Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2019 - TẬP 23 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


26
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ EM TRÊN SIÊU ÂM VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ
IMAGING OF CHOLEDOCHAL CYST IN THE CHILDREN ON ULTRASOUND AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING
Nguyễn Thị Ngọc Nga*, Võ Tấn Đức**, Nguyễn Thị Phương Loan** TÓM TẮT
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:16027
GIÁ TRỊ CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN CHẨN ĐOÁN TEO ĐƯỜNG MẬT Ở TRẺ EM
VALUE OF DIFFERENT DIAGNOTIC METHODS IN DIAGNOSIS OF BILIARY ATRESIA
Hồ Phi Duy*, Trần Thanh Trí*, Nguyễn Hữu Chí**, Ngô Kim Thơi**, Trương Nguyễn Uy Linh***
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:16728
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA KHÔNG DẪN LƯU Ở TRẺ EM BẰNG KỸ THUẬT NỘI SOI
LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY WITHOUT ABDOMINAL DRAINAGE FOR COMPLICATED APPENDICITIS IN CHILDREN
Phạm Lê Huy Lãm*, Nguyễn Thị Bích Uyên**, Trương Nguyễn Uy Linh**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:17429
SO SÁNH BẢNG ĐIỂM PHẢN ỨNG RUỘT THỪA VIÊM VÀ BẢNG ĐIỂM ALVARADO TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP Ở TRẺ EM
COMPARISON OF THE INFLAMMATORY RESPONSE SCORE AND ALVARADO SCORE IN DIANOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN
Trần Minh Châu*, Nguyễn Thị Bích Uyên**, Ngô Kim Thơi***, Lê Tấn Sơn**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:18030
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ DỊ TẬT PHỐI HỢP CỦA THOÁT VỊ CUỐNG RỐN
CLINICAL AND ASSOCIATED ANOMALIES CHARACTERISTICS OF NEWBORN WITH OMPHALOCELE
Lê Đức Toàn*, Nguyễn Thị Bích Uyên**, Trương Quang Định*** TÓM TẮT
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:18931
TRƯỜNG HỢP NỘI SOI TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN NGẢ XUYÊN PHÚC MẠC CÓ KẾT HỢP ĐẶT NÒNG NIỆU QUẢN XUYÊN BỂ THẬN RA DA TRONG ĐIỀU TRỊ THẬN NƯỚC Ở TRẺ EM
NINE CASES OF LAPAROSCOPIC PYELOPLASTY IN CHILDREN COMBINED WITH TRANSPELVIC ANASTOMOTIC STENTING IN TREATMENT FOR HYDRONEPHROSIS
Lê Nguyễn Yên*, Lê Tấn Sơn*, Ngô Xuân Thái**, Lê Thanh Hùng***, Huỳnh Cao Nhân***, Nguyễn Thị Trúc Linh*, Huỳnh Công Chấn***
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:19532
ĐẶC ĐIỂM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT NIỆU QUẢN ĐƠN LẠC CHỖ Ở TRẺ EM
SINGLE-SYSTEM ECTOPIC URETER: A 10-YEAR REVIEW
Lê Hoàng Hùng*, Huỳnh Công Chấn**, Lê Thanh Hùng**, Lê Tấn Sơn*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:19933
PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ MIỆNG NIỆU ĐẠO ĐÓNG THẤP THỂ NẶNG BẰNG KỸ THUẬT KOYANAGI CẢI BIÊN: KINH NGHIỆM QUA 30 TRƯỜNG HỢP
HAYASHI – MODIFIED KOYANAGI REPAIR FOR SEVERE HYPOSPADIAS: EXPERIENCE IN 30 CASES
Lê Nguyễn Yên*, Ngô Xuân Thái*, Lê Thanh Hùng**, Trần Thuỷ Tiên*, Nguyễn Bình An**, Lê Thị Duyên Ngọc***
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:20434
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT CHUYỂN VỊ DƯƠNG VẬT BÌU BẰNG KỸ THUẬT “LỖ KHUY ÁO”
EVALUATING OUTCOMES OF CORRECTIVE SURGERY FOR PENOSCROTAL TRANSPOSITION BY “BUTTONHOLE” TECHNIQUE
Nguyễn Bình An*, Lê Tấn Sơn*, Lê Thanh Hùng**, Lê Nguyễn Yên*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:21035
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U HẠT RỐN Ở TRẺ EM
ASSESSMENT OF OUTCOME OF TREATMENT IN UMBILICAL GRANULOMA IN CHILDREN
Phan Lê Minh Tiến*, Huỳnh Giới**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:21636
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA VIÊM HẠCH BẠCH HUYẾT DO VẮC-XIN BCG Ở TRẺ EM
CLINICAL FEATURES OF LYMPHADENITIS BY BCG VACCIN
Vũ Đức Duy*, Phan Ngọc Duy Cần**, Nguyễn Hữu Chí**, Nguyễn Thị Bích Uyên*, Trương Đình Khải*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:222Tổng cộng 36 bài
Trang: 1 - 2