Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2008 - TẬP 12 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


26
KIẾN THỨC - THÁI ĐỘ - THỰC HÀNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ Ở THỊ XÃ BẾN TRE TỈNH BẾN TRE NĂM 2007
KNOWLEDGE - ATTITUDE - PRACTICE ON FOOD SAFETY AND HYGIENE OF STREET FOOD SELLERS AND BUYERS IN BEN TRE TOWN, BEN TRE PROVINCE IN 2007.
Lý Thành Minh, Cao thanh Diễm Thuý
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:16227
THỰC TRẠNG KIẾN THỨC THỰC HÀNH AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM AN GIANG, NĂM 2007
THE CURRENT SITUATION OF KNOWLEDGE AND PRACTICE OF CONSUMERS AND MANAGEMENT OF FOOD SAFETY AND HYGIENE IN AN GIANG PROVINCE, 2007
Lê Minh Uy
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:16728
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỆ SINH AN TOÀN CỦA NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ TẠI TỈNH AN GIANG NĂM 2008
KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE ABOUT HYGIENE AND SAFETY OF STREET-VENDED FOOD SELLERS IN AN GIANG PROVINCE, 2008
Lê Thành Tài , Từ Quốc Tuấn
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:17129
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỆ SINH AN TOÀN CỦA NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ TẠI TỈNH AN GIANG NĂM 2008
KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE ABOUT HYGIENE AND SAFETY OF STREET-VENDED FOOD SELLERS IN AN GIANG PROVINCE, 2008
Lê Thành Tài , Từ Quốc Tuấn
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:17630
KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI DÂN XÃ MỸ AN HUYỆN MANG THÍT TỈNH VĨNH LONG NĂM 2008
KNOWLEDGE AND PRACTICE OF PEOPLE IN MY AN COMMUNE, MANG THIT DISTRICT, VINH LONG PROVINCE ON HYGIENE AND FOOD SAFETY IN 2008
Lê Công Minh, Lê Thị Thanh, Tạ Quốc Đạt
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:18031
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG TIỀN, SÔNG HẬU Ở MỘT SỐ VÙNG DÂN CƯ CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP, VĨNH LONG VÀ CẦN THƠ NĂM 2006
EVALUATION ON THE WATER QUALITY OF TIEN, HAU RIVERS IN SOME HUMAN COMMUNITIES IN ĐONG THAP, VINH LONG AND CAN THO PROVINCES, 2006
Thịnh Thị Hương, Trần Bích Ngọc, Nguyễn Trần Bảo Thanh
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:18632
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SURVEY ON BOTTLED DRINKING WATER IN HO CHI MINH CITY
Đặng Ngọc Chánh, Vũ Trọng Thiện, Trần Thị Nga
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:19233
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ Ô NHIỄM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN NƯỚC SỬ DỤNG TẠI HỘ GIA ĐÌNH Ở HAI TỈNH LONG AN VÀ HẬU GIANG
SURVEYING RURAL WATER QUALITY AND DETERMINING POLLUTION FACTORS WHICH IMPACT ON WATER SOURCES AT HOUSEHOLDS IN LONG AN AND HAU GIANG PROVINCES
Đặng Ngọc Chánh, Vũ Trọng Thiện, Nguyễn Xuân Thủy
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:19834
ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT CỦA NITƠ TRONG NƯỚC GIẾNG KHOAN Ở MỘT SỐ KHU VỰC CÓ YẾU TỐ NGUY CƠ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH
RESULTS OF ASSESSING NITROGENOUS COMPOUND POLLUTION IN DRILLING WELLS AT HIGH DANGEROUS AREAS IN HO CHI MINH CITY
Trần Thị Nga, Nguyễn Xuân Thủy, Đặng Ngọc Chánh, Đỗ Khắc Cúc, Trần Bích Ngọc
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:20535
STRESS VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN VIÊN Y TẾ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2008
STRESS AND RELATED FACTORS IN HEALTH STAFFS IN NHON TRACH DISTRICT, DONG NAI PROVINCE 2008
Đỗ Nguyễn Nhựt Trần, Nguyễn Hồng Hoa, Trần Thiện Thuần
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:21136
TÌNH HÌNH STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG
A SURVEY OF OCCUPATIONAL STRESS OF NURSES
Lê Thành Tài, Trần Ngọc Xuân, Trần Trúc Linh
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:21637
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN Ở NỮ CÔNG NHÂN QUẬN BÌNH TÂN TP HCM NĂM 2008
THE INFLUENCE FACTORS OF THE SEXUAL INTERCOURSE BEFORE MARRIAGE OF WOMEN WORKERS IN BINH TAN DISTRICT, HO CHI MINH CITY, 2008
Nguyễn Thị Lê Thảo, Nguyễn Văn Lơ, Nguyễn Hồng Hoa, Diệp Từ Mỹ
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:22138
TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ VÀ CÁC YẾU TỐ HÀNH VI LIÊN QUAN CỦA CÔNG NHÂN NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN, NĂM 2008
