Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


51
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 265 BỆNH NHÂN TẮC ĐỘNG MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
RESULTS OF 265 PATIENTS THE CHRONIC ARTERIAL OCCLUSION OF THE LOWER EXTREMITY BY ENDOVASCULAR INTERVENTION THERAPY IN CHORAY HOPITAL
Lâm Văn Nút*, Nguyễn Đình Long Hải*, Lê Đức Tín*, Huỳnh Thanh Sơn*, Lê Kim Cao*, Trần Quyết Tiến*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:29852
KẾT QUẢ CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC ĐOẠN XUỐNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
THE RESULTS OF ENDOVASCULAR STENT-GRAFTING FOR TREATMENT OF DESCENDING THORACIC AORTIC ANEURYSMS AT CHORAY HOSPITAL
Trần Quyết Tiến*, Phan Quốc Hùng*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:30453
HIỆU QUẢ HUẤN LUYỆN SỬ DỤNG THANG ĐO NHẬN ĐỊNH VẾT LOÉT DO TỲ ĐÈ DESIGN-R CỦA ĐIỀU DƯỠNG
THE EFECTIVENESS OF DESIGN-R PRESSURE ULCER TOOL USING TRAINING PROGRAM FOR CLINICAL NURSES
Trương Thị Tú Anh* Nguyễn Anh Tuấn* Alison Merrill**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:311Tổng cộng 53 bài
Trang: 1 - 2 - 3