Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


26
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY LOẠI C (AO) BẰNG NẸP VÍT KHÓA
RESULTS OF TREATMENT TYPE C FRACTURE OF THE DISTAL RADIUS WITH LOCKING COMPRESSION PLATE
Phan Văn Ngọc*, Lê Chí Dũng*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:14727
SỬ DỤNG VẠT BÌ CẲNG TAY NGOÀI CUỐNG NGOẠI VI CHE PHỦ KHUYẾT HỔNG MÔ MỀM CỔ BÀN TAY, KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU
PRIMARY RESULT OF DISTALLY BASED LATERAL ANTEBRACHIAL NEUROFASCIOCUTANEOUS FLAP FOR SOFT TISSUE COVERAGE OF WRIST AND HAND DEFECTS
Nguyễn Tấn Bảo Ân*, Tống Xuân Vũ **, Mai Trọng Tường **, Võ Hòa Khánh **, Nguyễn Văn An**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:15228
GIẢI PHẪU HỌC ỨNG DỤNG CUNG ĐỘNG MẠCH GAN TAY VÀ ĐỘNG MẠCH NGÓN TAY
SURGICAL ANATOMIC STUDY OF SUPERFICIAL PALMAR ARCH, DEEP PALMAR ARCH AND COMMON PALMAR DIGITAL ARTERIES
Phan Thế Nhựt*, Đỗ Phước Hùng**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:15729
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG MÔ MỀM VÙNG BÀN TAY BẰNG VẠT DA CÂN THẦN KINH BÌ CẲNG TAY NGOÀI
EFFECTIVENESS OF LATERAL ANTEBRACHIAL CUTANEOUS FLAP ON TREATMENT OF SOFT TISSUE DEFECT OF THE HAND
Vũ Anh*, Đỗ Phước Hùng**, Phan Văn Nguyên*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:16330
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BIẾN DẠNG QUAY SẤP CẲNG TAY VÀ CO RÚT GẤP CỔ TAY – BÀN TAY Ở TRẺ BẠI NÃO
EVALUATION OF SURGICAL TREATMENT FOR PRONATING DEFORMITIES OF THE FOREARM AND RETRACK DEFORMITIES OF WRIST AND HAND IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Phan Đức Minh Mẫn*, Ngô Anh Tuấn**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:16831
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG DÂY CHẰNG BÊN CỦA KHỚP BÀN ĐỐT NGÓN MỘT BÀN TAY
STUDY ON APPLIED ANATOMY OF COLLATERAL LIGAMENT OF METACARPOPHALANGEAL JOINT OF THE THUMB.
Trần Xuân Hiệp*, Cao Thỉ **
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:17632
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG RÒNG RỌC CÁC NGÓN TAY
THE ANATOMICAL STUDY OF THE FINGER FLEXOR PULLEYS
Đào Thanh Tú *, Đỗ Phước Hùng**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:18133
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GỐI SAU KẾT HỢP XƯƠNG ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI VỚI TRỢ GIÚP MÁY TẬP VẬN ĐỘNG THỤ ĐỘNG LIÊN TỤC
EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF KNEE REHABILITATION IN THE POSTOPERATION TREATMENT OF DISTAL END OF THE FEMUR FRACTURES WITH THE SUPPORT OF CONTINUOUS PASIVE MOTION (CPM) MACHINE
Trương Trọng Tín*, Đỗ Phước Hùng**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:18734
NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ TẬP LUYỆN SAU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TRẬT XƯƠNG BÁNH CHÈ
RESEARCH IN REHABILITATION GUIDELINES FOR OPERATIVE TREATMENT OF PATELLA DISLOCATION
Trương Trí Hữu*, Dương Hiếu Kỳ*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:19635
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU DÂY CHẰNG BÊN CHÀY Ở NGƯỜI VIỆT NAM
ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF MEDIAL COLLATERAL LIGAMENT IN VIETNAMESE POPULATION
Trang Mạnh Khôi*, Dương Văn Hải*, Đỗ Phước Hùng**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:20236
NGHIÊN CỨU KÍCH THƯỚC GÂN MÁC DÀI VÀ GÂN CHÂN NGỖNG LÀM MẢNH GHÉP
A STUDY OF SIZE OF PERONEUS LONGUS AND HAMSTRING TENDON AS AUTOGRAFT
Hoàng Nguyễn Anh Tuấn*, Đỗ Phước Hùng*, Huỳnh Minh Thành*, Lê Hoàng Trúc Phương*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:20737
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU DÂY CHẰNG BÊN MÁC Ở NGƯỜI VIỆT NAM
ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF LATERAL COLLATERAL LIGAMENT IN VIETNAMESE POPULATION
Trang Mạnh Khôi*, Dương Văn Hải*, Đỗ Phước Hùng**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:21238