HEALTH SITUATION AND BEHAVIOURAL FACTORS RELATED TO HEALTH OF SAIGON BREWERY WORKERS, IN 2008
Nguyễn Doãn Thành, Lê Hoàng Ninh, Phùng Đức Nhật, Dương Tiểu Phụng, Phan Gia Cường
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:22939
THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG LAO ÐỘNG TẠI CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI THUỘC KHU VỰC PHÍA NAM
REAL SITUATION OF WORKING ENVIRONMENT AT DONG NAI GARMENT COMPANY IN THE SOUTH AREA
Trịnh Hồng Lân
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:23440
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH NHIỄM BỤI PHỔI SILIC NGHỀ NGHIỆP TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUỘC CÔNG TY XÂY DỰNG DĨ AN- BÌNH DƯƠNG
SURVEY ON THE STATE OF OCCUPATIONAL SILICOSIS AT SOME BUILDING MATERIALS FACTORIES OF DI AN CONSTRUCTION COMPANY IN BINH DUONG PROVINCE
Huỳnh Thanh Hà, Trịnh Hồng Lân
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:24041
THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI TÀU CHỨA DẦU NGOÀI KHƠI VÙNG BIỂN PHÍA NAM VIỆT NAM
REAL SITUATION OF AN OFFSHORE OIL TANKER AT THE SOUTHERN SEA OF VIETNAM
Trịnh Hồng Lân, Phan Long Hồ
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:24642
BIẾN ĐỔI VI KHÍ HẬU TRONG NGÀY VÀ VÀO CÁC MÙA KHÁC NHAU TRONG NĂM TẠI CÔNG TY MAY H. W - BÌNH DƯƠNG
CHANGING IN MICROCLIMATE DURING A DAY AND ON A SEASONAL BASIS AT H.W GARMENT COMPANY
Trịnh Hồng Lân, Huỳnh Thanh Hà
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:25143
THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG Y TẾ KHU VỰC MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN QUA KẾT QUẢ QUAN TRẮC
RESULT OF INVESTIGATING ON ENVIRONNMENT IN MEDICAL UNITS IN HIGHT LAND AND MIDDLE OF VIET NAM
Bùi Trọng Chiến, Viên Chinh Chiến, Dương Trọng Phỉ
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:25744
ỨNG DỤNG RT-PCR ĐỂ CHẨN ĐOÁN SỚM VIRUS DENGUE Ở BỆNH NHI SỐT XUẤT HUYẾT TẠI CẦN THƠ
USING RT-PCR TEST TO IDENTIFY DENGUE VIRUS IN CHILDREN OF CASES DENGUE HEMORRHAGIC FEVER DURING EARLY DAYS IN CANTHO
Phạm Hùng Lực
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:26345
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC UỐNG QUA CHỈ SỐ VI SINH VẬT VỆ SINH TẠI MỘT SỐ CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN BUÔN ĐÔN, TỈNH ĐĂK LĂK, NĂM 2007
ASSESSMENT OF DRINKING WATER QUALITY THROUGH HYGIENIC MICROORGANISM INDICATORS IN SOME ETHNIC MINORITY COMMUNITIES IN BUON DON DISTRICT, DAK LAK PROVINCE, 2007
Nguyễn Lê Mạnh Hùng, Mai Thị Hương Xuân, Nguyễn Thị Chúc
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:26846
TẠO KHÁNG THỂ ĐA DÒNG VÀ XÂY DỰNG QUI TRÌNH ELISA PHÁT HIỆN ĐỘC TỐ RUỘT NHÓM A CỦA STAPHYLOCOCCUS AUREUS
PRODUCTION OF POLYCLONAL ANTIBODIES AND SET UP THE ELISA PROCEDURE TO DETECT STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN A
Nguyễn Đỗ Phúc, Nguyễn Thị Kê, Trần Linh Thước
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:27247
ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO ĐỘC TỐ RUỘT CỦA STAPHYLOCOCCUS AUREUS TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM
RISK EVALUATION FOR STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN FOOD POISONING IN SOME FOOD MATRIX
Nguyễn Đỗ Phúc
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:27848
KHẢO SÁT GEN KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH PHÂN LẬP TỪ THỰC PHẨM
SURVEY ON ANTIBIOTICRESISTANCE GENES OF PATHOGENOUS BACTERIA ISOLATED FROM FOOD.
Hoàng Hoài Phương, Nguyễn Thị Kê , Phạm Hùng Vân, Nguyễn Đỗ Phúc, Nguyễn Thị Anh Đào, Trần Thị Ngọc Phương
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:28349
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ NHÓM THỰC PHẨM VỀ CHỈ TIÊU VI SINH PHÒNG NGỪA DỊCH TIÊU CHẢY CẤP 2007
SURVEY ON MICROBIOLOGICAL QUALITY IN SOME KINDS OF FOOD TO PREVENT THE ACUTE DIARRHOE OUTBREAK IN 2007
Nguyễn Thu Ngọc Diệp
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:29150
KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG RAU XANH Ở 2 THÀNH PHỐ VÀ 2 THỊ XÃ THUỘC 4 TỈNH TÂY NGUYÊN
INVESTIGATION AND EVALUATION ON PESTICIDE RESIDUES IN GREEN VEGETABLES IN TWO CITIES AND TWO TOWNS OF 4 PROVINCES OF TAY NGUYEN
Bùi Vĩnh Diên
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:297Tổng cộng 55 bài
Trang: 1 - 2 - 3