Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


26
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU TẠI KHOA HUYẾT HỌC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (2011-2012)
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEMOPHAGOCYTIC LYMPHOHISTIOCYTOSIS AT CHORAY HOSPITAL’S HEMATOLOGIC DEPARTMENT (2011-2012)
Nguyễn Văn Thạo*, Nguyễn Đặng Thuận An*, Trần Quý Phương Linh*, Lê Minh Hiển**, Nguyễn Thị Tuyền*, Nguyễn Trường Sơn**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:13227
ĐIỀU TRỊ SINH HỌC BẰNG THUỐC ỨC CHẾ TNF - ALPHA, NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP NẶNG, KHÁNG TRỊ
BIOLOGICAL THERAPY WITH ANTI TNF-ALPHA DRUG IN A SEVERE, REFRACTORY ANKYLOSING SPONDYLITIS CASE
Lê Anh Thư*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:13728
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG KHÁNG PHOSPHOLIPID THẢM KHỐC
CATASTROPHIC ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME, A CASE REPORT
Trần Ngọc Hữu Đức*, Nguyễn Đình Khoa*, Phan Thị Xuân**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:14429
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KHÁNG THỂ TRÊN BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
SOME ANTIBODIES IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS AND RELATIVE FACTORS
Huỳnh Phan Phúc Linh*, Lê Anh Thư *
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:14830
SỰ THAY ĐỔI SỐ ĐO VÒNG EO TRƯỚC VÀ SAU ĂN Ở NGƯỜI LỚN
POSTPRANDIAL CHANGES OF WAIST CIRCUMFERENCE IN ADULTS
Trần Thị Liễu*, Nguyễn Thy Khuê**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:15531
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIẾN CHỨNG TRÊN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
ASSESSMENT IMPACT OF DIABETIC COMPLICATIONS ON HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Trần Ngọc Hoàng*, Nguyễn Thị Bích Đào**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:16132
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ VAI TRÒ MÁY TẠO NHỊP HAI BUỒNG TRONG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP CHẬM TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CLINICAL, PARACLINICAL CHARACTERS AND EFFICIENCIES OF DUAL CHAMBERS PACEMAKER IN BRADYCARDIAC TREATMENT AT CHO RAY HOSPITAL
Huỳnh Văn Minh*, Nguyễn Tri Thức*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:16833
GIÁ TRỊ CỦA CYFRA 21-1 TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ PHỔI
VALUE OF CYFRA 21-1 IN DIAGNOSING LUNG CANCER
Huỳnh Kim Phượng* , Ngô Diễm My**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:17534
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA XẠ HÌNH TƯỚI MÁU CƠ TIM GẮNG SỨC BẰNG KỸ THUẬT SPECT QUY TRÌNH GHI HÌNH HAI ĐỒNG VỊ TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH MẠN
REST THALLIUM-201/STRESS TECHNETIUM-99M SESTAMIBI DUAL-ISOTOPE MYOCARDIAL PERFUSION SINGLE-PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY IN DETECTING OF CHRONIC CORONARY ARTERY DISEASE
Huỳnh Kim Phượng*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:18135
HUYẾT TẮC TRONG STENT ĐỘNG MẠCH VÀNH SAU CAN THIỆP VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
RECURRENT STENT THROMBOSIS CAUSING SEVERELY CARDIAC COMPLICATIONS AFTER PRIMARY ANGIOPLASTY: A CLINICAL CASE REPORT
Ngô Minh Hùng*, Bàng Ái Viên*, Nguyễn Tuấn Anh**, Võ Thành Nhân**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:18636
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HIỆN DIỆN CỦA HUYẾT KHỐI NHĨ TRÁI CHẨN ĐOÁN BẰNG SIÊU ÂM TIM QUA THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN HẸP VAN HAI LÁ
THE ASSESSMENT OF RISK INDICATORS AND THROMBUS FINDINGS IN LEFT ATRIUM EVALUATED BY TRANS-ESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY IN MITRAL VALVE STENOSIS
Trần Thị Thanh Trúc*, Võ Thành Nhân*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:19337
SỰ KHÔNG ĐỒNG NHẤT GIỮA HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH
ANGIOGRAPHIC – FUNCTIONAL MISMATCH OF CORONARY ARTERY LESIONS
Huỳnh Trung Cang*, Vũ Hoàng Vũ**, Hồ Văn Dũng***, Võ Thành Nhân****
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:19838
TƯƠNG QUAN GIỮA CHỤP ĐỘNG MẠCH VÀNH VÀ PHÂN SUẤT DỰ TRỮ LƯU LƯỢNG ĐỘNG MẠCH VÀNH
THE CORRELATION BETWEEN CORONARY ANGIOGRAPHY AND FRACTIONAL FLOW RESERVE
Huỳnh Trung Cang*, Vũ Hoàng Vũ**, Hồ Văn Dũng***, Võ Thành Nhân****
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:20439
XÁC ĐỊNH TẦN SUẤT KHÁNG NGUYÊN MỘT SỐ NHÓM MÁU HỆ HỒNG CẦU Ở NHỮNG BỆNH NHÂN NHẬN MÁU PHENOTYPE TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
FREQUENCY OF THE ANTIGENS OF SOME RED CELL BLOOD SYSTEMS FOR PHENOTYPE BLOOD TRANSFUSED PATIENTS AT CHO RAY HOSPITAL
Trần Văn Bảo*, Trần Thị Mỹ Duyên*, Phạm Lê Nhật Minh*, Phạm Thị Hồng Ngọc*, Huỳnh Thị Thanh Hà*, Trần Thị Thanh Nhàn*, Nguyễn Trường Sơn*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:21140
KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN CỦA TRUNG TÂM TRUYỀN MÁU CHỢ RẪY NĂM 2012
RESULTS OF MOBILIZATION FOR VOLUNTARY BLOOD DONATION OF BLOOD TRANSFUSION CENTER CHO RAY HOSPITAL 2012
Lê Hoàng Oanh*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:21541
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MÁU VÀ CHẾ PHẨM MÁU TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 (1/2012 – 6/2012)
THE UTILIZATION OF THE BLOOD AND BLOOD COMPONENT AT CHO RAY HOSPITAL FROM 1/2012 TO 6/2012
Lê Hoàng Oanh*, Nhữ Thị Dung*, Phan Thị Thanh Lộc*, Hồ Trọng Hiếu*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:22042
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI.
