Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


51
ĐIỀU TRỊ ĐẶT STENT HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CAROTID ARTERY STENTING AT CHO RAY HOSPITAL
Võ Thành Nhân, Trần Nguyễn Phương Hải
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:31852
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP DỊ DẠNG MẠCH MÁU TO VÀNH TAI
GIANT AURICULAR ARTERIOVENOUS MALFORMATIONS: A CASE REPORT
Trần Anh Bích(1), Nguyễn Quảng Đại(1), Lý Xuân Quang(2), Trần Văn Dương(3)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:32353
ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU DO VỠ KHUNG CHẬU
TREATMENT OF VASCULAR INJURIES FROM PELVIC FRACTURES
Nguyễn Văn Khôi
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:32754
CẮT THÙY PHỔI CÓ CẮT ĐOẠN VÀ TÁI TẠO PHẾ QUẢN GỐC
SLEEVE LOBECTOMY
Vũ Hữu Vĩnh
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:33255
PHẪU THUẬT CẮT NỐI KHÍ QUẢN TẬN-TẬN TRONG ĐIỀU TRỊ SẸO HẸP KHÍ QUẢN
END TO END ANASTOMOSIS SURGERY FOR TRACHEAL STENOSIS
Trần Phan Chung Thủy(1), Trần Anh Bích(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:33656
STENT BONG BÓNG NỘI KHÍ QUẢN TRONG ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG THANH KHÍ QUẢN
LARYNGOTRACHEAL TRAUMA STENT BY USING THE BALLOON OF THE TRACHEAL TUBE
Trần Phan Chung Thủy
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:34157
PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐƯỜNG KÍNH VÀ CHIỀU DÀI TỔN THƯƠNG THANH KHÍ QUẢN CHẤN THƯƠNG TRÊN NỘI SOI VÀ CT-SCAN
MEASURING THE DIAMETER AND LENGTH OF DAMAGED LARYNGOTRACHEAL INJURIES ON ENDOSCOPY AND CTSCAN
Trần Phan Chung Thủy
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:34758
TỔNG KẾT 5 NĂM ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG THANH-KHÍ QUẢN
OVERVIEW 5 YEAR MANAGEMENT OF LARYNGOTRACHEAL TRAUMA
Trần Phan Chung Thủy
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:35259
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHACO ONE CHOP TRONG PHẪU THUẬT ĐỤC THUỶ TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHŨ TƯƠNG HOÁ (PHACOEMULSIFICATION)
STUDYING THE APPLICATION OF PHACO ONE CHOP TECHNIQUE IN CATARACT SURGERY BY EMULSIFICATION METHOD
Lê Minh Trường, Nguyễn Hữu Chức
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:35860
THỜI GIAN TRUNG BÌNH CHĂM SÓC MỘT BỆNH NHÂN CHĂM SÓC CẤP I TẠI KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
STUDY ON MEAN TIME OF HEALTH CARE LEVEL 1 FOR PATIENTS NEED INTENSIVE THERAPY AT DEPARTMENT OF TROPICAL DISEASES, CHORAY HOSPITAL
Bùi Ngọc Tuyền, Vương Nhật Lệ
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:36261
PHỔI BIỆT LẬP: NHÂN 14 TRƯỜNG HỢP
PULMONARY SEQUESTRATION: A REVIEW OF 14 CASES
Phạm Minh Ánh, Nguyễn Đức Khuê, Phan Quốc Hùng, Nguyễn Đình Long Hải
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:36662
ĐIỀU TRỊ RÒ BÀNG QUANG - ÂM ĐẠO BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA Ổ BỤNG.
