONOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF NEONATAL OVARIAN CYSTS OPERATED IN CHILDREN’S HOSPITAL N1
Bs Nguyễn Hữu Chí*, Bs Hoàng Phương Thùy*, Bs Nguyễn Thị Thu Hiền*, Bs Lê Thị Uyên Phương*, Bs Huỳnh Thị Phương Anh**, ThsBs Đào Trung Hiếu***
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:24131
37 CÁC KIỂU ĐỘT BIẾN GEN GÂY BỆNH ΒETA-THALASSEMIA TRÊN BỆNH NHÂN NHI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2016
GENE MUTANT TYPES CAUSING BETA-THALASSEMIA IN PEDIATRIC PATIENT AT CHILDREN’S HOSPITAL 1 IN 2016
Phạm Thị Ngọc Nga *, Nguyễn Minh Tuấn **, Nguyễn Trung Kiên *
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:24632
38 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHI BỊ RẮN LỤC TRE CẮNTẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF GREEN PIT VIPER BITES AT CHILDREN’S HOSPITAL 1
Mã Tú Thanh*, Phạm Văn Quang*,**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:25233
39 CẢI THIỆN TỶ LỆ TUỘT BĂNG Ở NGƯỜI BỆNH BỎNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA PHỎNG – TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
TO IMPROVE THE SLIPPING BANDAGERATE AMONG OF BURN INPATIENTS AT BURN UNIT OF CHILDREN’S HOSPITAL 1
Trần Bích Thủy*, Đặng Thị Thanh Thúy*, Phạm Thị Hoàng Oanh*, Đoàn Phương Tuyết Nhung*, Nguyễn Ngọc Anh Thy*, Nguyễn Thị Hoa*, Nguyễn Thị Thúy Hồng*, Nông Thị Thu Hường*, Đinh Thị Phương*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:26034
40 NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG THẬN HƯ Ở TRẺ SINH ĐÔI
IDIOPATHIC NEPHROTIC SYNDROME IN IDENTICAL TWINS
Huỳnh Thoại Loan*, Trần Thị Thanh Thư**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:26835
42 XOẮN RUỘT KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN RUỘT XOAY BẤT TOÀN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
VOLVULUS WITHOUT MALROTATION IN EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT AT NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT OF CHILDREN HOSPITAL I: A CASE REPORT
Nguyễn Quỳnh Thư*, Phạm Thị Thanh Tâm**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:28136
43 ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG BƯỚU NỘI MÔ MẠCH MÁU DẠNG KAPOSI GÂY RA HIỆN TƯỢNG KASABACH-MERRITT Ở TRẺ SƠ SINH.
SUCCESSFUL CURABLE THERAPY FOR NEONATAL KASABACH-MERRITT PHENOMENON WITH KAPOSIFORM HEMANGIOENDOTHELIOMA
Nguyễn Thị Anh Thư *, Phạm Thị Thanh Tâm**, Nguyễn Thu Tịnh**, Đào Trung Hiếu***, Đỗ Nguyên Tín****, Nguyễn Hoàng Khánh Thọ*, Cao Xuân Phụng*, Phạm Quỳnh Mai Trang*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Nhi Đồng 1  Trang:286Tổng cộng 36 bài
Trang: 1 - 2