Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2010 - TẬP 14 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


26
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU MÃN TÍNH CHI DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
RESULTS OF TREATMENT FOR LOWER LIMBS CHRONIC ISCHEMIAS AT BÌNH DÂN HOSPITAL
Trần Công Quyền, Hồ Khánh Đức, Dương Bá Lập, Nguyễn Văn Việt Thành
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:18827
PHẪU THUẬT NỘI SOI TẮC RUỘT DO DÍNH SAU MỔ
LAPAROSCOPIC ADHESIOLYSIS FOR POST-OPERATIVE SMALL BOWEL OBSTRUCTION
Nguyễn An, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Phong Huy
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:20028
CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI Ở NGƯỜI NHIỀU TUỔI
LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY IN THE ELDERLY PATIENTS
Vương Thừa Đức, Nguyễn Tạ Quyết
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:20729
PHẪU THUẬT ĐOẠN CHẬU
PELVIC EXENTERATION
Văn Tần
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:21530
CẮT ĐẠI TRÀNG QUA NỘI SOI Ổ BỤNG
LAPAROSCOPIC COLECTOMY
Nguyễn Tạ Quyết, Hoàng Vĩnh Chúc, Lê Quang Nghĩa
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:22131
SO SÁNH KẾT QUẢ SỚM GIỮA PHẪU THUẬT NẠO HẠCH D1 VÀ D2 TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ HANG VỊ
COMPARISON OF EARLY RESULTS AFTER D1 AND D2 LYMPHADENECTOMY FOR DISTAL GASTRIC CANCER
Dương Bá Lập(2), Hoàng Vĩnh Chúc(1), Lê Quang Nghĩa(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:22932
PHẪU THUẬT NỘI SOI VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA
PROSPECTIVE CONTROLLED STUDY OF LAPAROSCOPIC VERSUS OPEN APPENDECTOMY IN TREATMENT OF APPENDICULAR PERITONITIS
Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn An, Lê Phong Huy
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:23533
KẾT QUẢ CẮT ĐẠI TRÀNG QUA NỘI SOI Ổ BỤNG
LAPAROSCOPIC SURGERY FOR COLON CANCER AT BINH DAN HOSPITAL
Nguyễn Phúc Minh(2), Đỗ Minh Hùng(1), Nguyễn Mạnh Dũng(1), Hoàng Vĩnh Chúc(1), Lê Quang Nghĩa(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:24534
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
RESULTS OF THE TREATMENT FOR RECTAL CANCER AT BINH DAN HOSPITAL
Nguyễn Phúc Minh(2), Đỗ Minh Hùng(1), Nguyễn Mạnh Dũng(1), Hoàng Vĩnh Chúc(1), Lê Quang Nghĩa(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:24835
PHÂN TÍCH 58 TRƯỜNG HỢP CẮT DẠ DÀY TOÀN PHẦN
ANALYSIS OF 58 CASES OF TOTAL GASTRECTOMY FOR GASTRIC CANCER
Đinh Quang Tâm(1), Nguyễn Tạ Quyết(2), Dương văn Hải(2), Lê Quang Nghĩa(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:25136
TÌNH HÌNH XÌ DÒ MIỆNG NỐI ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
ANASTOMOTIC LEAKAGE COMPLICATIONS AFTER LARGE-BOWEL SURGERY IN BINH DAN HOSPITAL
Đỗ Bá Hùng(1), Vũ Ngọc Anh Tuấn(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:26037
TRÀN KHÍ DƯỚI DA SAU THỦ THUẬT CẮT POLYPE ĐẠI TRÀNG NỘI SOI TRÊN BỆNH NHÂN CÓ TÚI THỪA ĐẠI TRÀNG
PNEUMOSUBCUTANEOUS COMPLICATION AFTER COLONOSCOPIC POLYPECTOMY ON AN OLD PATIENT WITH LARGE COLON DIVERTICULAR
Đỗ Bá Hùng, Nguyễn Khôi
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:26638
XỬ TRÍ XÌ DÒ SAU CẮT DẠ DÀY QUA 2 CA ĐIỂN HÌNH
MANAGEMENT POSTGASTRECTOMY FISTULAS IN 2 TYPICAL CASES
