Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


51
TỶ LỆ BỆNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT BIA TẠI CÔNG TY BEER ANGKOR CAMPUCHIA
PREVALENCE AND THE RELATED FACTORS OF SKIN DISEASES AMONG WORKERS OF BEER PRODUCING ANGKOR COMPANY, CAMBODIA
Chem Romanea*, Lê Ngọc Diệp**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:38952
TỶ LỆ BỆNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT XI MĂNG TẠI CÔNG TY CEMENT KONG POP
PREVALENCE AND THE RELATED FACTORS OF SKIN DISEASES AMONG WORKERS OF CEMENT PRODUCING KONG POP COMPANY, CAMBODIA
Heng Sivmey*, Lê Ngọc Diệp**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:39953
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỊ SUY GIẢM CHỨC NĂNG DO ẢNH HƯỞNG BỞI BỆNH PHONG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH LEPROSY-RELATED DISABILITIES IN HO CHI MINH CITY
Nguyễn Việt Thanh Phúc*, Lê Ngọc Diệp **
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:40854
NHẬN THỨC VỀ BỆNH PHONG CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM
AWARENESS ON LEPROSY OF THE PEOPLE LIVING IN THE COMMUNITY OF KON TUM CITY, KON TUM.
Nguyễn Thị Tuyết Sương,* Lê Ngọc Diệp**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:416Tổng cộng 54 bài
Trang: 1 - 2 - 3