Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2005 - TẬP 9 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


26
TÌNH HÌNH TỬ VONG SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II TP HCM NĂM 2002
NEONATAL DEATHS IN CHILDREN HOSPITAL No2 IN 2002
Phạm Bích Chi, Hoàng Trọng Kim, Trương Phi Hùng
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:14027
ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TĂNG CƯỜNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
THE FEATURE OF NOSOCOMIAL INFECTIONS IN INTENSIVE CARE UNITE AT PAEDIATRIC HOSPITAL 1
Hoàng Trọng Kim, Nguyễn Hoài Phong
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:14728
ĐẶC ĐIỂM NHIỄM NẤM CANDIDA MÁU VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG AMPHOTERICIN B TẠI KHOA HỒI SỨC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2000 - 2003
FEATURES OF CANDIDEMIA IN CHILDREN AND THE EFFICACY OF AMPHOTERICIN B FOR THE TREATMENT IN ICU AT CHILDREN'S HOSPITAL No2 FROM 2000 TO 2003
Nguyễn Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Thanh Lan
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:15429
BIẾN CHỨNG TẮC TĨNH MẠCH CỬA SAU CẮT LÁCH Ở BỆNH NHÂN THALASSEMIA THỂ NẶNG
PORTAL VEIN THROMBOSIS IN PATIENTS WITH MAJOR THALASSEMIA FOLLOWING SPLENECTOMY
Lâm Thị Mỹ
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:16030
THIẾU MÁU TÁN HUYẾT DO THIẾU G6PD TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 1/2000 ĐẾN 6/2004
HEMOLYTIC ANEMIA DUE TO G6PD DEFICIENCY AT CHILDREN HOSPITAL NO 2 FROM 1/2000 TO 6/2004
Trần Thị Hoa Phượng, Lâm Thị Mỹ
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:16431
CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI SAU ĐIỀU TRỊ NHIỄM HELICOBACTER PYLORI Ở TRẺ EM BẰNG XÉT NGHIỆM HPSA
PSA IN DIAGNOSING AND MONITORING THE TREATMENT EFFICACY OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION AMONG CHILDREN
Phạm Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Đỗ Nguyên, Võ Thị Diễm Hạnh, Nguyễn Minh Ngọc
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:16932
NHÂN 3 TRƯỜNG HỢP BỆNH CROHN CÓ CAN THIỆP NGOẠI KHOA TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
REPORT OF THREE CASES OF CROHN'S DISEASE WITH SURGICAL INTERVENTION IN THE CHILDREN HOSPITAL No1
Bùi Quang Vinh, Phạm Trung Dũng, Đỗ Trung Hiếu, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Thị Khen
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:17433
ĐIỀU TRỊ 1 TRƯỜNG HỢP BỆNH CROHN: DINH DƯỠNG VÀ CORTICOID
EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF 1 CASE OF CROHN'S DISEASE: ENTERAL NUTRITION VERSUS CORTICOIDS
Bùi Quang Vinh, Trần Thị Minh Châm, Cao Thị Huỳnh Anh, Bùi Thị Hồng Khang
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:18234
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ LÂM SÀNG POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
EPIDEMIOLOGICAL & CLINICAL CHARACTERICTICS OF COLORECTAL POLYPS IN CHILDREN AT THE CHILREN HOSPITAL No 1
Phạm Đức Lễ , Võ Công Đồng, Nguyễn Đỗ Nguyên
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:19035
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG, HUYẾT HỌC, VI TRÙNG HỌC Ở TRẺ SƠ SINH SANH NON BỊ NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI BV. NHI ĐỒNG I TỪ THÁNG 1-99 ĐẾN1-04
THE EPIDERMIOLOGICAL, CLINICAL, HEMATOLOGIC AND BACTERIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SEPSIS AMONG PRETERM NEWBORNS AT THE PEDIATRIC HOSPITAL No1 FROM JANUARY 1999 TO JANUARY 2004
Nguyễn Thanh Liêm, Lâm Thị Mỹ
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:19636
KHẢO SÁT MẬT ĐỘ XƯƠNG Ở TRẺ BỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
BONE MINERAL DENSITY AMONG CHILDREN WITH NEPHROTIC SYNDROME AT CHILDREN HOSPITAL No2
Lê Thị Ngọc Dung, Phan Thành Thọ
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:20237
VAI TRÒ CỦA LACTATE DỊCH NÃO TUỶ TRONG ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ VÀ TIÊN LƯỢNG VIÊM MÀNG NÃO MỦ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
THE ROLE OF LACTATE IN CSF IN TREATMENT AND PROGNOSIS OF CHILDREN WITH BACTERIAL MENINGITIS
Trần Thị Mỹ Dung, Lâm Thị Mỹ
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:208Tổng cộng 37 bài
Trang: 1 - 2