Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2018 - TẬP 22 - SỐ 5
NỘI DUNG
 


26
ĐỘNG LỰC CAI THUỐC LÁ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH
MOTIVATION FOR SMOKING CESSATION AMONG PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE
Lê Thị Nhung*, Jane Champion**, Trần Thiện Trung***
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:16527
ĐỘNG LỰC CAI THUỐC LÁ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH
MOTIVATION FOR SMOKING CESSATION AMONG PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE
Lê Thị Nhung*, Jane Champion**, Trần Thiện Trung***
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:16528
GIÁO DỤC SỨC KHỎE GIÚP NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ SỰ NHẬN BIẾT SỚM DẤU HIỆU VIÊM PHỔI TRẺ EM
HEALTH EDUCATION HELP TO ADVANCE KNOWLEDGE AND THE RECOGNITION OF SIGNS OF CHILDHOOD PNEUMONIA
Lê Hồng Linh*, Trần Diệp Tuấn*, Katrina Einhellig**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:17329
GIÁO DỤC SỨC KHỎE GIÚP NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ SỰ NHẬN BIẾT SỚM DẤU HIỆU VIÊM PHỔI TRẺ EM
HEALTH EDUCATION HELP TO ADVANCE KNOWLEDGE AND THE RECOGNITION OF SIGNS OF CHILDHOOD PNEUMONIA
Lê Hồng Linh*, Trần Diệp Tuấn*, Katrina Einhellig**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:17330
CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ Ở NGƯỜI BỆNH SUY TIM
SLEEP QUALITY AND RELATED FACTORS IN THE PATIENTS WITH HEART FAILURE
Hoàng Thị Ngân*, Trần Thiện Trung **, Elizabeth Esterl***
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:18531
CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ Ở NGƯỜI BỆNH SUY TIM
SLEEP QUALITY AND RELATED FACTORS IN THE PATIENTS WITH HEART FAILURE
Hoàng Thị Ngân*, Trần Thiện Trung **, Elizabeth Esterl***
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:18532
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT REAL-TIME PCR ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC TÝP HPV TRONG MẪU MÔ TỔN THƯƠNG TIỀN UNG THƯ VÀ UNG THƯ Ở CỔ TỬ CUNG, ÂM ĐẠO
APPLICATION OF REAL-TIME PCR TECHNIQUE TO DETECT TYPES OF HPV INFECTION IN TISSUES SAMPLESPRECANCEROUS LESIONS, CANCER IN CERVIX AND VAGINA
Đoàn Thị Phương Thảo*, Nguyễn Đại Thức*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:19033
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT REAL-TIME PCR ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC TÝP HPV TRONG MẪU MÔ TỔN THƯƠNG TIỀN UNG THƯ VÀ UNG THƯ Ở CỔ TỬ CUNG, ÂM ĐẠO
APPLICATION OF REAL-TIME PCR TECHNIQUE TO DETECT TYPES OF HPV INFECTION IN TISSUES SAMPLESPRECANCEROUS LESIONS, CANCER IN CERVIX AND VAGINA
Đoàn Thị Phương Thảo*, Nguyễn Đại Thức*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:19034
CÁC VI KHUẨN THƯỜNG GẶP VÀ TÍNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CHÚNG TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH TỪ 11/2016 - 11/2017
THE COMMON BACTERIA AND THEIR ANTIBIOTIC RESISTANCE IN PHAM NGOC THACH HOSPITAL FROM NOV/2016 - NOV/2017
Mai Nguyệt Thu Huyền*, Nguyễn Đình Duy*, Nguyễn Hữu Lân*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:19635
CÁC VI KHUẨN THƯỜNG GẶP VÀ TÍNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CHÚNG TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH TỪ 11/2016 - 11/2017
THE COMMON BACTERIA AND THEIR ANTIBIOTIC RESISTANCE IN PHAM NGOC THACH HOSPITAL FROM NOV/2016 - NOV/2017
Mai Nguyệt Thu Huyền*, Nguyễn Đình Duy*, Nguyễn Hữu Lân*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:19636
VI KHUẨN LAO KHÔNG ĐIỂN HÌNH: MỘT THỬ THÁCH MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ LAO TẠI VIỆT NAM
NON TUBERCULOUS MYCOBACTERIA: A NEW CHALLENGE IN TUBERCULOSIS TREATMENT IN VIET NAM
Mai Nguyệt Thu Huyền*, Phạm Thu Hằng*, Đặng Thị Minh Hà *, Nguyễn Đình Duy*, Nguyễn Hữu Lân*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:20137
VI KHUẨN LAO KHÔNG ĐIỂN HÌNH: MỘT THỬ THÁCH MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ LAO TẠI VIỆT NAM
NON TUBERCULOUS MYCOBACTERIA: A NEW CHALLENGE IN TUBERCULOSIS TREATMENT IN VIET NAM
Mai Nguyệt Thu Huyền*, Phạm Thu Hằng*, Đặng Thị Minh Hà *, Nguyễn Đình Duy*, Nguyễn Hữu Lân*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:20138
TỶ LỆ NHIỄM HUMAN PAPILLOMA VIRUS VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI PHẾT TẾ BÀO CỔ TỬ CUNG BẤT THƯỜNG
PREVALENCE OF HUMAN PAPILLOMA VIRUS INFECTION AND RELATIONSHIP WITH ABNORMAL CERVICAL SMEARS
