Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


26
TÚI THỪA NIỆU ĐẠO Ở NỮ GIỚI VÀ PHẪU THUẬT MARTIUS: KINH NGHIỆM LÂM SÀNG VÀ HỒI CỨU Y VĂN
FEMALE URETHRAL DIVERTICULA WITH MARTIUS PROCEDURE: THE CLINICAL EXPERIENCE AND REVIEW OF THE LITERATURE
Nguyễn Đạo Thuấn*, Ngô Đại Hải**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:16927
KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP XOẮN DÂY TINH TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
INVESTIGATE THE CHARACTERISTICS OF SPERMATIC CORD TORSION AT BINH DAN HOSPITAL
Nguyễn Hồ Vĩnh Phước*, Lê Vũ Tân*, Dương Quang Huy *, Trà Anh Duy*, Phạm Văn Hảo*, Đặng Quang Tuấn*, Mai Bá Tiến Dũng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:17928
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN GIỚI TÍNH 46,XX NAM
46,XX MALE DISORDER OF SEXUAL DEVELOPMENT: A CASE REPORT
Lê Vũ Tân*, Mai Bá Tiến Dũng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:18529
HIỆU QUẢ CỦA VI PHẪU CỘT TĨNH MẠCH TINH HAI BÊN NGẢ BẸN BÌU TRONG VÔ TINH KHÔNG BẾ TẮC
EFFICACY OF BILATERAL SCROTO-INGUINAL MICROSCOPIC VARICOCELECTOMY IN NON-OBSTRUCTIVE AZOOSPERMIA ASSOCIATED WITH VARICOCELE
Nguyễn Hồ Vĩnh Phước*, Phạm Văn Hảo*, Đặng Quang Tuấn*, Mai Bá Tiến Dũng*, Đào Quang Oánh*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:19030
ỨNG DỤNG LASER THULIUM VỚI BƯỚC SÓNG LIÊN TỤC 2-µM TRONG ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT
VAPORESECTION FOR MANAGING BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA USING A THULIUM 2-µM CONTINUOUS-WAVE LASER: INITIAL RESULTS
Nguyễn Tế Kha*, Nguyễn Ngọc Thái*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:20031
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT ĐỐT NỘI SOI BẰNG ĐIỆN LƯỠNG CỰC TRONG ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT
ACCESS RESULTS OF BIPOLAR TRANSURETHRAL RESECTION OF THE PROSTATE TO TREAT BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA
Lê Trọng Khôi*, Nguyễn Minh Quang*, Nguyễn Văn Ân*, Nguyễn Tế Kha*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:20632
GIÁ TRỊ LASER THULIUM TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT
THE VALUE OF VAPORESECTION FOR MANAGING BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA USING A THULIUM 2-µM CONTINUOUS-WAVE LASER
Nguyễn Tế Kha*, Nguyễn Ngọc Thái**, Nguyễn Lê Hoàng Anh***
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:21233
SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT: ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU QUA 101 TRƯỜNG HỢP
TRANSRECTAL SONOELASTOGRAPHY IN DETECTION OF PROSTATECANCER: INITIAL ASSESSMENT OF 101 CASES
Nguyễn Minh Thiền*, Lê Tuấn Khuê*, Phạm Thế Anh*, Phan Thanh Hải*, Nguyễn Tuấn Vinh**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:21934
LIỆU PHÁP ỨC CHẾ ANDROGEN CÁCH QUÃNG TRONG UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT DIỄN TIẾN XA: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG
INTERMITTENT ANDROGEN DEPRIVATION IN ADVANCED PROSTATE CANCER: A REPORT OF ONE CASE.
Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng*, Lê Nguyễn Minh Hoàng**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:22435
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ KHE HOÀNH BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
LAPAROSCOPIC REPAIR OF PARAESOPHAGEAL HERNIAS: SHORT-TERM RESULTS
Đỗ Minh Hùng*, Dương Bá Lập*, Phan Thanh Tuấn*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:23836
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ U VÁCH THỰC QUẢN
MINIMALLY INVASIVE SURGERY FOR BENIGN TUMOR OF THE ESOPHAGUS
Dương Bá Lập*, Đỗ Minh Hùng*, Phan Thanh Tuấn*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:24437
KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI NGỰC BỤNG CẮT THỰC QUẢN NẠO HẠCH HAI VÙNG VỚI TƯ THẾ NẰM SẤP
EARLY OUTCOMES THORACOLAPAROSCOPIC ESOPHAGECTOMY AND TWO FIELDS LYMPHADENECTOMY IN PRONE POSITION
Phan Thanh Tuấn*, Đỗ Minh Hùng*, Nguyễn Phú Hữu*, Trần Văn Minh Tuấn*, Trần Đỗ Anh Vũ**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:24938
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT DẠ DÀY BÁN PHẦN VỚI NỘI SOI HỖ TRỢ NẠO VÉT HẠCH D2 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY TIẾN TRIỂN