LAPAROSCOPIC VESICO-VAGINAL FISTULAR REPAIR
Trần Trọng Trí(1), Châu Quí Thuận(1), Nguyễn Vĩnh Bình(2), Trần Ngọc Sinh(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:37163
BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR-SSO ĐỂ XÁC ĐỊNH KHÁNG NGUYÊN BẠCH CẦU Ở NGƯỜI (HLA) TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
INITIAL APPLYING PCR-SSP METHOD TO IDENTIFY HUMAN LEUCOCYTE ANTIGEN (HLA) IN CHỢ RẪY HOSPITAL
Nguyễn Trường Sơn(1), Trần Văn Bảo(2), Phạm Thị Hồng Ngọc(2), Huỳnh thị Thanh Hà(2), Đỗ Thị Ngọc Thảo(2), Trần Thị Mỹ Duyên(2), Phạm Lê Nhật Minh(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:37864
BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ GÃY MÂM CHÀY TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
PRELIMINARY EVALUATION THE ROLE OF ARTHROSCOPY IN THE TREATMENT OF TIBIAL PLATEAU FRACTURES AT THE CHO RAY HOSPITAL
Lê Đình Hải
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:38265
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRƯỚC MỔ VÀ BIẾN CHỨNG NHIỄM TRÙNG SAU PHẪU THUẬT GAN MẬT TỤY TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
PREOPERATIVE MALNUTRITION AND ITS CORRELATION WITH POSTOPERATIVE INFECTION COMPLICATIONS IN PATIENS UNDERGOING PANCREATIC BILIARY HEPATOOPERATION IN CHO RAY HOSPITAL
Lưu Ngân Tâm, Nguyễn Thùy An
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:38766
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM THANH QUẢN DO NẤM
DIAGNOSIS AND TREATMENT IN FUNGAL LARYNGITIS
Thái Hữu Dũng(1), Nguyễn Thị Ngọc Dung(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:39767
PHẪU THUẬT PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI THẬN QUA ĐƯỜNG NGOÀI PHÚC MẠC
RETROPERITONEAL APPROACH TO INFRARENAL ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS
Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Văn Khôi, Trần Quyết Tiến, Nguyễn Đức Khuê, Hà Thanh Bình
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:40368
DƯỢC LÂM SÀNG: KHẢO SÁT SỬ DỤNG GABAPENTIN TRONG ĐIỀU TRỊ TRÊN BỆNH NHÂN NỘI TRÚ VÀ NGOẠI CHẨN BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CLINICAL PHARMACOLOGY: SURVEY ON THE USE OF GABAPENTIN IN CLINICAL TREATMENT IN OUT- AND IN-PATIENTS IN CHO RAY HOSPITAL
Lê Thị Diễm Thủy(1), Nguyễn Trường Sơn(2), Nguyễn Văn Khôi(3), Lê Ngọc Hùng(4)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:40769
ÁP DỤNG THEO DÕI NỒNG ĐỘ THUỐC VANCOMYCIN TRONG ĐIỀU TRỊ LÂM SÀNG
APLICATION OF THERAPEUTIC DRUG MONITORING OF VANCOMYCIN IN CLINICAL TREATMENT
Lê Ngọc Hùng(1), LêThị Diễm Thủy(2), Trần Quang Vinh(3)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:41670
KẾT QUẢ BAN ĐẦU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
PRELIMARY RESULT OF THE SURVEY ON PATIENT SATISFACTION IN THE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF CHO RAY HOSPITAL
Trương Ngọc Hải, Nguyễn Thị Thu Lệ, Dương Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Thị Hồng Hạnh, Võ Nguyệt Hinh, Nguyễn Thị Kim Chung
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:42471
NGHIÊN CỨU NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÓ XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
SOLUTIONS TO SOLVE THE DIFFICULTIES IN ABO SYSTEMS BLOOD GROUPING IN CHỢ RẪY HOSPITAL
Trần Văn Bảo, Lê Hoàng Oanh, Trần Bồi Duy, Phan Thị Thanh Lộc, Trần Thị Mỹ Duyên
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:43072
PHẪU THUẬT CẦU NỐI CHỦ ĐÙI TRONG ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH CHỦ CHẬU MẠN TÍNH
AORTOFEMORAL GRAFTING BYPASS IN TREATMENT OF CHRONIC AORTOILIAC OCCLUSION
Phan Quốc Hùng, Phạm Minh Ánh, Nguyễn Đình Long Hải
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:43473
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC ĐOẠN XUỐNG, CẮM LẠI ĐỘNG MẠCH GIAN SƯỜN BẰNG ĐƯỜNG MỔ NGỰC BỤNG CÓ CẮT CƠ HOÀNH
SURGICAL TREATMENT DESCENDING THORACIC AORTA ANEURYSM, INTERCOSTAL ARTERIAL REVASCULARIZATION WITH THORACO-ABDOMINAL INCISION TRANSECTION OF DIAPHRAGM: CASE REPORT
Nguyễn Văn Khôi
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:43974
GIÁ TRỊ CỦA X QUANG LỒNG NGỰC TRONG CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI
DIAGNOSTIC VALUE OF CHEST X RAY IN ACUTE PULMONARY EMBOLISM
Lê Thượng Vũ
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:44475
ĐÁNH GIÁ CÁC SUẤT LIỀU CỦA Ê-KÍP TIM MẠCH CAN THIỆP VÀ BỆNH NHÂN
EVALUATION OF RADIATION DOSES ON STAFF AND PATIENTS
Ngô Minh Hùng, Võ Thành Nhân
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:451Tổng cộng 101 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5