Nguyễn Ngọc Lâm*, Nguyễn Văn Thắng*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:20739
TỶ LỆ NHIỄM HUMAN PAPILLOMA VIRUS VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI PHẾT TẾ BÀO CỔ TỬ CUNG BẤT THƯỜNG
PREVALENCE OF HUMAN PAPILLOMA VIRUS INFECTION AND RELATIONSHIP WITH ABNORMAL CERVICAL SMEARS
Nguyễn Ngọc Lâm*, Nguyễn Văn Thắng*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:20740
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MẪU HUYẾT THANH ĐẶC HIỆU TOXOCARA CANIS ĐỂ SỬ DỤNG NGOẠI KIỂM
RESEARCH PROCESS OF PILOT PRODUCTION SERUM HAS TOXOCARA CANIS SPECIFIC ANTIBODIES USING FOR EXTERNALQUALITY ASSESSMENT
Vũ Quang Huy*,**, Nguyễn Nhật Giang***
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:21341
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TRÊN HỆ VI KHUẨN PHÂN LẬP THƯỜNG QUY TẠI BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH TÂN TP. HCM
THE INFECTION AND CHARACTERISTICS OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE AT BINH TAN HOSPITAL
Trương Anh Dũng*, Nguyễn Văn Mười**, Huỳnh Thị Bích Thùy***, Đặng Xuân Hùng****
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:21942
NGHIÊN CỨU ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA MẪU HUYẾT THANH ĐÔNG KHÔ ỨNG DỤNG CHO NGOẠI KIỂM HÓA SINH
THE STUDY OF STABILITY OF LYOPHILIZED SERUM FOR BIOCHEMICAL EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SCHEME
Vũ Quang Huy*,**,***, Nguyễn Thị Thanh Ngân****
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:22743
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM MẪU HUYẾT THANH CHẨN ĐOÁN BỆNH GẠO HEO (CYSTICERCUS CELLULOSAE) SỬ DỤNG TRONG NGOẠI KIỂM
PROCEDURE OF MANUFACTURING CYSTICERCUS CELLULOSAE FOR EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT MATERIAL LEVEL LABORATORY
Vũ Quang Huy*,**, ***, Kiều Mỹ Ngọc Minh Tâm****
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:23344
KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ TROPONIN SIÊU NHẠY TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG HUYẾT
INSVESTIGATION OF HIGH SENSITIVE TROPONIN IN SEPSIS
Mai Thị Bích Chi*, Trần Thiện Trung**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:24045
XÁC ĐỊNH KIỂU HÌNH VÀ KIỂU GEN CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI VÀ KLEBSIELLA PNEUMONIAE TIẾT ESBL PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN TỈNH BẠC LIÊU
PHENOTYPIC AND GENOTYPIC DETECTIONOF EXTENDED-SPECTRUM β-LACTAMASE-PRODUCING ESCHERICHIA COLI AND KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATED IN BAC LIEU HOSPITAL
Nguyễn Thành Tín*, Nguyễn Thanh Bảo**, Phạm Minh Châu**, Nguyễn Tuấn Anh**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:24646
ĐỐI CHIẾU HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN VỚI TỔN THƯƠNG TRONG MỔ CỦA CHẤN THƯƠNG TỤY
COLLATION BETWEEN CT IMAGE AND INTRAOPERATIVE FINDINDS IN PANCREATIC TRAUMA
Ngô Ngọc Bình Việt*, Nguyễn Quốc Vinh**, Trần Thiện Trung**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:25247
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỊ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI HUYỆN TÂN BIÊN – TÂY NINH
EVALUATING LEVEL OF INDEPENDENCE AND DETERMINATION OF DIFFICULTIES IN THE DAILY LIVING AMONG PEOPLE WITH STROKE IN TAN BIEN DISTRICT - TAY NINH PROVINCE
Nguyễn Thanh Duy*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:25848
HIỆU QUẢ CỦA ỨNG DỤNG ĐOẠN PHIM NGẮN TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG ĐIỀU DƯỠNG
EFFECTS OF APPLYING SHORT VIDEOS ON TEACHING FUNDAMENTAL OF NURSING SKILLS
Đoàn Thị Anh Lê*, Phạm Thị Ánh Hương*, Trần Thị Hồng Thắm*, Trần Mỹ Bình*, Đặng Thị Minh Phượng*, Nguyễn Thị Kim Oanh*, Trần Thị Thùy Dung*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:26549
ĐIỂM SỐ VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2 NĂM 2017
TESTING QUALITY OF CULTURE AND RELATED FACTORS IN UNIVERSITY MEDICAL CENTER HCMC, BRANCH 2IN THE YEAR OF 2017
Nguyễn Thị Hải Liên*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:27650
TÌNH HÌNH KLEBSIELLA PNEUMONIAE MANG GEN KHÁNG CARBAPENEM TRÊN BỆNH NHÂN NHI
EMERGENCE OF CARBAPENEM RESISTANT KLEBSIELLA PNEUMONIAE POSSESSING KPC AND NDM GENES IN HOSPITALIZED PEDIATRIC PATIENTS
Bùi Thế Trung*, Trần Thiện Trung**, Nguyễn Tuấn Anh**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Chuyên đề:Điều dưỡng - KTYH  Trang:281Tổng cộng 51 bài
Trang: 1 - 2 - 3