EVALUATION RESULTS OF HYBRID PROCEDURES TREATMENT IN CHRONI C OCCLUSIVE ARTERIAL DISEASE OF LOWER EXTREMITY
Phạm Minh Ánh*, Lê Đức Tín**, Trương Thế Hiệp**, Liêu Minh Phước*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:22343
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MÁU TRONG PHẪU THUẬT TIM BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
SURVEY OF USING BLOOD PRODUCT IN CARDIAC SURGERY AT CHO RAY HOSPITAL
Bùi Quốc Thắng*, Lâm Việt Triều*, Đỗ Trung Dũng*, Trần Mạnh Trí*, Phạm Thọ Tuấn Anh*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:22944
ĐÁNH GIÁ TẦN SUẤT, BIẾN CHỨNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ HAI MẢNH
ASSESSMENT OF PREVALENCE, COMPLICATIONS AND SURGICAL TREATMENT OF BICUSPID AORTIC VALVE DISEASE
Võ Tuấn Anh*, Lâm Triều Phát*, Trần Quyết Tiến**, Phạm Thọ Tuấn Anh**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:23745
NẤM THANH QUẢN: NHÂN 12 TRƯỜNG HỢP TRONG 5 NĂM (5/2007 – 5/2012) ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN TẠI PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
FUNGAL INFECTION OF THE LARYNX (A REPORT 12 CASES)
Nguyễn Trọng Minh*, Đào Duy Khanh*, Phạm Thị Vân Thanh**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:24346
KHẢO SÁT TẦN SUẤT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU Ở CHI DƯỚI TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI HOẶC KHỚP HÁNG NGHIÊN CỨU QUAN SÁT DỊCH TỄ HỌC
THE RATE OF DEEP VENOUS THROMBOSIS RELATED TO HIP AND KNEE ARTHROPLASTY – A STUDY IN CHORAY HOSPITAL
Võ Văn Tâm*, Nguyễn Vĩnh Thống*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:25047
PHẪU THUẬT TRIỆT ĐỂ UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT VÙNG RỐN GAN: 38 TRƯỜNG HỢP
RADICAL RESECTION OF HILAR CHOLANGIOCARCINOMA: 38 CASES
Đỗ Hữu Liệt*, Nguyễn Tấn Cường**, Phạm Hữu Thiện Chí*, Đoàn Tiến Mỹ*, Lê Trường Chiến*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:25748
CẮT ĐẦU TỤY BẢO TỒN TÁ TRÀNG CHO BỆNH LÝ LÀNH TÍNH HAY CHẤN THƯƠNG VÙNG ĐẦU TỤY
DUODENUM – PRESERVING PANCREATIC HEAD RESECTION FOR BENIGN OR PANCREATIC HEAD INJURY
Đoàn Tiến Mỹ*, Nguyễn Tấn Cường**, Phạm Hữu Thiện Chí*, Lâm Việt Trung***, Nguyễn Phước Hưng*, Phan Minh Trí, Trần Vĩnh Long Trường*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:26649
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CHẪN ĐOÁN TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC
RESULT OF THE MEDIASTINOSCOPY IN DIAGNOSING THE THORACIC DISEASES
Ngô Quốc Hưng*, Vũ Hữu Vĩnh**, Lê Nữ Hòa Hiệp***
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:27250
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ KÉN KHÍ PHỔI
RESECTION OF PULMONARY BULLEA BY VIDEO - ASSISTED THORACIC SURGERY (VATS)
Châu Phú Thi*, Nguyễn Văn Khôi**, Lê Nữ Thị Hòa Hiệp**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:278Tổng cộng 99 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4