Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


51
TÌNH HÌNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC VI KHUẨN GÂY NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU TẠI BVTN (01/10/2009-30/09/2010)
STUDY OF ANTIBIOTIC RESISTANT OF BACTERIA CAUSATIVE IN URINARY TRACT INFECTIONS AT THONG NHAT HOSPITAL (01/10/2009 - 30/09/2010)
Đặng Mỹ Hương
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:30452
MỐI LIÊN HỆ GIỮA HÌNH ẢNH SIÊU ÂM NHÂN GIÁP VÀ KẾT QUẢ TẾ BÀO HỌC QUA CHỌC HÚT TUYẾN GIÁP BẰNG KIM NHỎ (FNA)
SONOGRAPHIC DIAGNOSIS OF THYROID NODULES: CORRELATION WITH THE RESULTS OF SONOGRAPHICALLY GUIDED FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY
Nguyễn Tiến Lĩnh, Nguyễn Thị Lan Hương
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:31053
KỸ THUẬT VI PHẪU ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM THẮT LƯNG
LUMBAR MICRODISCECTOMY TECHNIQUE
Huỳnh Hồng Châu
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:31454
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ CHẨN ĐOÁN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM THẮT LƯNG
CHARACTERISTIC FINDING ON CLINICAL AND MRI OF LUMBAR DISC HERNIATION
Huỳnh Hồng Châu
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:318Tổng cộng 54 bài
Trang: 1 - 2 - 3