Đỗ Bá Hùng(1), Nguyễn Trần Uyên Thy(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:27239
PHẪU THUẬT CẮT THỰC QUẢN XUYÊN CƠ HOÀNH HỖ TRỢ BẰNG NỘI SOI TRUNG THẤT QUA ĐƯỜNG MỔ CỔ: NHÂN 5 TRƯỜNG HỢP
TRANSHIATAL ESOPHAGECTOMY ASSITED BY MEDIASTINOSCOPY VIA CERVICAL INCISION: A FIVE CASE SERIES
Nguyễn Văn Hùng, Phan Văn Sử, Phan Quốc Việt
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:27840
RỬA ĐẠI TRÀNG TRONG LÚC PHẪU THUẬT TẮC RUỘT DO THƯƠNG TỔN ĐẠI TRÀNG TRÁI
ONE-STAGE OPERATION FOR LEFT COLONIC OBSTRUCTION
Lê Phong Huy, Nguyễn An, Nguyễn Mạnh Dũng
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:28541
CẮT TOÀN BỘ DẠ DÀY ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY
TOTAL GASTRECTOMY FOR GASTRIC CANCER
Nguyễn Cường Thịnh, Diêm Đăng Bình
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:29542
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA UNG THƯ THỰC QUẢN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TRONG 9 NĂM (1999-2007)
SURGICAL TREATMENT OF THE ESOPHAGEAL CANCER AT CHORAY HOSPITAL IN 9 YEARS (1999-2007)
Nguyễn Công Minh
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:30043
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở NGƯỜI LỚN: NHÂN 3 TRƯỜNG HỢP
LAPAROSCOPIC RESECTION OF ADULT CHOLEDOCHAL CYST: REPORT OF THREE CASES
Đỗ Minh Hùng, Nguyễn Cao Cương, Trần Trung Hiếu
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:30944
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT MỔ NỘI SOI QUA MỘT VẾT MỔ VÀO Ổ BỤNG
PRELIMINARY RESULTS OF LAPARO-ENDOSCOPIC SINGLE SITE (LESS)
Bùi Mạnh Côn, Lương Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Quang Nghĩa
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:31445
KẾT QUẢ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI DO SỎI TRÊN BỆNH NHÂN LỚN TUỔI
LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY FOR GALLBLADDER STONES IN THE ELDERLY PATIENTS
Vương Thừa Đức(1), Lê Ngô Khánh Huy(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:32046
KẾT QUẢ DẪN LƯU ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA
RESULTS OF PERCUTANEOUS TRANSHEPATIC BILIARY DRAINAGE
Võ Thiện Lai, Nguyễn Cao Cương, Võ Ngọc Bích, Văn Tần
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:32947
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KỸ THUẬT MỞ THÔNG ỐNG MẬT CHỦ BẰNG TÚI MẬT ĐIỀU TRỊ SỎI ĐƯỜNG MẬT TRONG GAN
RESULTS OF THE CHOLEDOCHOSTOMY THROUGH GALLBLADDER IN MANAGEMENT OF HEPATOLITHIASIS
Võ Văn Hùng, Nguyễn Cao Cương, Lê Hữu Phước, Lương Thanh Tùng
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:33448
CÁC BIẾN CHỨNG SAU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY MẠN
COMPLICATIONS AFTER SURGERY FOR CHRONIC PANCREATITIS
Lê Văn Cường
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:34049
SỎI TRONG GAN: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỀU TRỊ VÀ KẾT QUẢ
INTRAHEPATIC STONES (IHS): CLINICAL CHARACTERISTICS, TREATMENT AND RESULTS
Văn Tần, Nguyễn Cao Cương
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:34950
CHẨN ÐOÁN VÀ KẾT QUẢ ĐIẾU TRỊ SỎI ĐƯỜNG MẬT NGOÀI GAN
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF EXTRA-HEPATIC STONES
Nguyễn Cao Cương, Lê Thanh Tùng Võ thiện Lai,Võ Ngọc Bích
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:KHKT BV Bình Dân  Trang:357Tổng cộng 94 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4