Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2009 - TẬP 13 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


26
ĐẶC ĐIỂM XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA Ở TRẺ VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG CÓ HELICOBACTER PYLORI TẠI KHOA TIÊU HÓA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 VÀ NHI ĐỒNG 2
CHARACTERISTICS OF GASTROINTESTINAL BLEEDING IN CHILDREN WHO HAD GASTRODUODENAL ULCER AND GASTRITIS WITH HELICOBACTER PYLORI INFECTION AT GASTROENTEROLOGY DEPARTMENT, CHILDREN'S HOSPITAL NO 1 AND 2
Ngô Thị Kim Loan, Trần Thị Thanh Tâm
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:14827
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT KHÁNG STEROID CÓ SANG THƯƠNG XƠ HÓA CẦU THẬN TỪNG PHẦN KHU TRÚ Ở TRẺ EM
CHARACTERISTICS OF STEROID - RESISTANT IDIOPATHIC NEPHROTIC SYNDROME WITH FOCAL SEGMENTAL GLOMERULOSCLEROSIS
Trần Thanh Thúy, Vũ Huy Trụ
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:15328
ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP DỊ TẬT THẬN TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 7/2002 - 7/2007
CHARACTERISTICS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE URINARY TRACT AT Nº2 CHILDREN HOSPITAL FROM JULY 2002 TO JULY 2007
Trần Thị Ngự Uyển, Lê Thị Ngọc Dung
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:16129
ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN THALASSEMIA THỂ NẶNG CÓ Ứ SẮT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
CHARACTERISTICS OF THALASSEMIA MAJOR WITH IRON OVERLOAD IN CHILDREN'S HOSPITAL NUMBER 1
Mã Phương Hạnh, Lâm Thị Mỹ
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:16730
KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DÂN CÁC QUẬN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI BỆNH ĐỘNG KINH
PUBLIC KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARD EPILEPSY IN CENTRAL DISTRICTS OF HO CHI MINH CITY
Lê Lý Hạ Liên, Trần Diệp Tuấn
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:17231
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DÂN CÁC QUẬN PHỤ CẬN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ BỆNH ĐỘNG KINH
PUBLIC KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARD EPILEPSY IN NEAR BY URBAN DISTRICTS IN HO CHI MINH CITY, IN 2008
Trần Ngọc Sáu, Trần Diệp Tuấn
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:18032
ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN ĐAU BỤNG MÃN CÓ CHỈ ĐỊNH NỘI SOI DẠ DÀY XÁC ĐỊNH NHIỄM HELICOBACTER PYLORI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I NĂM 2007-2008
CHARACTERISTICS OF CHRONIC ABDOMINAL PAIN PATIENTS HAVING GASTRIC ENDOSCOPY TO IDENTIFY HELICOBACTER PYLORI INFECTION AT CHILDREN'S HOSPITAL No.1 2007-2008
Hoàng Thị Thanh Thủy, Lâm Thị Mỹ
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:18833
GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA HUYẾT ÁP Ở TRẺ DƯ CÂN, BÉO PHÌ TẠI 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN I, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2007-2008
THE AVERAGE VALUES OF BLOOD PRESSURE IN THE GROUPS OF OVERWEIGHT, OBESE CHILDREN IN 3 PRIMARY SCHOOLS - DISTRICT I, HO CHI MINH CITY- IN 2007-2008
Hoàng Trọng Kim, Phạm Lê An, Hồ Thu Nga
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:19534
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI SỐC TRONG SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2007 -2008
FACTORS ASSOCIATED WITH RECURRENT DENGUE SHOCK SYNDROME AT CHILDREN'S HOSPITAL No.1 IN 2007-2008
Lý Tố Khanh, Nguyễn Thanh Hùng, Bùi Quốc Thắng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:20035
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ LÂM SÀNG Ở TRẺ SỐT PHÁT BAN DO NHIỄM RUBELLA ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
EPIDEMIOLOGIC AND CLINICAL FEATURES OF RUBELLA IN CHILDREN
Phạm Lê Thanh Bình , Phạm Lê An
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:20736
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG RETROVIRUS Ở BỆNH NHI NHIỄM HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
ADHERENCE TO ANTIRETROVIRAL THERAPY (ART) IN HIV/AIDS PATIENTS AT CHILDREN HOSPITAL 1
Mai Đào Ái Như, Đòan Thị Ngọc Diệp, Trương Hữu Khanh
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:21237
ĐẶC ĐIỂM BỆNH TAY CHÂN MIỆNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I NĂM 2007
CHARACTERISTICS OF THE HAND FOOT MOUTH DISEASE AT THE CHILDREN HOSPITAL NoI - HO CHI MINH CITY - IN 2007
Trương Thị Chiết Ngự, Đoàn Thị Ngọc Diệp, Trương Hữu Khanh
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:21938
ĐIỆN TÂM ĐỒ TRẺ EM THIẾU CÂN 3-15 TUỔI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
ELECTROCARDIOGRAMS OF UNDERWEIGHT 3-15 YEAR-OLD CHILDREN OF HOCHIMINHCITY
Nguyễn Xuân Cẩm Huyên, Lê Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Mạnh Phan, Ngô thị Kim
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:224Tổng cộng 38 bài
Trang: 1 - 2