NGHIÊN CỨU MÔ TẢ GIẢI PHẪU ỐNG CỔ CHÂN TRÊN XÁC ƯỚP
ANATOMICAL DESCRIPTIVE STUDY OF TARSAL TUNNEL IN THE CADAVERS
Trương Trí Hữu*, Vũ Văn Thức*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:21739
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG CÁC ĐỐT BÀN CHÂN NHỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP XUYÊN KIM XUÔI DÒNG
ANTEROGRADE K-WIRE TREATMENT OF LESSER METATARSALS FRACTURES: CLINICAL AND FUNCTIONAL OUTCOMES
Trương Trí Hữu*, Võ Hoàng Minh**, Trần Văn Vương***
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:22340
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY CÁC XƯƠNG NHỎ BÀN CHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XUYÊN KIM XUÔI DÒNG
OUTCOME OF ANTEROGRADEINTRAMEDULLARY K-WIRESFIXATION IN LESSER METARTARSAL FRACTURES
Trương Trí Hữu*, Võ Hoàng Minh*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:22941
NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG TRÌ HOÃN TUẦN HOÀN VẠT HAI CUỐNG MẠCH TRÊN THỎ
STUDYING DELAY PHENOMENON IN BI-AXIAL SK IN FLAP OF RABBIT
Nguyễn Thanh Hải*, Nguyễn Bắc Hùng**,Vũ Quang Vinh***
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:23442
CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA U THÀNH NGỰC NGUYÊN PHÁT: NHÂN 32 TRƯỜNG HỢP TẠI BV CHỢ RẪY
INDICATION FOR SURGERY OF PRIMARY CHEST WALL TUMOR: EXPERIENCE WITH 32 PATIENTS IN CHỢ RẪY HOSPITAL
Nguyễn Hoàng Bình*, Trần Quyết Tiến**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:24043
CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ U TRUNG THẤT NGUYÊN PHÁT
INDICATION AND RESULT OF THORACOSCOPIC RESECTION PRIMARY MEDIASTINAL TUMOR
Huỳnh Quang Khánh*, Bùi Thị Hương Giang*, Trần Quyết Tiến*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:24644
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ U TRUNG THẤT NGUYÊN PHÁT: KINH NGHIỆM QUA 209 TRƯỜNG HỢP
THORACOSCOPIC SURGICALRESECTIONOF PRIMARY MEDIASTINAL TUMORS: 209 CASES EXPERIENCE
Huỳnh Quang Khánh*, Trần Quyết Tiến*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:25445
ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA UNG THƯ PHỔI THỨ PHÁT: KINH NGHIỆM BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY METASTASES: EXPERIENCE IN CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Hoàng Bình*, Trần Quyết Tiến*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:26246
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT THÙY PHỔI QUA NỘI SOI LỒNG NGỰC TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI
THE RESULTS OF VATS LOBECTOMY IN TREATMENT OF EARLY STAGE LUNG CANCER
Trần Minh Bảo Luân*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:26747
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH PHỔI MÔ BÀO X
A CASE REPORT: PULMONARY LANGERHAN’S CELL HISTIOCYTOSIS
Nguyễn Thị Thu Ba*, Trần Xuân Sáng**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:27448
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BIẾN CHỨNG PHỔI SAU TIÊM CHẤT LỎNG VÙNG NGỰC
PULMONARY COMPLICATION AFTER BREAST LIQUID MATERIAL INJECTION: A CASE REPORT
Nguyễn Thái Thùy Dương*, Nguyễn Văn Phùng**, Nguyễn Anh Tuấn*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:28049
ỨNG DỤNG VẠT NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH THƯỢNG VỊ DƯỚI SÂU TRONG TÁI TẠO VÚ
DEEP INFERIOR EPIGASTRIC PERFORATOR FLAP: APPLICATION IN BREAST RECONSTRUCTION
Nguyễn Văn Phùng*, Nguyễn Anh Tuấn*, Vũ Quang Vinh**, Trần Vân Anh**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:28450
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH THẬN ĐOẠN NGOÀI NHU MÔ Ở NGƯỜI VIỆT NAM
ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF HUMAN EXTRA-PARENCHYMA RENAL ARTERIES IN VIETNAMESE POPULATION
Nguyễn Phước Vĩnh*, Nguyễn Quang Hiển*, Dương Văn Hải*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:289Tổng cộng 53 bài
Trang: 1 - 2 - 3