RESULT OF LAPAROSCOPY-ASSISTED DISTAL GASTRECTOMY WITH D2 LYMPH NODE DISSECTION FOR ADVANCED GASTRIC CANCER
Đỗ Minh Hùng*, Dương Bá Lập**, Phan Thanh Tuấn*, Nguyễn Phú Hữu*, Trần Văn Minh Tuấn***, Vũ Ngọc Anh Tuấn****
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:25639
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẮC RUỘT DO LAO HỒI MANH TRÀNG
RESULTS IN SURGICAL PROCEDURE IN INTESTINAL OBSTRUCTION DUE TO ILEOCAECAL TUBERCULOSIS
Đồng Thanh Thiện*, Nguyễn Tô Bảo Hoàng*, Nguyễn Thiện Đức*, Phan Quốc Việt*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:26340
BỆNH LÝ NGOẠI KHOA RUỘT NON: ĐẶC ĐIỂM, PHẪU THUẬT VÀ KẾT QUẢ TẠI BV BÌNH DÂN (2010-1013)
SURGICAL DISEASES OF SMALL INTESTINE: CHARACTERISTICS, SURGICAL TREATMENT AND RESULTS AT BD HOSPITAL (2010-1013)
Văn Tần*, Trần Vĩnh Hưng*, Dương Thanh Hải*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:26741
U RUỘT NON: ĐẶC ĐIỂM, PHẪU THUẬT VÀ KẾT QUẢ TẠI BV BÌNH DÂN (2010-2013)
TUMORS OF SMALL BOWEL: CHARACTERISTICS, SURGICAL TREATMENT AND RESULTS (2010-2013)
Văn Tần*, Trần Vĩnh Hưng*, Dương Thanh Hải*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:27642
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ THỦNG TÚI THỪA ĐẠI TRÀNG
SURGICAL OUTCOME OF PERFORATED DIVERTICULITIS OF THE COLON
Nguyễn Thanh Phong*, Đỗ Bá Hùng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:28343
NỘI SOI CẮT POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN (1/1/2010 → 31/12/2014)
ENDOSCOPIC COLORECTAL POLYPECTOMY IN BINH DAN HOSPITAL (01/2010 – 12/2014)
Nguyễn Ngọc Tuấn*, Tạ Văn Ngọc Đức*, Văn Tần*, Lê Thành Hiệp*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:29144
NGHIÊN CỨU BỆNH LÝ RUỘT THỪA ĐẶC ĐIỂM, PHẪU THUẬT VÀ KẾT QUẢ TẠI BV BÌNH DÂN (2010-2013)
DISEASE OF THE APPENDIX CHARACTERISTICS, SURGERY AND RESULTS AT BINH DAN HOSPITAL (2010-2013)
Văn Tần*, Trần Vĩnh Hưng*, Dương Thanh Hải*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:29845
U RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN: ĐẶC ĐIỂM, PHẪU THUẬT, KẾT QUẢ (2010-2013)
TUMOR OF THE APPENDIX: CHARACTERISTICS, OPERATIONS AND RESULTS AT BINH DAN HOSPITAL (2010-2013)
Văn Tần*, Trần Vĩnh Hưng*, Dương Thanh Hải*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:30546
NGHIÊN CỨU VỊ TRÍ RUỘT THỪA TRONG NỘI SOI Ổ BỤNG
STUDY OF THE POSITION OF THE VERMIFORM APPENDIX AT LAPAROSCOPY
Dương Văn Hải*, Trần Vĩnh Hưng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:31047
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN VÀ DI CĂN GAN BẰNG SÓNG CAO TẦN
EVALUATING THE SHORT TERM OUTCOME OF RADIOFREQUENCY ABLATIONE OF PRIMARY AND METASTATIC HEPATIC MAGLINANCIES
Nguyễn Cao Cương*, Trần Vĩnh Hưng*, Lê Hữu Phước*, Ngô Viết Thi*, Phạm Vinh Quang*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:31548
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG ĐẶT ỐNG THÔNG MŨI – MẬT (ENBD) TRONG NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG MẬT CẤP TÍNH DO SỎI ỐNG MẬT CHỦ
EVALUATINS THE EFFICACY OF ENDOSCOPIC NASOBILIARY DRAINAGE (ENBD) IN ACUTE OBSTRUCTIVE CHOLANSITIS DUE TO COMMON BILE DUCT STONES
Nguyễn Ngọc Tuấn*, Tạ Văn Ngọc Đức*, Nguyễn Văn Hùng*, Nguyễn Khôi*, Trần Quang Trình*.
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:32149
HIỆU QUẢ CỦA ONDANSETRON PHỐI HỢP PROPOFOL LIỀU THẤP TRONG DỰ PHÒNG BUỒN NÔN VÀ NÔN Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI
EFFICACY OF ONDANSETRON PLUS PROPOFOL IN SUBHYPNOTIC DOSES FOR THE PREVENTION OF NAUSEA AND VOMITING AFTER LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY SURGERY
Nguyễn Thị Hồng Nga*, Phạm Thị Thanh Thủy*, Hà Thị Ngọc Bích*, Quách Hồng Tú*, Võ Kim Duyên*, Trần Đỗ Anh Vũ*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:32950
ĐÁNH GIÁ 10 NĂM HIỆU QUẢ TÁN SỎI QUA ĐƯỜNG HẦM KEHR TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI ĐƯỜNG MẬT TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
EVALUATION OF THE EFFICACY OF LITHOTRYSY VIA THE T-TUBE TRACT FOR TREATMENT OF RESIDUAL BILIARY STONES IN BINH DAN HOSPITAL 10 YEARS
Lương Thanh Tùng*, Trần Vĩnh Hưng*, Đỗ Bá Hùng*, Nguyễn Cao Cương*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:334Tổng cộng 86 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4