Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2008 - TẬP 12 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


51
KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG DI-SODIUM 5'-INOSINATE VÀ DI-SODIUM 5'-GUANYLATE TRONG CÁC LỌAI BỘT NÊM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2007
SURVEY OF DI-SODIUM 5'-INOSINATE VÀ DI-SODIUM 5'-GUANYLATE CONTENT IN SEASONING POWDER IN HOCHIMINH CITY IN 2007
Nguyễn Đức Thịnh, Phan Nguyễn Thị Trung Hương, Hòang Thị Nga, Trần Thị Ánh Nguyệt
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:30352
KHẢO SÁT SỰ THÔI NHIỄM MÀU CỦA BAO BÌ CHẤT DẺO ĐƠN LỚP CÓ MÀU CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM ĂN LIỀN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SURVEY OF COLOUR DISPERSING BY COLORED SINGLE LAYER PLASTIC PACKAGINGS USED FOR CONTAINING INSTANT FOOD IN HO CHI MINH CITY
Đoàn Vũ Tố Uyên
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:30753
TỶ LỆ VÀ HÀM LƯỢNG NHIỄM MELAMINE TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
THE PROPORTION OF MILK AND MILK PRODUCTS CONTAMINATED WITH MELAMINE IN HO CHI MINH CITY
Lê Thị Ngọc Hà, Phan Bích Hà, Bùi Đặng Thiên Hương, Nguyễn Đức Thịnh, Trần Ngọc Minh Tuấn
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:31254
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH MỘT SỐ LOẠI RƯỢU TRẮNG TẠI HAI TỈNH LONG AN VÀ TIỀN GIANG NĂM 2008
ASSESSMENT ON QUALITY IN SOME KIND OF DISTILLED ALCOHOLIC BERERAGES IN LONG AN AND TIEN GIANG PROVINCES IN 2008
Nguyễn Thu Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thoan, Trịnh Khánh Hưng
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:31655
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG HÀN THE, FORMOL, CHẤT TẨY TRẮNG, PHẨM MÀU TRONG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ BÁN LẺ TRÊN THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2008
ASSESSMENT ON USING BORATE SALT, FORMALDEHYDE, SULFITE AND SULFUR DIOXIDE, COLORS IN SOME KIND OF FOODS IN HO CHI MINH CITY MARKET, IN 2008
Nguyễn Thu Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thoan, Cao Thị Kim Hoa, Vương Thuận An, Bùi Thị Kiều Anh, Mai Thùy Linh, Đinh thanh Bình, Bùi Sơn Lâm
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG  Trang:320Tổng cộng 55 bài
Trang: 1 - 2 - 3