Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2015 - TẬP 19 - SỐ 5
NỘI DUNG
 


26
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP ĐA TINH HOÀN
CASE REPORT: 1 CASE POLYORCHIDISM
Vũ Công Tầm*, Hà Minh Tám*, Phạm Đức Minh*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:15027
PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ TRÀN MỦ MÀNG PHỔI TRẺ EM
VIDEO ASSISTED THORACIC SURGERY IN MANAGEMENT OF PEDIATRIC THORACIC EMPYEMA AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Nguyễn Trần Việt Tánh*, Lê Sĩ Phong*, Lê Toàn Thắng*, Vũ Trường Nhân* Trần Thanh Trí*,Trương Quang Định*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:15528
SARCÔM CƠ VÂN DẠNG PHÔI Ở ĐƯỜNG MẬT BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP
EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA OF THE BILIARY TRACT - CASE REPORT
Nguyễn Trần Việt Tánh*, Vũ Trường Nhân*, Lê Sĩ Phong*, Trương Đình Khải**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:16329
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TEO VÀ HẸP TÁ TRÀNG
LAPAROSCOPIC TREATMENT OF DUODENAL ATRESIA AND STENOSIS
Trần Thanh Trí*, Hồ Phi Duy*, Đỗ Tiến Phát*, Bùi Hải Trung*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:16830
ĐIỀU TRỊ TEO VÀ HẸP TÁ TRÀNG Ở TRẺ EM
THE EVALUATION OF DUODENAL OBSTRUCTION TREATMENT IN CHILDREN
Trần Thanh Trí*, Đỗ Tiến Phát*, Hồ Phi Duy*, Lâm Thiên Kim*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:17231
MỘT TRƯỜNG HỢP HOẠI TỬ DẠ DÀY TIẾN TRIỂN Ở TRẺ SƠ SINH
A QUITE SPECIAL CASE OF GASTRIC PERFORATION
Hồ Phi Duy*, Trần Thanh Trí*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:17732
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA TRÊN BỆNH NHÂN TRẺ EM TẠI BVĐK TP CẦN THƠ
LAPAROSCOPIC SURGERY FOR TREATING APPENDICITIS IN CHILDREN IN CAN THO GENERAL HOSPITAL
Trần Hiếu Nhân*, Nguyễn Văn Nghĩa*, Lê Thanh Hùng*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:18133
BÁO CÁO MỘT CA: PHÌNH NHĨ PHẢI BẨM SINH
IDIOPATHIC GIANT RIGHT ANEUSYSUM, A CASE REPORT
Nguyễn Đỗ Trọng*, Chìu Kín Hầu*, Hồ Văn Anh Dũng*, Tôn Thị Anh Tú*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:18534
VI PHẪU THUẬT NỐI CHI ĐỨT RỜI Ở TRẺ NHỎ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
OUTCOMES OF REPLANTATION OF THE EXTREMITY AMPUTATIONS IN CHILDREN AT VIET DUC HOSPITAL
Nguyễn Hoàng Cương*, Vũ Trung Trực*, Nguyễn Hồng Hà*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:18935
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U TINH HOÀN LÀNH TÍNH Ở TRẺ EM
OUTCOME OF TESTIS-SPARING SURGERY FOR BENIGN TUMORS IN CHILDREN
Nguyễn Mai Thủy*, Phạm Tuấn Hùng*, Nguyễn Thọ Anh*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:19436
PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ TỔN THƯƠNG THẬN Ở BỆNH NHÂN THOÁT VỊ TỦY MÀNG TỦY
ANALYZES RISK FACTORS FOR RENAL INJURY IN PATIENTS WITH MENINGOMYELOCELE
Nguyễn Duy Việt*, Lê Anh Dũng*, Nguyễn Thanh Liêm*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:19737
PHẪU THUẬT MỘT THÌ CẮT U NGUYÊN BÀO THẦN KINH NHIỀU KHỐI NGUYÊN PHÁT Ở SAU PHÚC MẠC 2 BÊN VÀ LỒNG NGỰC 2 BÊN
ONE-STAGED RESECTION OF BILATERAL RETROPERITONEAL AND BILATERAL CHEST MULTIPLE PRIMARY NEUROBLASTOMAS
Trần Ngọc Sơn*, Phạm Tuấn Hùng*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:20138
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TỤ MÁU THÀNH TÁ TRÀNG
LAPAROSCOPIC SURGERY IN MANAGEMENT OF INTRAMURAL DUODENAL HEMATOMA
Trần Ngọc Sơn*, Phạm Tuấn Hùng*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:20539
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TINH HOÀN ẨN KHÔNG SỜ THẤY BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG
OUTCOME OF LAPAROSCOPIC ORCHIDOPEXY FOR NON-PALPABLE TESTIS
Nguyễn Thị Mai Thủy*, Trần Đình Phượng*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:20940
PHẪU THUẬT NỘI SOI ROBOT CẮT U SAU PHÚC MẠC Ở TRẺ EM: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM
ROBOTIC LAPAROSCOPIC RESECTION OF A RETROPERITONEAL TUMOR IN A CHILD: REPORT OF THE FIRST CASE IN VIETNAM
Trần Ngọc Sơn*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:21341
PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT THẬN Ở TRẺ EM
RETROPERITONEAL LAPAROSCOPIC NEPHRECTOMY, HEMINEPHRECTOMY IN CHILDREN
Nguyễn Thị Mai Thủy*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:21742
PHẪU THUẬT NỘI SOI MỘT VẾT MỔ QUA RỐN CẮT TÚI MẬT ĐIỀU TRỊ SỎI TÚI MẬT Ở TRẺ EM
TRANSUMBILICAL LAPAROENDOSCOPIC SINGLE SITE CHOLECYSTECTOMY FOR CHOLELITHIASIS IN CHILDREN
Trần Ngọc Sơn*, Phạm Tuấn Hùng*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:22143
BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI
EVALUATE THE PRELIMINARY RESULTS OF SURGERY FOR HEAD TRAUMA IN CHILDREN’S HOSPITAL IN DONG NAI
Phạm Đông Đoài *, Đặng Đỗ Thanh Cần**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:22544
NHẬN XÉT 03 TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG GỐI BẬP BỀNH (FLOATING KNEE) Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG NAI
“03 CASES OF FLOATING KNEE”IN CHILDREN IN DONG NAI CHILDREN’S HOSPITAL
Phạm Đông Đoài*, Nguyễn Bá Minh Phước*, Phạm Văn Khương*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:23045
TẠO HÌNH KHÍ QUẢN KIỂU TRƯỢT ĐIỀU TRỊ HẸP KHÍ QUẢN BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
SLIDE TRACHEOPLASTY IN MANAGEMENT OF CONGENITAL TRACHEAL STENOSIS AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Nguyễn Trần Việt Tánh *, Lê Toàn Thắng *, Lê Sĩ Phong*, Vũ Hữu Vĩnh **
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:236Tổng cộng 45 bài
Trang: 1 - 2