Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


26
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ PELLET MESALAZIN PHÓNG THÍCH TẠI ĐẠI TRÀNG
PREPARATION OF MESALAZIN PELLET FOR COLON DELIVERY
Lê Hữu Nguyên*, Lê Minh Quân*, Lê Tuấn Tú*, Lê Thị Thu Vân*, Lê Hậu*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:22627
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN BAO PHIM CHỨA GLIMEPIRID 2 mg VÀ METFORMIN HCl 500 mg
FORMULATION OF COATED TABLETS CONTAINING GLIMEPIRIDE 2 MG AND METFORMIN HYDROCHLORIDE 500 MG
Nguyễn Hồng Oanh*, Nguyễn Thiện Hải*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:23328
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN BAO PHIM CHỨA FEXOFENADIN HYDROCLORID 80MG ĐẠT ĐỘ HÒA TAN CAO
IMPROVEMENT OF DISSOLUTION RATE OF FEXOFENADIN HYDROCLORID AND FORMULATION OF FEXOFENADIN HYDROCLORID 180MG FILM COATED TABLETS
Phan Thị Dạ Thảo*, Nguyễn Thiện Hải*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:24429
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VI TIỂU PHÂN FELODIPIN PHÓNG THÍCH KÉO DÀI
FORMULATION OF SUSTAIN RELEASED FELODIPIN MICROPARTICLE
Trịnh Thị Phương Lan*, Vương Ngọc Diệp*, Nguyễn Thiện Hải*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:25230
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ HỆ VI TỰ NHŨ CHỨA ATORVASTATIN
FORMULATION AND EVALUATION OF SELF-MICROEMULSIFYING DRUG DELIVERY SYSTEMS (SMEDDS) CONTAINING ATORVASTATIN
Hà Thanh Tú*, Nguyễn Mạnh Huy*, Huỳnh Trúc Thanh Ngọc*, Nguyễn Thiện Hải*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:26131
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ BỘT HÒA TAN TỪ CAO CHIẾT LÁ CHÙM NGÂY (Moringa oleifera Lam.) BẰNG KỸ THUẬT PHUN SẤY
PREPARATION PROCESS OF WATER-SOLUBLE POWDER FROM MORINGA OLEIFERA LAM. LEAVES EXTRACT USING SPRAY DRYING TECHNIQUE
Nguyễn Duy Thức*, Phan Minh Quang*, Nguyễn Phạm Thảo Quyên**, Lê Thị Thu Vân*, Lê Hậu*, Lê Minh Quân*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:27032
XÂY DỰNG CÔNG THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT GIÁ MANG NANO LIPID CHỨA PHYLLANTHIN
DEVELOPMENT AND EVALUATION OF PHYLLANTHIN LOADED NANOSTRUCTURED LIPID CARRIERS
Nguyễn Đức Hạnh*, Ampol Mitrevej**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:27833
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG THỨC HỆ TỰ NHŨ TẠO VI NHŨ TƯƠNG PHYLLANTHIN SỬ DỤNG DẦU GẤC LÀM PHA DẦU
DEVELOPMENT OF PHYLLANTHIN-LOADED SELF-MICROEMULSIFYING DRUG DELIVERY SYSTEMS USING GAC OIL AS A NATURAL LIPOPHILE
Võ Thị Diệu*, Nguyễn Đức Hạnh*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:28534
ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG TRÊN THỎ CỦA THUỐC DÁN HẤP THU QUA DA CHỨA CLONIDIN 7,5 mg
EVALUATION OF CLONIDINE 7.5 MG TRANSDERMAL PATCHES’ BIOAVAILABILITY IN RABBIT
Trần Quốc Thanh*, Lê Quan Nghiệm*, Huỳnh Văn Hóa*, Nguyễn Thiện Hải*, Lê Hậu*, Nguyễn Đức Tuấn*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:29335
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ CỐM MESALAMIN PHÓNG THÍCH KÉO DÀI VỚI TÁ DƯỢC ETHYLCELLULOSE
FORMULATION OF MESALAMINE EXTENDED RELEASE GRANULES WITH ETHYLCELLULOSE
Nguyễn Văn Cảnh*, Kim Như Ngân*, Lê Thị Thu Vân*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:30136
SO SÁNH GIẢI PHẪU LÁ MỘT SỐ LOÀI CỦA CHI FICUS L. HỌ DÂU TẰM (MORACEAE)
COMPARATIVE LEAF ANATOMY OF SOME SPECISES OF GENUS FICUS L. (MORACEAE)
Trần Thị Xuân*, Trương Thị Đẹp*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:30937
SO SÁNH GIẢI PHẪU THÂN MỘT SỐ LOÀI CỦA CHI FICUS L. (MORACEAE)
COMPARATIVE STEM ANATOMY OF SOME SPECISES OF GENUS FICUS L. (MORACEAE)
Trần Thị Xuân*, Trương Thị Đẹp*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:31638
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA CÂY NGÒ [Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.] Apiaceae
MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF ANTHRISCUS CEREFOLIUM (L.) HOFFM. APIACEAE
Hà Thị Thu Hiền*, Dương Nguyên Xuân Lâm*, Liêu Hồ Mỹ Trang*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:32339
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ VI HỌC XÁO TAM PHÂN – PARAMIGNYA TRIMERA (OLIV.) GUILLAUM, HỌ RUTACEAE.
MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF PARAMIGNYA TRIMERA (OLIV.) GUILLAUM, RUTACEAE
Trần Thị Thu Trang***, Trần Trung Thạch*, Trần Hợp**, Trương Thị Đẹp***
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:33040
GÓP PHẦN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT NGUYÊN LIỆU NỌC BÒ CẠP (Venenum Heterometrus laoticus)
CONTRIBUTION OF STANDARDIZATION OF SCORPION VENOM RAW MATERIAL (Venenum Heterometrus laoticus)
Trần Thanh Mai*, Hoàng Ngọc Anh**, Lê Thị Thu Cúc***, Hoàng Thùy Linh****, Nguyễn Đức Tuấn*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:34641
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI TRIAMCINOLON, METHYLPARABEN VÀ PROPYLPARABEN TRONG CHẾ PHẨM DẠNG GEL BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
SIMULTANEOUS QUANTITATIVE DETERMINATION TRIAMCINOLONE ACETONIDE, METHYLPARABEN AND PROPYLPARABEN IN GEL PRODUCT BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) METHOD
Nguyễn Hữu Lạc Thủy*, Trần Hữu Tài*, Võ Thị Bạch Huệ*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:36542
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI BETAMETHASON, CLOTRIMAZOL VÀ METHYLPARABEN TRONG DƯỢC PHẨM
SIMULTANEOUS DETERMINATION OF BETAMEHTASONE, CLOTRIMAZOLE AND METHYLPARABEN IN PHARMACEUTICAL DOSAGE FORM BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY
Phan Thanh Dũng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Dược  Trang:371Tổng cộng 42 bài
Trang: 1 - 2