Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


26
SO SÁNH ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA HAI CÔNG THỨC TOKYO VÀ HADLOCK II TÍNH CÂN NẶNG THAI NHI TRƯỚC SINH BẰNG SIÊU ÂM Ở THAI KỲ ĐỦ THÁNG
THE COMPARISON OF THE ACCURACY OF TWO FORMULAS THE TOKYO AND HADLOCK II TO MEASURE FETAL WEIGHT BEFORE BIRTH BY ULTRASOUND AT TERM
Dương Ngọc Diệp*, Hoàng Tuấn Anh*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:15427
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI VÁ MÀNG NHĨ BẰNG SỤN NẮP VÀNH TAI
TO EVALUATE THE RESULTS OF ENDOSCOPIC TRAGAL CARTILAGE GRAFT TYMPANOPLASTY SURGERY
Trần Việt Hồng*, Huỳnh Tấn Lộc*, Nguyễn Hồng Hải*, Lê Vĩnh Thanh Hải*, Nguyễn Duy Từ*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:15928
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI CHO BỆNH NHÂN NỘI TRÚ Ở BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH TỪ 2014- 2016
A STUDY ON CLINICALFEATURESAND TREATMENT CHARACTERISTICS OF EPISTAXIS IN PATIENTS AT GIA DINH PEOPLE HOSPITAL FROM 2014TO 2016
Trần Đình Khả*, Trần Việt Hồng*, Huỳnh Tấn Lộc*, Nguyễn Duy Từ*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:16629
ƯỚC TÍNH CHIỀU CAO TỪ CHIỀU DÀI NỮA SẢI TAY CHO NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH
HEIGHT PREDICTION FROM DEMISPAN LENGTH FOR VIETNAMESE ADULD
Tạ Thị Tuyết Mai*, Nguyễn Thị Thu Thảo*,Lâm Vĩnh Niên*,Trần Quang Hiển**
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:17230
ƯỚC TÍNH CHIỀU CAO TỪ CHIỀU DÀI CẲNG TAY CHO NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH
ULNAR LENGTH MEASUREMENT AS AN ALTERNATIVE TO HEIGHT FOR VIETNAMESE ADULD
Tạ Thị Tuyết Mai* , Nguyễn Thị Thu Thảo*, Lâm Vĩnh Niên**, Trần Quang Hiển**
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:17631
ƯỚC TÍNH CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ TỪ SỐ ĐO VÒNG CÁNH TAY CHO NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH
BODY MASS INDEX PREDICTION FROM MID UPPER ARM CIRCUMFERENCE FOR VIETNAMESE ADULD
Tạ Thị Tuyết Mai*, Trần Quang Hiển**
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:18132
TẦM SOÁT DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN DI CHỨNG TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO ĐƯỢC NUÔI ĂN QUA SONDE MŨI DẠ DÀY
NUTRITION SCREENING ON NASOGASTRIC TUBE FEEDING PATIENTS WITH SEQUELAE OF CEREBROVASCULAR DISEASES
Nguyễn Thị Thanh Vân*, Lâm Vĩnh Niên**, Trần Quang Hiển**, Lưu Ngân Tâm**, Tạ Thị Tuyết Mai**.
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:18633
TẦN SUẤT SUY DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN CAO TUỔI KHI NHẬP VIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
PREVALENCE OF MALNUTRITION AND ASSOCIATED FACCTORS AMONG HOSPITALIZED ELDERLY PATIENTS
Huỳnh Trung Sơn*, Lâm Vĩnh Niên*, Nguyễn Trần Tố Trân*, Trần Quang Hiển*, Nguyễn Thị Thu Thảo*, Tạ Thị Tuyết Mai*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:19334
ĐIỂM CẮT CHẨN ĐOÁN SUY DINH DƯỠNG CỦA CÔNG CỤ MNA-SF TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NHẬP VIỆN
CUT OFF POINTS FOR MALNOURISHMENT DIAGNOSTICS FROM MNA-SF IN GERIATRIC INPATIENTS
Huỳnh Trung Sơn*, Lâm Vĩnh Niên*, Tạ Thị Tuyết Mai** Trần Quang Hiển**.
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:20035
NGHIÊN CỨU SO SÁNH GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM JAPANESE SEVERITY SCORE CẢI TIẾN VỚI CÁC THANG ĐIỂM BISAP, RANSON VÀ IMRIE TRONG TIÊN LƯỢNG NẶNG VIÊM TỤY CẤP
THE RESEARCH OF COMPARING THE IMPROVED VALUES OF JAPANESE SEVERITY SCORE WITH THOSE OF BISAP, RANSON, AND IMRIE IN ACUTE PANCREATITIS WITH SEVERE PROGNOSIS
Phạm Tiến Ngọc*, Tạ Văn Lân*, Phan Đức Duy*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:20636
KHẢO SÁT TUÂN THỦ DÙNG THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH TRÊN TRẺ VỊ THÀNH NIÊN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
SURVEY ADHERENCE OF ANTIEPILEPTIC DRUG IN ADOLESCENT WITH OUTPATIENT TREATMENT
Phạm Hồng Thắm* ,Phạm Hoài Anh*, Nguyễn Ngọc Khôi**
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:21137
THEO DÕI NỒNG ĐỘ THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH TRONG MÁU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
THERAPEUTIC DRUG MONITORING OF ANTIEPYLEPTIC DRUGS AND FACTORS AFFECTING
Phạm Hồng Thắm, Lương Thị Thu Lam*, Huỳnh Thị Minh Hiếu, Trần Mạnh Hùng**.
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:21838
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG DÙNG KHÁNG SINH TRÊN BỆNH NHÂN TẠI KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
EVALUATING EFFICACY OF EARLY SWITCHING FROM INTRAVENOUS TO ORAL ANTIBIOTIC IN TRAUMA AND ORTHOSIS DEPARTMENT
Phạm Hồng Thắm*, Lương Thị Thu Lam*, Nguyễn Lê Minh Thống*, Nguyễn Tử Thiện Tâm*, Nguyễn Tuấn Dũng**.
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:22639
KHẢO SÁT NHU CẦU CƠ BẢN CỦA NGƯỜI BỆNH KHI NẰM VIỆN TẠI KHOA NỘI TIÊU HÓA DỰA TRÊN THÁP NHU CẦU CỦA MASLOW
SURVEY OF PATIENT BASIC DEMAND ON MASLOWS NEEDS PYRAMID AT INTERNAL GASTROINTESTINAL DEPARMENT
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hứa Thị Ngọc Diệp, Hoàng Thị Dung,Huỳnh Thị Bích Liễu, Lê Thị Thảo*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:23440
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BƯỚU THỂ CẢNH TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH: BÁO CÁO BA TRƯỜNG HỢP VÀ ÔN LẠI Y VĂN
SURGICAL MANAGEMENT OF 3 CERVICAL CAROTID BODY TUMORS IN NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
Vũ quang Việt*, Phạm Thọ Tuấn Anh**, Nguyễn Đình Luân*, Trịnh Minh Tranh*, Trần Như Hưng Việt*,Tiêu Chí Đức*, Nguyễn Thị thu Thủy*, Trần Hữu Phước*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:24041
MỐI LIÊN QUAN GIỮA KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
ASSOCIATION BETWEEN BLOOD PRESSURE CONTROL AND QUALITY OF LIFE AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS
Trần Công Duy*, Châu Ngọc Hoa*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:246Tổng cộng 41 bài
Trang: 1 - 2